Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fordeling av treningstid i Oslo

Tiden i de kommunale idrettshallene fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i mai/juni hvert år og gjelder for hele det kommende skoleåret.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

fordelingsprosess.png

  • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
  • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til håndballregionen.
  • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra håndballregionen til Kjelsås IL håndballgruppa.
  • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i håndballgruppa til Kjelsås IL.

Mer om prosessen kan du lese om på Oslo idrettskrets sine nettsider.

Særidrettenes fordelinger

Hver enkelt særidrett har ansvar for å lage retningslinjer for fordeling av tiden innenfor sin særidrett (trinn 2 i prosessen). For håndballen gjelder følgende reglement.

Endelig utregning og treningsfordeling for NHF Region Øst sesongen 2023-24 finner du her:

Utregning og treningsfordeling 2023-24 (PDF) *Oppdatert 25.01.2024