Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunal kampaktivitet i Region Øst

Nasjonale og lokale retningslinjer påvirker kampaktiviteten i Region Øst. Kampene i uke 9 har blitt flyttet.

Fredag 19. februar vedtok regjeringen at lag i barne- og ungdomshåndballen fra 23. februar kan spille kamper mot andre lag fra sin egen kommune. Det har dessverre ført til skuffelse i en rekke klubber og lag som har få eller ingen lag å spille mot internt i kommunen. Enkelte kommuner har også lokale retningslinjer som per i dag ikke tillater kampaktivitet kommunalt.

NHFs oppgave er å legge til rette for aktivitet så godt det lar seg gjøre innenfor de bestemmelsene som til enhver tid blir tatt av myndighetene. Dette er den viktigste jobben for oss i Norges Håndballforbund i denne perioden.

Vårt største ønske er at regjeringen vil tilpasse dagens regler slik at enda flere kan få et kamptilbud uavhengig av bosted. Derfor vil vi fortsette å jobbe aktivt for å påvirke både nasjonale og kommunale myndigheter til å åpne opp slik at alle barn og unge får lov til å spille håndballkamper igjen.

Veien videre
Det er store forskjeller innad i regionen, og vi jobber nå med å danne oss en oversikt over hvilke kommuner som følger nasjonale retningslinjer - og dermed tillater kampaktivitet innad i kommunen.

Vi har derfor besluttet å flytte kampene som skulle vært spilt 5.-7. mars til helgen 7.-9. mai for å få en god oversikt over hvilke kamper som kan spilles.

Første oppsatte kamphelg er nå 13.-14. mars. Dersom noen ønsker å spille lokale kamper tidligere enn oppsatt, og det er lov i kommunen, står dere fritt til å gjøre dette. I så fall; ta kontakt med motstander, sjekk ledig halltid, avtal tid og sted, og meld inn endringen i TA.

Dersom det er mindre enn 10 dager til kampen spilles, må også oppsatte dommere kontaktes for å høre om de har mulighet til å dømme. Ta kontakt med dommerkontakt for å få hjelp til å skaffe lokale dommere. Dersom dommerkontakten får problemer med å skaffe dommere, kan han/hun ta kontakt med regionen for hjelp.

Dersom dere ikke ønsker å spille kampene som er oppsatt, er det bare å gi oss beskjed på nhf.ron@handball.no.  

I ukene framover vil vi hver mandag vurdere situasjonen i kommunene, og endre kampoppsettet deretter. I de kommunene som tillater kampaktivitet, vil vi la de lokale kampene stå – og fjerne dato på kamper som ikke kan spilles.

Kamper fra og med 8. mars som ikke kan gjennomføres grunnet lokale/nasjonale tiltak, vil bli satt uten dato. Hvis det på et senere tidspunkt åpnes opp for å spille disse kampene, står lagene fritt til å avtale ny kamptid med motstander.

Treningskamper
Vi oppfordrer klubber til å spille treningskamper der dette er lov. Sjekk om hallen er ledig - det kan være noen kommunale kamper som er satt opp i helgene enkelte steder. Ta så kontakt med deres dommerkontakt for å skaffe dommere. I de kommunene hvor det kun er én klubb/få klubber; hva med å spille treningskamp mot et lag som er eldre, eller av motsatt kjønn? Kanskje dere kan lage en lokal turnering med basketlaget, hvor dere tester ut begge idrettene?

Vi holder oss oppdatert på hva som gjelder både nasjonalt og lokalt, og håper at vi snart kan ses på tvers i hallene igjen.