Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om kampene etter jul

Vi jobber nå med kampoppsettet over nyttår, hvor de kommunale retningslinjene vil påvirke aktiviteten.

Noen lag har fått trene innendørs i hele perioden og noen få lag har fått spille kamper i desember, mens andre lag kun har fått trene utendørs og ikke spilt kamper over en lengre periode. Vi er som dere, dessverre usikre på hvor lenge de ulike restriksjonene vil gjelde. 

Vi anbefaler alle å lese NHF sine anbefalinger for å komme tilbake til kamp etter avbrudd i trening.

Vi har satt opp kamper fra helgen 9.-10. januar og ønsker å presisere følgende:

  • Lag som ikke har fått trene innendørs over en lengre periode må vurdere når det er klokt å starte med kampaktivitet. Dette avhenger av når man får startsignal i kommunene som er nedstengt, samt hvordan man har fått trent utendørs i perioden.
  • Send inn en omberammingssøknad eller ta kontakt (nhf.ron@handball.no) dersom dere ønsker å utsette oppstart.
  • Regionen vil være fleksible med flytting av kamper, men viktig at dere melder fra i så god tid som mulig, slik at motstandere, arrangører og dommere får beskjed.
  • Det vil ikke bli omberammingsgebyr på kamper som må flyttes på grunn av restriksjoner, korona eller ønske om utsatt oppstart.
  • Vi i regionen er opptatt av god og fornuftig kampaktivitet utover våren, og er avhengig av god dialog med lag/klubber for å få til dette.
  • Sluttspill i de ulike klassene vil vurderes fortløpende, avhengig av kampavvikling i de ulike puljene/klassene. Det kan komme endringer på opprinnelig plan for sluttspill på bakgrunn av dette. Det viktigste er at lagene får spille kamper.

Vi går nå gjennom oppsettet og flytter enkelte kamper (f.eks. lag som har flere kamper samme dag). Noen kamper vil bli flyttet uten at begge lag har vært involvert. Dersom ny kampdato ikke passer, så ber vi dere om å ta kontakt med motstander, avtale ny dato og melde fra til regionen. Lagene bes om å omberamme flest mulig kamper som dere nå ser at må flyttes - senest 15. desember. Fra og med 16. desember vil kampene bli avpublisert i en periode, for at vi skal gå gjennom oppsettet, sette tidspunkt på kampene og rydde i/pakke hallene. Kampene vil derfor ikke være synlig på nettsiden eller i appen Min Håndball. Kampoppsett med tidspunkt blir publisert før jul.

Ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på.