Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehåndball2019.jpg

9 og 10 år kortbane

Hensikten med 5'er håndball på kortbane er at utviklingen av håndballspillet vil skje gradvis og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane.

Dette uten å gå på kompromiss med hensynet til mange ballberøringer, trening av tekniske detaljer og grunnelementene i håndball. Det er viktig å ivareta den enkelte spillers nåværende nivå, men også bevare spillernes nysgjerrighet etter å nå neste nivå (større bane, flere regler og fokuspunkter).

5'er håndball på kortbane for 9-åringer var nytt for sesongen 2019/2020 i Region Øst. Fra sesong 2020/2021 gjalt dette også for 10-åringer. Man kan ikke omberamme kamper i disse klassene.

9 år: 5'er håndball på kortbane i Region Øst:
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt)
Bane: Kortbane (25,5- 26 x 20 meter)
Ballstørrelse: Mikro/00
Spilletid: 2 x 10 min. 1 min pause og sidebytte - håndball med stil!
Måltavle: Måltavle skal ikke brukes i denne årsklassen
Spill: Rundespill

10 år: 5'er håndball på kortbane i Region Øst:
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt)
Bane: Kortbane (25,5- 26 x 20 meter)
Ballstørrelse: Mini/0
Spilletid: 2 x 15 min. 10 min pause og sidebytte - håndball med stil!
Måltavle: Måltavle skal ikke brukes i denne årsklassen
Spill: Avvikles som rundespill, der målet er at tre lag møtes i hver runde. Det kan forekomme at lag også spiller kun én kamp i en runde. 

Det er ingen nivåinndeling i verken 9- eller 10-års klassen, som er likt for disse årsklassene i hele landet.

Dog har vi her i region Øst (fordi vi er store og har et godt tilbud allerede fra spillere er 6 år gamle) gitt klubber som ikke tidligere har hatt lag i denne årsklassen, en mulighet til å melde på lag i såkalt uøvet turnering. Den er kun for klubber med bare ferske/nyoppstartede lag i 10-årsklassene. Nye spillere i klubber som har lag fra før, inkluderer disse barna i eksisterende lag.

Det vil si at dersom klubben har flere enn ett lag med i J10 eller G10, må alle lagene være i samme i samme turnering, altså alle må være enten i øvet eller i uøvet.

Deretter skal man dele spillerne inn i jevne lag i det nivået man har meldt på lagene. Disse lagene behøver ikke å være faste hele sesongen. Tvert imot – skap håndballmiljø ved å bytte på hvem som spiller med hvem. Men sørg for å dele inn lagene så jevne som mulig hver gang

Visjonen med 5'er håndball på kortbane:
5'er håndball på kortbane er: begeistring, ballfølelse, romorientering, fellesskap, tekniske utfordringer og fokus på utvikling i håndballen.

Formål med 5'er håndball på kortbane:
Målet med denne spillformen er å gjøre spillernes første møte med spill på stor bane til en god opplevelse for alle. I tillegg vil det være mulig å benytte barnas naturlige ball- og bevegelsesglede, kreativitet samt å utvikle deres evne til å ta initiativ i både trenings- og kampsituasjoner. 

Banens størrelse gjør at transportetappen midt på banen blir mindre, og antallet spillere gir rom for flere ballberøringer per spiller. I tillegg blir spillerommet større og med banens lengde legges det opp til at spillerne hele tiden vil være ballorienterte og involvert i spillet. Med andre ord, spillerne blir mer bevegelig i både angreps- og forsvarsspillet

Forskning viser at spill på mindre baner og færre spillere gir:

  • Flere ballberøringer
  • Større engasjement
  • Høyere motivasjon
  • Høyere intensitet
  • Større grad av involvering av flere spillere på banen
  • Større helsemessige gevinster

Færre spillere med ordinær bredde på banen skaper også:
Mulighet for dybde og bredde i spillet, noe som blant annet øker muligheten for fintespill og forståelsen for kantspill.

Bilde av kortbane.png

Gul bane: Minihåndball (20 x 12 meter)
Grønn bane: Kortbane (25,5 - 26 x 20 meter) «Ny» 6-meter merkes opp.
Rød + grønn bane: Full bane (40 x 20) meter.

Den grønne banen viser størrelsen på en kortbane. Som navnet antyder er banen forkortet, men har full bredde. Tegningen viser at det er plass til både en minihåndballbane og en kortbane på totalt 40 x 20 meter. Det gir mange muligheter i forhold til oppdeling av banen både til turneringer og trening.

5'er håndball på kortbane spilles med fire utespillere og en målvakt per lag. Målvakt* kan bli med opp i angrep. Det oppfordres til å rotere på spillplasser, særlig målvaktposisjon.

Ved bruk av målvakt får man overtall i angrep som igjen gir flere valg og flere muligheter til å lage mål. Intensjonen er ikke at det skal scores mange mål i «åpent mål» da målvakten ikke er på plass. Scoring i åpent mål kan ikke skje fra egen banehalvdel.

Hvert lag kan ha med inntil 10 spillere til kamp. Det er ønske om at flest mulig spillere tilhørende et lag skal få være med til kamp. Alle som er med til kamp SKAL spille.

5'er håndball på kortbane SKAL spilles uten måltavle. I mange sammenhenger viser det seg at fokus på resultat ofte er et forstyrrende element, hvis man som spiller skal ha lyst til samt tørre å prøve ut det man har trent på.

*Regelen om at målvakt må ha egen farge på drakt/vest er fjernet fra sesongen 2022-23.