Annonse:
Verdiløftet
Annonse:
Verdiløftet

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerkurs

Å tilby håndballaktivitet til over 100 000 utøvere er en krevende oppgave og stort ansvar, spillere, ledere, dommere skal utvikle seg i takt med utøverne og spillet.

Kompetanse i hver rolle er helt avgjørende for utøvers og spillets utvikling, sentrale roller må være forankret i klubben som gjør arbeidet troverdig inn i en helhetlig ramme i klubb regi.

Kompetanse utvikling i tett samarbeid med holdningsskapende aktiviteter bygges det kultur og kontinuitet, håndballen inntar sin rolle med samfunnsansvar og troverdighet.

Håndball er et regulert spill gjennom reglens bokstav og reglens anvendelse og er med å skape forståelse for spillet og respekt for motspiller / spillet gjennom trygge omgivelser.

Gjennom å sette dommer utdanningen i system  innenfor de ulike aldersklassene, vil spillet møte kampledere som har et godt teknisk grunnlag for å møte utfordringene. (Ikke sikkert er enig i avgjørelsen der og da)

Alle av kampens aktører, inkludert publikum er mest tjent med at kamplederne har utdanningstilbud på alle nivåer og blir fulgt opp regelmessig av dommerutviklere, som også har tilbud om utdanning på lik linje som dommerne.

Gjennom denne siden kan du finne fram til de ulike kursene som gir deg kompetanse som dommer – fagplaner og kursplaner gir den en fin oversikt over emner og kursgjennomføringen.

Lykke til med dommergjerningen!

NHF Region Øst ønsker å bedre gjennomføringen av dommerkurs. Her trenger vi hjelp av klubbene. Ofte kommer forespørsel om kurs veldig tett opp mot ønsket dato for gjennomføring. Derfor har vi innført noen rutiner som gjør det lettere for klubb, deltakere og region å planlegge kurs.

Frister:
Kurssesongen vil gå fra august til 1. april. Alle kurs skal være gjennomført innen 1. april, den dagen dommerpåmeldingen åpner.

Fristen for å søke om å arrangere dommerkurs er senest fire uker før ønsket oppstart. Dette er for at administrasjonen skal rekke å behandle søknaden, finne instruktør, sette opp kurs og samtidig klare å opprettholde de ulike fristene for e-læring. Deltakerne vil få god tid til å melde seg på og gjennomføre e-læring når søknaden er sendt inn tidlig.

E-læring skal gjennomføres senest fem dager før kursdato. Dette gjelder alle kurs. De som ikke gjennomfører, får ikke delta på kurs. Den skal gjøres gjennom egen bruker i MinIdrett.

Alle må være elektronisk påmeldt via innbydelsen som blir sendt ut og lagt ut. Klubbens egen påmelding vil ikke være tellende. Dersom man møter opp på kurs uten å være påmeldt, vil ikke deltakelsen bli godkjent.

Plasser:

Det må være minst 10 deltakere for å gjennomføre et kurs.
Det er maks 16 deltakere per kurs. Ingen unntak.

Selv om kurset er fullt, er det mulig å melde seg på og være på venteliste. Vi anbefaler alle på venteliste å gjennomføre e-læringen, slik at man er klar for å delta på kurs, dersom det skulle bli ledig plass.

På Dommer 1, er det satt en maksgrense på 4 deltakere per kurs per klubb. Dette er gjort for å sikre at flere klubber får sendt deltakerne sine på kurs, men også for å sikre at dommerne står lengre i rollen. Når det blir mange nyutdannede i samme område på ca. samme alder, vil ikke alle disse få kamper på oppsettet, noe som resulterer i at de slutter. Dersom kursene ikke blir fylt av andre klubber, vil det være mulig for samme klubb å melde på flere deltakere. Dette er noe som vil vurderes til hvert kurs.

Annet å ta hensyn til:
For å ta Dommer barnehåndball må du ha fylt 14 år.

For å ta Dommer 1, må man ha gjennomført Dommer barnehåndball og dømt minst ti kamper over en periode på minst tre måneder.

Vær ute i god tid om dere ønsker å gjennomføre kurs før dommerpåmeldingen. Jo tidligere man finner dato for gjennomføring, jo større er sjansen for at kurset gjennomføres. Vår anbefaling er å prioritere Dommer barnehåndballkurs på høsten, og Dommer 1 på våren.

Minner om at klubb ikke skal ta kontakt med instruktører, det er det regionen som har ansvar for.

Vi anbefaler alle dommerkontakter å bli medlem av Facebook-gruppen «Dommerkontakter i Region Øst».

Søknadsskjema for eget arrangement:

Søknadsskjema for Dommer Barnehåndball

Kalender dommerutdanning finnes her.