Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2020_Forside_inkluderingsbrosjyre_640x360web.jpg

Hvordan komme i gang

Norges Håndballforbund at alle utviklingshemmede skal få et tilrettelagt tilbud i klubber i sitt nærmiljø.

Hvordan komme i gang med nytt TH-lag i klubben? 

Tilbudet blir for det meste organisert i lokale håndballklubber.

Her har vi laget et tipshefte, som skal være til hjelp for deg som ønsker å komme i gang med et Tilrettelagt lag = TH-lag.

Les her hvordan DIN klubb kan komme i gang med et nytt TH-lag 

Tilskudd på kr. 10.000

Alle håndballklubber som starter nye TH-lag får en oppstartstøtte på kr 10.000.

Søknadsskjema med registrering finner du her

Skjema for registrering av klubb, ledere og spillere er her

Søknaden med registering sendes:

 

Her kan du lese innholdet i tipsheftet:

FASE 1
Når en person, ildsjel, eller andre i og rundt klubben ønsker å starte opp et lag for utviklingshemmede (TH-lag), er det viktig at dette blir forankret i klubbens styre. Styret i klubben, skal være like ansvarlig for et TH-lag,
som for andre lag i klubben. Når det er klarert i styret, tar dere kontakt
med regionen og da fortrinnsvis med personer med ansvar for inkludering. De vil bistå dere og hjelpe til med ting dere lurer på. Allerede fra starten av er det viktig å få til en god organisering rundt laget og fordele oppgaver på
flere. Her, som ellers i idretten, er det nødvendig at foreldre/foresatte bidrar.

Ting en må tenke på i denne fasen:
- Aktiviteter vi ønsker å gjennomføre
- Hvor rekrutterer vi spillere
- Hva trenger vi av hall/sal og utstyr
- Hvordan skal vi markedsføre tilbudet
- Hvem skal være trenere/ledere
- Hva vil dette koste
- Hvordan skaffe økonomi

Fase 2
Når dere har fått et «helhetsbilde» over ting som må være på plass, så starter arbeidet:

Økonomi:
NHF gir alle nye lag en oppstartstøtte på kr. 10 000,-. Ta kontakt med prosjektleder i Håndballforbundet for mer informasjon 
(se kontaktinfo på lenger ned).
- Kommunene gir tilskudd til aktivitet for funksjonshemmede.
- Noen kommuner gir fri halleie til denne utøvergruppen.
- Noen kommuner tilbyr også bruk av fritidsassistenter som trenere.
- NIF gir tilskudd via idrettskretsene til idrettsskole, se www.idrettsforbundet.no
- Det finnes legater som støtter denne aktiviteten.
- Idrettsregistreringen er viktig i forhold til LAM- midler (lokale aktivitetsmidler via idrettsrådene). Her må en selv passe på at laget med spillere og medhjelpere blir registrert.
Selve registreringen skjer via hovedlaget.
- Spillere på TH-lag bør også betale medlemsavgift til klubben. Den bør være i samsvar med aktivitetstilbudet.

Skjema for søknad om oppstartsstøtte til HU-lag

Forsikring:
- NHF betaler en felles-lisens for alle registrerte TH-spillere.
- Det finnes et eget skjema for registrering av lag. Ta kontakt med region eller NHF sentralt.

Registreringsskjema lisens TH-lag 

Les mer om lisens og forsikring for TH-lag

Halltid:
- Halltid kan av og til være en utfordring for lagene.
- Av og til kan det være greit å starte i en gymsal, dersom det er lettere å få.
- Kommunene kan også være behjelpelige med å tildele tid til disse lagene, utenom selve idrettsfordelingen.
- Fast trening på et fast sted er viktig og gjør at ting blir enkelt å forholde seg til.
- Pass på at ikke tilbudet kolliderer med andre lokale tilbud for utøverne.

Trenere:
Alle bør sørge for å ha kompetente trenere til lagene. Det vil si at de er dyktige til å organisere treninger og inspirere/motivere spillerne. De bør ha noe kjennskap til håndball. Vi anbefaler at de tar aktuelle moduler i Trener 1 utdanningen. Dette får disse trenerne gratis av regionen. Her vil de få mange tips og ideer til innhold i økta, samt organiseringen av økta og laget. Vi anbefaler at en har to eller fl ere trenere, slik at alle får et godt tilbud fra starten av.

Ledere:
Det er viktig å få en enkel organisering rundt laget, med flere som bidrar og med færre oppgaver til hver.

Se denne lenken for forslag til organisering av lag. (pdf-fil som kan lastes ned).

Informasjon:
Det er viktig å synliggjøre tilbudet i nærmiljøet, både til aktuelle utøvere og deres foreldre, til skolene, internt i idretten, boenheter, kommunen, ulike interesse-grupper og andre aktuelle som arbeider med målgruppa.

Aktuelle tiltak kan være:
- Skriv/foldere lages og deles ut
- Info med bilder på klubbens/idrettens hjemmeside
- På aktuelle facebook-sider og andre sosiale medier
- Omtale i lokalavisa
- Andre lokale tiltak 

Fase 3
Når dere har lagt grunnlaget for aktiviteten, så er det bare å komme i gang! Det kan være smart å sette opp noen «prøvetreninger» til fast tid på et fast sted, eksempelvis en time pr. uke. Da ufarliggjør dere tilbudet og fl ere kommer kanskje for å se og prøve, før de bestemmer seg for å bli med. Viktig med god informasjon til foreldre/foresatte fra starten av!

Vi anbefaler trening minimum 1 time pr. uke og helst til samme tidspunkt og samme sted. Det gjør at ting blir forutsigbart, både for utøverne og familiene deres.

Fase 4

Dere er i gang med treninger og ønsker et konkurransetilbud. Hver region har sitt eget tilbud i forhold til serier. Ta kontakt med ditt regionskontor, eller med regionkontakt i din region for mer info.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Norges Håndballforbund v/ prosjektleder Eva Skei, eva.skei@handball.no 915 22 975

Se også handball.no om inkludering her

Hver region har ellers sin regionkontakt og administrativt ansvarlig for inkludering.
Ta kontakt med ditt lokale regionkontor, adresse finner du på www.handball.no

Øvelsesbank
Hvor kan jeg finne tips til ulike øvelser?
Se generelt mye nyttig informasjon på Idrettsforbundet nettsider

Her finner du linker til materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om paraidrett:
Idéhefte for Paraidrett (Idrettsforbundet)