Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

dommer03.jpg

Endringer i spillreglene

Basert på observasjoner gjennom de siste årene, og spesielt som et resultat av IHFs trenerkonferanse, er følgende betydelige og strukturelle endringer/tillegg gjort på fem punkter i spillereglene.
Disse er:

 • Den 7. utespilleren (målvakt som utespiller) 
 • Skadet spiller 
 • Passivt spill 
 • Siste 30 sekunder 
 • Blått kort

Oversikten i denne artikkelen er en tematisert framstilling.

Den 7. utespilleren (målvakt som utespiller)
 
Dagens mulighet for at en målvakt kan byttes ut med en utespiller som tydelig kan indentifiseres som en målvakt gjelder fremdeles. I tillegg, kan en 7. utespiller erstatte målvakten. I dette tilfelle kan den 7. utespilleren ikke utføre funksjonen til en målvakt, for eksempel å betre målfeltet for å ta målvaktens posisjon. Når en ball er i spill og en av de syv utespillerne betrer målfeltet og blokkerer ballen (eller ødelegger en klar målsjanse), skal det dømmes 7m-kast til motstanderlaget. Videre skal denne spilleren bestraffes progressivt. Han skal også bestraffes progressivt dersom laget mister ballen og spilleren forsøker å oppnå en fordel ved å betre sitt lags målfelt. 
Vedrørende innbytte gjelder eksisterende regler. 
Dersom et lag skal utføre et utkast og spiller uten målvakt, skal en målvakt (eller en utespiller som tydelig er indentifisert som en målvakt) erstatte en utespiller. 
Hvis motstander laget skal utføre et frikast etter at sluttsignalet har gått, kan det forsvarende lag foreta et innbytte, en utespiller kan erstattes med en målvakt om de spiller uten målvakt i det sluttsignalet går.

De detaljerte bestemmelsene i spillereglene er oppdatert som følger:


Regel 2.5
Innbytte er lov når utførelsen av et frikast etter at sluttsignalet har gått
Regel 4.1
Det er ikke lenger obligatorisk for et lag å spille hele kampen med en målvakt.
En utespiller som tydelig er indentifisert som en målvakt er fremdeles tillatt.
Innbytte av målvakt med en utespiller. 
Regel 12.2 
En målvakt må erstatte en utespiller når et utkast skal utføres. 
Fortolkning 2e
Time-out i forbindelse med bytte av en utespiller med en målvakt for å utføre et utkast. 
Retningslinjer
Direkte progressiv bestrafning av en utespiller som betrer eget lags målfelt etter å ha mistet ballkontroll dersom laget spiller uten målvakt

Feil innbytte og det ikke er mulig å indentifisere spilleren:
Grunnet denne endringen i reglene, kan en målvakt som var på spillebanen også pekes på som denne spilleren.

NHF kommentar:
Gjelder alle kamper i klassene fra og med J/G 18 år og eldre.
(Inkludert J/G 17 år). 

Se eget vedlegg "7. utespiller" (pdf-fil) 

Skadet spiller

Gjennom de siste årene har vi observert flere og flere situasjoner hvor spillerne ber om
medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, selv om det viser seg å være unødvendig, dette for å bryte motstander lagets rytme i spillet, og derav opptre usportslig.
Dette har hatt negativ effekt på spillet og på tv-produksjonen. De handlinger som til nå har vært utført av dommere og delegater har ikke vært nok for å eliminere denne form for uønsket og usportslig opptreden.

De nye spillereglene inkluderer følgende spesifikke instruksjoner til dommerne om fremgangsmåte i slike situasjoner. 

 • Dersom dommerne er helt sikker på at en skadet spiller trenger medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, vil de øyeblikkelig ta time-out og gi tillatelse for å betre spillebanen (dommertegn 15 og 16).
 • I alle andre tilfeller, vil dommerne spørre spilleren om han kan reise seg og få medisinsk behandling/tilsyn utenfor spillebanen før dommertegn 16 vises. Om bare dommertegn 15 (time-out) er vist, betyr ikke dette at den skadde spilleren må forlate spillebanen og at han midlertidig ikke kan re-entre spillebanen igjen (se under)
 • En spiller som mottar medisinsk behandling/tilsyn utenfor spillebanen kan re-entre spillebanen når som helst.
 • Enhver spiller som ikke etterfølger disse bestemmelsene vil bli bestraffet på grunn av usportslig opptreden
 • Hvis en spiller som mottok medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen eller må vente i innbytteområde i tre angrep for hans lag, er blitt bestraffet med 2 min. utvisning, har han lov til å re-entre spillebanen etter endt utvisningstid (uavhengig av antall angrep som er spilt).

Følgende bestemmelser er endret: 

 • Etter å ha mottatt medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, må spilleren forlate spillebanen
 • Han kan bare re-entre spillebanen igjen etter hans lags tredje angrep
 • Spilleren kan bli erstattet på spillebanen
 • Uavhengig av antall angrep som er spilt, kan spilleren re-entre spillebanen når spillet gjenopptas etter en endt halvtid.
 • Om en spiller re-entrer spillebanen før det har gått tre angrep, skal dette bestraffes som en ulovlig inntreden (feil bytte).
 • Tidtaker/sekretær/delegat er ansvarlig for å telle antall angrep som er spilt. Etter tre angrep, skal tidtaker/sekretær/delegat informere laget tilstrekkelig (for eksempel ved å fjerne eksisterende kort med den respektive spillers nummer). Avgjørelsen er basert på deres observasjoner av fakta.
 • Et angrep starter med ballbesittelse og ender når et mål scores eller det angripende lag mister ballbesittelsen. 
 • Dersom et lag er i ballbesittelse når en av dette lags spillere trenger medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, regnes dette som det første angrepet.
 • I to situasjoner kan en spiller som mottar medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen slippe å forlate spillebanen under tre angrep fra hans lag: 

