Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommerkurs

Å tilby håndballaktivitet til over 100 000 utøvere er en krevende oppgave og stort ansvar, spillere, ledere, dommere skal utvikle seg i takt med utøverne og spillet.

Kompetanse i hver rolle er helt avgjørende for utøvers og spillets utvikling, sentrale roller må være forankret i klubben som gjør arbeidet troverdig inn i en helhetlig ramme i klubb regi.

Kompetanse utvikling i tett samarbeid med holdningsskapende aktiviteter bygges det kultur og kontinuitet, håndballen inntar sin rolle med samfunnsansvar og troverdighet.

Håndball er et regulert spill gjennom reglens bokstav og reglens anvendelse og er med å skape forståelse for spillet og respekt for motspiller / spillet gjennom trygge omgivelser.

Gjennom å sette dommer utdanningen i system  innenfor de ulike aldersklassene, vil spillet møte kampledere som har et godt teknisk grunnlag for å møte utfordringene. (Ikke sikkert er enig i avgjørelsen der og da)

Alle av kampens aktører, inkludert publikum er mest tjent med at kamplederne har utdanningstilbud på alle nivåer og blir fulgt opp regelmessig av dommerutviklere, som også har tilbud om utdanning på lik linje som dommerne.

Gjennom denne siden kan du finne fram til de ulike kursene som gir deg kompetanse som dommer – fagplaner og kursplaner gir den en fin oversikt over emner og kursgjennomføringen.

Lykke til med dommergjerningen!

Regionens rutiner

NHF Region Øst ønsker å bedre gjennomføringen av dommerkurs. Her trenger vi hjelp av klubbene.

Ofte kommer forespørsel om kurs veldig tett opp mot ønsket dato for gjennomføring. Derfor har vi nnført noen rutiner som gjør det lettere for dere å kunne planlegge.

Frist for å søke om å arrangere dommerkurs er nå tre uker før ønsket oppstart.

Deltagere fra egen klubb må være elektronisk påmeldt senest ti – 10 dager før kursets første dag.

Maks antall plasser pr. kurs er 16 deltagere.

For å ta Dommer Barnehåndball må du ha fylt 14 år.

For å delta på Trinn 1, må man ha gjennomført Dommer Barnehåndball og dømt minst ti kamper over en periode på minst tre måneder.

Klubbene tar ikke direkte kontakt med instruktører, det gjør vi i regionen.

Vær ute i god tid om dere ønsker å gjennomføre kurs før dommerpåmeldingen. Det gjør det så mye enklere for både egen klubb, deltagere og instruktører. Jo tidligere dere kan finne en dato, jo større er sjansen for at kurset gjennomføres – og vi får mange nye, flinke dommere i regionen vår. 

Vi anbefaler alle dommerkontakter om å bli medlem at Facebook-gruppen «Dommerkontakter i Region Øst».

Søknadsskjema for eget arrangement:

Søknadsskjema for Dommer Barnehåndball

Søknadsskjema for Dommer 1

Kalender dommerutdanning finnes her.