Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon fra UDI om utenlandske spillere og trenere i norske klubber

Klubber i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon

UTENLANDSKE SPILLERE OG TRENERE I NORSKE KLUBBER

NHF ser behov for å videreformidle informasjon som vi har mottatt fra UDI, vedrørende utenlandske spillere og trenere i norske klubber. Informasjonen gjelder spillere og trenere som blir hentet eller som kommer til Norge for å spille håndball. Vi ber alle klubber som har, eller har planer om å innhente utenlandske spillere og/eller trenere, om å merke seg følgende informasjon. 

Personer med nordisk statsborgerskap: 

 • Kun melding om bosettelse til folkeregisteret er nødvendig.  

Disse personer må være arbeidstakere og må registrere seg ved opphold i Norge i mer enn 3 måneder.

 • Minimum arbeidstid: 10 timer pr. uke i minimum 10
 • Personen registrerer seg først elektronisk på udi.no.
 • Må så møte opp hos lokalt politi med legitimasjon og
 • Personen kan søke om varig opphold etter 5 år.
 • Personen må bedrive idrett på høyt nivå. Dette er det som kalles faglært arbeidstaker i denne
  • REMA 1000-ligaen og 1. divisjon kvinner og menn er definert som «idrett på høyt nivå».
  • Dersom klubben rykker ned til 2. divisjon må det søkes på nytt om oppholdstillatelse. Det må da sannsynliggjøres i søknaden at utøveren i klubben fortsatt bedriver idrett på høyt nivå.
  • For trenere gjelder det at disse må være trenere for utøvere på høyt nivå i det meste av sin arbeidstid.
 • Personen må være ansatt i minimum 80 % stilling og motta minimum kr 246.246,- i trekkpliktige
 • Personen må være fylt 18 år og kan kun være ansatt hos én arbeidsgiver (klubben). Personen kan ikke ta arbeid hos andre (eksempelvis sponsorer), men kan gjøre promoteringsarbeid i klubbregi. 
 • Personen kan være på prøvetrening i inntil 3 måneder uten tillatelse. I det øyeblikk det eventuelt skrives kontrakt må det umiddelbart søkes 
 • Personen eller arbeidsgiver (etter fullmakt fra personen) kan søke om opphold som faglært arbeidstaker. Søknaden registreres på udi.no og man får så avtale om oppmøte hos UDI. Anbefalingsbrev fra NHF må legges ved søknaden.
  • For at NHF skal kunne skrive anbefalingsbrev må klubben sende inn personens CV som beskriver både håndballrelatert og annen relevant informasjon.
  • For å få rask saksbehandling hos UDI er det viktig at søknaden er fullstendig.

For å sjekke om en person har lovlig opphold i Norge kan klubben be om ett av følgende bevis for dette:

 • Registreringsbevis (EØS-borgere)
 • Oppholdskort
 • Vedtaksbrev fra UDI

Dersom personen ikke har norsk personnummer eller D-nummer må følgende gjøres.

Personen må møte fysisk opp på et skattekontor som foretar ID-kontroll. En må bestille time til oppmøtet. (Oversikt over hvilke dette er får en ved å gå inn på Skatteetaten.no - søke på ID-kontroll og velge skattekontor som utfører ID-kontroll).

Til dette fysiske oppmøtet må personen ha med seg Gyldig ID-dokument. (Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn) Og i tillegg arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Kontrakten må være på norsk, engelsk eller et nordisk språk.

En må ha registreringsbevis fra Politiet for oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Kan som regel fås samtidig med ID-kontrollen. 

Når det er utstedt personnummer eller D-nummer kan det søkes om skattekort. Arbeidsgiver kan søke på vegne av personen via skatteetaten.no.

Skal personen være i Norge mer enn 6 måneder må det meldes flytting til Norge (Det heter RF-1401 Melding om flytting til Norge og finnes på skattekontoret) 

Klubben kan søke om tidlig arbeidsstart i påvente av behandling av søknaden om arbeids- og oppholdstillatelse i UDI. Søknad om tidlig arbeidsstart skjer ved personlig oppmøte hos lokalt politi. 

Både personen selv og arbeidsgiver (klubben) har ansvaret for at alle papirer er i orden. NHFs regelverk har nedfelt i § 24 at alle utenlandske spillere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge dersom dette kreves av norske myndigheter. Brudd på utlendingsloven kan altså føre til sanksjoner for personen og klubben, både fra myndighetene og NHF. 

Denne informasjon oppsummerer kravene som er satt for å få innvilget arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske spillere og trenere. Ved unntak kan det fortsatt søkes, men da må det argumenteres spesielt for hvorfor en slik søknad, som ikke oppfyller kriteriene skal kunne godkjennes. 

NHF minner også om at alle utenlandske statsborgere må melde internasjonal overgang og få denne godkjent før de kan delta i håndballkamper. 

Eventuelle spørsmål kan stilles til NHF på e-post: stig.quille@handball.no. Klubbene kan også ta direkte kontakt med UDI på www.udi.no eller telefon 23 35 16 00.