Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barne- og ungdomshåndballen

Tirsdag 9. februar gjennomførte vi to klubbmøter som omhandlet informasjon om inneværende sesong.

Totalt deltok over 500 ledere, trenere og lagledere fra klubber med lag i klassene 6 år - junior. Vi takker for deltakelsen og alle tilbakemeldingene.

Se presentasjonen som ble brukt under møtet her.

Det er - og har vært - en ekstremt krevende tid og en krevende sesong, hvor planlegging og forberedelser har vært vanskelig. Vi har hatt delvis åpning for barne- og ungdomshåndballen, og en del kamper har vært spilt i aldersklassene fra 8 år og opp til Juniorserien. De aller yngste, 6- og 7-åringene, har ikke fått spilt kamper. Vi vet at dette tærer på motivasjonen hos både spillere og trenere - og vi vil derfor benytte anledningen til å takke dere alle for den innsatsen dere har lagt ned frem til nå!

Det er viktig å presisere at Norges Håndballforbund ikke på noen som helst måte bestemmer eller tar avgjørelser knyttet til pandemien og restriksjonene. Det er utelukkende nasjonale og lokale myndigheter. Vår oppgave er å gjennomføre mest mulig innenfor de restriksjonene som er bestemt av kommune og eller regjering.

Per i dag har de aller fleste under 20 år igjen fått slippe til inne i hallene - og trene med nærkontakt, med noen unntak. Det er fortsatt ikke lov til å spille seriekamper noen steder, dette er en nasjonal bestemmelse.

Det er stadig endringer i restriksjoner og forskjeller fra kommune til kommune. Noen kommuner kan ha strengere regler enn våre protokoller/nasjonale retningslinjer. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med hvilke restriksjoner som gjelder i deres kommune.

Kampoppsettet
Myndighetens retningslinjer påvirker kampaktiviteten uke for uke, og vi gjør endringer i kampoppsettet deretter. Hver mandag har vi flyttet kamper uke for uke i klassene J/G 13 år og opp til Juniorserien. Klassene 9-12 år har oppsatte kamper utover hele våren, og kampene som var/er oppsatt i perioden det ikke er lov til å spille kamper blir satt uten dato og vil ikke lenger være tilgjengelig i terminlistene. Ønsker lagene å spille de kampene som er satt uten dato når det åpnes for kampaktivitet, bli enige om tid og sted, og gi oss beskjed slik at kampene blir synlige i Min Håndball.

På grunn av usikkerhet rundt oppstart av kamper, vil vi ikke rydde i/pakke hallene før det åpner opp for kampaktivitet.

Veien videre
Det viktigste er å komme i gang med ordinær trening for ALLE. Det er stor variasjon i hvordan lagene har trent i perioden – ikke minst på grunn av strenge restriksjoner i store deler av Region Øst. Noen har trent i hall nesten hele vinteren, andre har trent ute siden november. Det er også stor forskjell på hvor godt lagene har trent (uavhengig om det har vært ute eller inne).

Dersom vi kommer i gang med kamper, må lagene selv vurdere om de har trent nok til å starte med kampaktivitet. Ta kontakt med oss dersom dere er usikre.

Så fort det åpnes for kampaktivitet, ber vi dere se igjennom oppsettet og omberamme kamper som ikke passer. Vi er fleksible når det gjelder flytting av kamper, og dette gjøres kostnadsfritt. Siste dato for avvikling av ordinære seriekamper er søndag 9. mai 2021.

Det er veldig ulikt hva som har blitt spilt i de ulike puljene. Noen puljer er nesten ferdigspilt, mens andre har gjennomført få kamper.

Dersom noen puljer blir helt ferdigspilt og det er tid og plass til å sette opp nye kamper for disse lagene, vil vi ta initiativ til dette. Det vil i så fall være frivillig å være med på det ekstra kamptilbudet. Det blir ikke arrangert sluttspill, og det kåres ingen vinnere.

Regionscupen: Også her er det store ulikheter i antall spilte kamper. Per nå ser det ikke ut som at cupen kan avvikles på vanlig måte. Men vi holder muligheten åpen for å kunne gjennomføre cupkamper dersom det åpnes for kampaktivitet. Mer informasjon vil komme.

Spørsmål fra deltakerne
Under møtene fikk vi blant annet spørsmål om dette:

Bring/Lerøy: Det vil komme informasjon fra NHF om nasjonale serier/nasjonalt tilbud ca. 1. mars.

Hospitering: Våre protokoller åpner for hospitering, men det oppfordres til at treningsgruppene i størst mulig grad skal være de samme med tanke på smittespredning og smittesporing. Vi ber klubbene gjøre gode vurderinger om nødvendigheten av hospitering.

Internkamper i klubb: Per i dag er det bare lov å spille innad i eget lag. NHF forsøker å avklare om det er åpning for å spille kamper på tvers av lag innad i egen klubb. Om dette blir avklart, vil vi komme med mer informasjon.

Spillerutvikling (SPU): Per i dag er det ikke åpnet for hverken nasjonale eller regionale spillerutviklingstiltak. Så fort det blir tillatt med arrangementer på tvers av lag og kommuner vil vi se på muligheter for å få gjennomført samlinger.

Temaserien: Det gjøres fortløpende vurderinger om når Temaserien kan gjennomføres. Per nå ser det dårlig ut med henhold til dagens retningslinjer. Lagene som er påmeldt i Temaserien vil få løpende beskjed dersom noe endres. Mer informasjon om neste sesongs Temaserie vil komme.

Beachserien: Invitasjonen blir sendt ut neste uke, og påmeldingsfristen er 30. april kl. 23:59.

Påmeldingsfrist for neste sesong: Påmeldingsfristen for sesongen 2021-22 er som alltid 30 april kl. 23:59.

Ved spørsmål om regler ved gjennomføring av treninger: Vennligst se protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Det er viktig for oss å presisere at vi ønsker å være ærlige, åpne og realistiske overfor dere. Det er en selvfølge for oss å ha en god dialog med dere alle. Er det noe du lurer på – ring oss på 66941653 eller send en mail til nhf.ron@handball.no.