Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utsatte seriekamper flyttes til januar

I slutten av november publiserer vi et nytt kampoppsett for kamper som har blitt utsatt eller avlyst.

I november har mange kamper blitt utsatt på grunn av lokale forbud mot kampaktivitet. Vi har besluttet å flytte de utsatte kampene til januar 2021. Når oppsettet publiseres (tidligst 27. november), vil kampene kunne omberammes uten kostnad frem til 13. desember. Dersom det åpnes for kampaktivitet i desember, er klubbene velkommen til å flytte noen av januar-kampene til desember kostnadsfritt.

De kampene som er satt opp og/eller berammet av klubbene i desember står. Dersom disse kampene ikke kan gjennomføres på grunn av kommunale restriksjoner/covid-19, vil de forskyves videre til 2021.

På bakgrunn av dette kan siste del av sesongen bli annerledes i år, avhengig av når vi kommer i gang med aktiviteten og når kampene i de ulike puljene er ferdigspilt. Målet er å avvikle så mange kamper så mulig og hvilken form for «sluttspill» de ulike seriene vil ha avgjøres av situasjonen tidlig i 2021. Mer informasjon om dette kommer trolig i januar/februar. Regionskontoret vil dessverre ikke ha mulighet til å svare konkret på spørsmål rundt eventuelle sluttspill før på nyåret.

Barnehåndball
Kamper som er utsatt for lag til og med J/G 12 år vil bli satt uten dato, da disse ikke må gjennomføres (ingen sluttspill). Lagene kan avtale ny dato dersom de ønsker å gjennomføre kampene. Denne informasjonen må sendes til oss per e-post: nhf.ron@handball.no

Intersport 4’er Runde 3 for 8- og 9-åringer planlegges å spilles 12. eller 13. desember. Kampene ble publisert torsdag 12. november. Vi følger situasjonen tett, og gjør oppmerksom på at runden kan bli avlyst. 

Regionscupen                                                                                               
De gjenstående kampene i 1/32 finalene og 1/16 finalene blir publisert samtidig som de utsatte kampene. Kampene blir satt uten dato. Ny frist for avvikling av 1/32 finalene er 15.01.21, og ny frist for avvikling av 1/16 finalene er 01.02.21, selvfølgelig gitt at situasjonen tillater dette. Hjemmelag kontakter bortelag for beramming av disse kampene, og melder fra til regionskontoret per e-post. Det er noen lag i 1/16 finalene som ikke har motstander klar før 1/32 finalene er avgjort. Dette vil bli oppdatert så snart resultatene er klare. 

Det er stor usikkerhet rundt når det blir tillatt med kampaktivitet i regionen og vi gjør oppmerksom på at fristene vil bli forskjøvet videre dersom kampene ikke lar seg gjennomføre på grunn av nasjonale eller kommunale retningslinjer. Vi er avhengig av god dialog med kommuner, klubber og lag i tiden fremover.