Annonse:
2023 Haslum Cup
Annonse:
2023 Haslum Cup

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spilleregler 5'er håndball

5'er håndball  (Kortbanehåndball)

1:1 5`er kortbanehåndball spilles på 25,5 til 26 meter x 20 meter.

Målene står på den ene kortlinjen og mellom 25 og 26 meter ute på banen. Målet skal være solid fastgjort og innvendig ikke være lavere enn 1,60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger) Målet skal være 3 meter bredt.

Ved bruk av «oppblåsbare» kortbanemål – faller kravet om fastgjort mål bort.

Den grønne banen er en korthåndballbane. Den gule er en minihåndballbane og den røde er en fullverdig håndballbane.

2022 Spillebane 5er håndball illustrasjon.jpg

2:1 Kampene i kortbanehåndball skal spilles over 2x15 minutter.

Ved regionalt turneringsspill med to eller flere kamper per dag, kan spilletiden reguleres regionalt, men ikke under totalt 20 minutter per kamp.

3:1 I Jenter og Gutter 9 år benyttes ballstørrelse 00. I Jenter og Gutter 10 år benyttes ballstørrelse 0.

4:1 I kortbanehåndball benyttes 5 spillere på banen per lag.

Det spilles ikke med egen draktfarge for målvakten, og målvakten kan bli med opp i angrep. Det oppfordres til å rotere på spillplasser, særlig målvaktposisjon.

Intensjon; Ved bruk av målvakt får man overtall i angrep som igjen gir flere valg, flere muligheter til å lage mål. Det er ikke intensjonen at det skal scores mange mål i «åpent mål» da målvakten ikke er på plass. Scoring i åpent mål kan ikke skje fra egen banehalvdel.

4:2 I 5`er – kortbanehåndball kan man ha med inntil 10 spillere per lag til kamp.

Intensjon; Det er ønske om at flest mulig spillere tilhørende et lag skal få være med til kamp. Alle som er med til kamp skal spille.

5:1 Omgangen starter med avkast til det laget som vant loddtrekking. Etter scoring settes ballen i spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet.

Den første pasningen fra målvakt til egen spiller kan ikke «stjeles» av motstanders lag.

Når det angripende laget taper ballen i angrep, er det ikke tillatt å ligge fremme og hindre et utspill fra målvakt til sine medspillere.

En god retningslinje for laglederne er at de veileder sine spillere til hurtig å returnere til egen målfeltlinje ved tap av ballbesittelse, for deretter å kunne bevege seg fritt på hele banen»

 

5:2 Det foretas utkast fra målvakt;

a) om en motspiller trår inn i målfeltet med ballen

b) om målvakten har kontroll over ballen i målfeltet eller den ligger stille i målfeltet

c) om en motstander berører en ball som ruller på gulvet i målfeltet

d) om ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvakten eller en av angripende lags spillere.

5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag.
Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller til side for mål.

5:4 Alt forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert. Det oppfordres til å spille utgruppert forsvar – prøve å få tak i ballen – over hele banen. Unntak er som nevnt i regel 5:1; Det er ikke lov til å stjele pasning fra målvakt til egen spiller.

5:5 Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves bare når spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.

5:6 Reglene om forholdet til motspiller håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

5:7 Scoring skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel.

Kommentarer til 5: 
Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses.

At forsvarsspillet skal være ball- og ballbaneorientert er sagt ut fra ønsket om at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.

Det ønskes økt fokus på at holding i forsvar ikke er tillatt barnehåndball. Alt forsvarsspill skal være ballorientert.

I 5'er kortbanehåndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden.

Alle barnekampledere og dommere skal opptre som veiledere i større grad enn som dommere.
Advarsel og utvisning skal derfor kun brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

En utvisning i 5'er håndball er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter. Utvisningstiden styres av sekretariatet.

Dommer barnekamp skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til håndballspillets idé og ideelle mål.