Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TrønderEnergi-MELHUS-G13.jpeg

Reglement

Turneringen arrangeres av Norges Håndballforbund Region Nord.

NHF-reglement vil bli fulgt, med unntak av spilletid og timeoutregler.

Vi henstiller til at lag som varmer opp ute under turneringen tar hensyn til nabolaget når det gjelder støy fra musikkanlegg og lignende.

Med ønske om en riktig god turnering!

Deltakelse

Klubb kan delta med flere lag i samme klasse. Én spiller kan delta på flere lag i turneringen, men bare på ett lag i samme klasse.

Sekretariat

Begge lag stiller med én person i sekretariatet under kamp fra J/G 9 år og eldre. Hjemmelag stiller med nettbrett/mobil og fører LIVE Enkel, mens bortelag er tidtaker. Arrangør stiller med innlogging og tilgang som er nødvendig. I A-finalene stiller arrangør med sekretariat.

Trekking

Lag som trekker seg etter påmeldingsfristen vil ikke få refundert påmeldingsavgift. Lag som trekker seg etter at kampoppsettet foreligger eller under turneringen, vil i tillegg bli fakturert et gebyr lik påmeldingsavgiften. Lag i respektive puljer må påberegne Walkover (WO) ved trekking.

Spillesystem

Lag i J/G 8 - 12 år spiller kamper på én eller to spilledag(er), og vil bli avviklet på ukedager, fra mandag til torsdag.

 • J/G 8 år spiller miniturnering.
 • J/G 9 - 10 år spiller kortbane.
 • J/G 9 - 12 år spiller enkel serie.
 • J/G 11 år spiller med nedsenket tverrligger.
 • J/G 12 år registerer resultat, men bruker ikke tabell.

Lag i J/G 13 - 15 år spiller kamper fra mandag til lørdag, med eventuelt sluttspill i helgen. Tilreisende lag får kamper fra fredag kl. 18 til søndag.

Lag i J/G 13 år og eldre deles inn i puljer. 1'ere og 2'ere går videre til A-sluttspill, og 3'ere og 4'ere går videre til B-sluttspill.

Spilletider

Klasse Spilletid Antall pr. kamp
J/G 8 år 1 x 15 min 10 spillere + 2 lagledere
J/G 9 - 12 år 1 x 20 min 10 spillere + 2 lagledere
J/G 13 - 15 år 1 x 25 min 12 spillere + 4 lagledere
Finale J/G 13 - 15 år 2 x 13 min m/ 3 min pause 12 spillere + 4 lagledere

Avkast

Laget som står oppført først i kampoppsettet stiller til venstre sett fra sekretariatet, med godkjent ball og har avkast. Bortelag har reserveball.

Poenglikhet

2 poeng for seier
1 poeng for uavgjort
0 poeng for tap

Står to eller flere lag likt i poeng avgjøres rekkefølgen slik:

 1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
 2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
 3. Flest skårede mål i innbyrdes oppgjør
 4. Målforskjell i samtlige spilte kamper
 5. Flest skårede mål i samtlige spilte kamper
 6. Loddtrekning

Uvgjort i sluttspillkamp

Ved uavgjort i sluttspillkamper skal det spilles "Sudden death" inntil 3 min. Ved ingen mål etter 3 min, skal det spilles "Sudden death" inntil nye 3 min.

Hvem som starter med ballen i ekstraomgangene avgjøres med myntkast, der én lagleder fra hvert lag deltar.

Ved ingen mål etter dette, avgjøres kampene slik:
Klasse J/G 13 - 15 år: Loddtrekning (Én lagleder fra hvert lag deltar)

Timeout

Under Åpningscup gjelder ikke ordinære timeout-regler. Dommere vil praktisere svært begrenset bruk av timeout. Stopping av tid brukes kun ved situasjoner som krever dette; skadet spiller, påvirkning av resultat og lignende.

Draktlikhet

Dersom det oppstår draktkollisjon skal laget som står oppført sist (bortelag) skifte drakt. Vester kan eventuelt lånes av arrangør.

Det er premie til alle spillere på vinnerlaget i A-finalene, samt lagspremie til begge lagene. Diplom til vinnerlag i B-finalene.

Diplom til alle spillere i J/G 7 - 12 år.

PS! Grunnet Covid 19-restriksjoner har ikke arrangør mulighet til å dele ut aktivitetsdiplomer til klassene J/G 8 - 12 år.

Derfor kan klubber og lag laste ned vår mal her, og selv ta ansvar for å skrive på navn og dele ut diplomer til sine respektive lag.

Trykk her for å laste ned mal på diplom.

Protester skal leveres digitalt til hovedsekretariatet senest 20 minutter etter kampslutt. Protestgebyr på kr 800 skal betales til kontonummer 4242.05.01514, og kvittering skal fremvises. Turneringens jury avgjør protester i henhold til NHFs lover. Dommer og motstander skal varsles umiddelbart etter kampslutt ved protest.

Jury

Leder: Einar Møllergård (Kolstad Håndball)
Medlem: Ove Grubba (NHF Region Nord)
Medlem: 1 klubbrepresentant
Vara: 1 representant fra arrangør

Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.

Klister er kun tillatt for J/G 15, 16, 20 år og Senior.

Bruk av klister er tillat i gjeldende områder i hall; det vil si at påføring og fjerning av klister skal skje i området ved innbytteområdet i hver hall. Det er for eksempel ikke tillatt å påføre klister på ball eller spiller i fellesområder, eller bruke ball påført klister i fellesarealer.

Leder for laget er ansvarlig for at hallens reglement overholdes.

Det er ikke tillatt å påføre klister på sko eller kropp.

Overtredelse vil føre til bortvisning fra banen. Spiller kan ikke entre banen før klisteret er fjernet. Misbruk kan medføre bortvisning fra hallen og turneringen, samt erstatningsplikt for renhold fra hallen.

Vi gjør oppmerksom på at det har forekommet tyveri i og omkring Trondheim Spektrum ved større arrangementer. Pass på at personlige eiendeler har tilsyn.

All oppbevaring i garderober etc. skjer på eget ansvar. Garderobene er ulåst.

Arrangementet følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer om smittevern.

Følgende regler skal følges:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk eller har milde symptomer.
 • En må forlate stedet og varsle arrangør umiddelbart ved symptomer i løpet av arrangementet.
 • Ved symptomer i etterkant av arrangementet skal arrangør varsles øyeblikkelig slik at deltagerne får snarlig beskjed.

Arrangør forbeholder seg retten til endring/avlysning grunnet Covid-19.

Trykk her for å lese smittervernsreglementet for Åpningscup.

Trykk her for å lese smittevernsreglementet i Trondheim Spektrum.

Alle kamper fra J/G 9 år og eldre vil føres med elektronisk kamprapport. Det er viktig at hvert lag legger inn korrekt spillerstall til hver kamp. Husk også å legge inn riktig draktnummer. Kampene signeres med PIN fra lagleder før og etter kamp.

Begge lag stiller med én person i sekretariatet under kamp. Hjemmelag stiller med nettbrett/mobil og fører LIVE Enkel, mens bortelag er tidtaker. Arrangør stiller med innlogging og tilgang som er nødvendig. I A-finalene stiller arrangør med sekretariat.

Kampene som føres LIVE kan følges av publikum fra handball.no eller Min Håndball-appen.

Trykk her for å se brukerveiledning for Håndball LIVE.