- dersom nødvendig behandling/tilsyn på spillebanen er et resultat av en regelstridig handling av en motspiller som blir bestraffet progressivt av dommerne;
- dersom målvaktens hode blir truffet av en ball under forsvar av mål i eget målfelt og behandling/tilsyn er nødvendig på spillebanen

 • Etter at dommerne har gitt to deltakerberettigede personer fra et lag lov til å betre spillebanen (dommertegn 16) for å gi en spiller medisinsk behandling/hjelp, er det ikke lov for dette laget å nekte å betre spillebanen for å gi nødvendig behandling/tilsyn til den aktuelle spilleren på banen. Dersom laget nekter å følge denne anvisningen selv etter gjentatte henstillinger, skal lagsansvarlig bestraffes progressivt.

De detaljerte bestemmelsene av spillereglene er oppdatert som følger: 

Regel 4.11
Forbehold knyttet til spilleren, som mottar medisinsk behandling/tilsyn på spillebanen, må forlate spillebanen i tre angrep for hans lag.
Nullstilling av antall angrep etter endt halvtid (omgang)
Bestrafning om man entrer spillebanen for tidlig (feil bytte)
Regel 18.1
Utvidet fellesansvar for tidtaker og sekretær. Avgjørelsen basert på fakta observasjoner.
Fortolkning 8
Ny fortolkning som forklarer de individuelle bestemmelsene og detaljerte handlinger.

NHF-kommentar:
Innføres i alle kamper fra og med klassene J/G 16 år og eldre.
(Inkludert J/G 15 år)

Ref. NHF reglement innbytte av spillere i yngre klasser.

Se eget vedlegg "Skadet spiller" (pdf-fil)

Passivt spill
Mange trenere mener at disse regelbestemmelsene ikke er anvendt på samme måte av
dommerne, spesielt etter at forvarseltegnet for passivt spill er vist. De ønsker en endring
som gir alle dommerne flere objektive kriterier som skal garantere en mer lik tolkning
av reglene. Disse bemerkningene ble tatt med i vurderingene som ble gjort når man
gjorde følgende endringene.
Samtidig er dommerne bedt om å være konsekvente i bruken av bestrafning i brudd på
reglene som begås av forsvarende lag, og at dette skal bestraffes progressivt i slike
situasjoner.

Regel 7.11 og 7.12 gjelder fremdeles, bestemmelsene i fortolkning nr.4, A, B, C og
vedlegg E er uendret. Dommerne har mulighet til å blåse av for passivt spill når som
helst etter at forvarseltegnet er vist og også om forvarseltegnet ikke er vist, dersom det
angripende lag ikke gjør noe forsøk på å oppnå en scoringsmulighet.

Regel 7.12 og fortolkning 4, D er spesifisert som følger:

 • Etter at forvarseltegnet er vist av en av dommerne, har angripende lag totalt 4 pasninger til å skyte på mål. Dersom det ikke skytes på mål, skal dommerne blåse av for passivt spill (frikast til motstander laget). 
 • Om et frikast eller innkast er tildelt det angripende lag, skal telling antall pasninger ikke avbrytes. Det samme gjelder dersom et kast blir blokkert av det forsvarende lag.
 • Om et pasningsforsøk ikke kommer under kontroll grunnet regelstridig handling av en forsvarsspiller, er dette å ikke anse som en pasning. Det samme gjelder dersom en pasning treffer en forsvarspiller og går utover sidelinjen eller kortlinjen, eller et forsøk på kast blir blokkert av motstanderen.

Avgjørelsen av dommerne knyttet til antall pasninger er en avgjørelse basert på  bakgrunn av deres situasjonsbedømmelse og er endelig.

Om det forsvarende laget forsøker å avbryte en pasningssekvens fra det angripende laget ved å gjøre brudd iht. regel 8.3, skal disse handlingene konsekvent straffes progressivt.

Om det forsvarende lag begår et regelbrudd etter den fjerde pasningen og dette fører til et frikast for angripende lag, kan det angripende lag gjøre en ekstra pasning for å avslutte angrepet, i tillegg til muligheten for et direkte frikast. Det samme gjelder for innkast. Dersom kastet etter den 4. pasningen er blokkert av det forsvarende lag og ballen havner hos en spiller på det angripende lag, kan det angripende laget bruke en ekstra pasning for å avslutte angrepet.

De detaljerte bestemmelsene av spillereglene er oppdatert som følger:

Regel 7.12
Etter at forvarseltegnet er vist, har det angripende lag maksimalt 4 pasninger til å ta et skudd på mål
Bemerkning: antall pasninger er en avgjørelse basert på bakgrunn av dommernes  situasjonsbedømmelse og er endelig.
Fortolkning 4D
Unntak ved telling av antall pasninger
Fortolkning 4D2
Bestrafning i forbindelse med avbrytelse av en pasningssekvens ved regelbrudd skal bestraffes progressivt.
Fortolkning 4D3a
Ingen avbrudd i tellingen av pasninger dersom det er tildelt et frikast eller innkast til det angripende lag eller om et kast blir blokkert av det forsvarende laget.
Fortolkning 4D3b
En tilleggspasning til angripende lag når et skudd går på mål etter den sjette pasningen dersom dommerne blåser et frikast grunnet et regelbrudd av det forsvarende lag.
En tilleggspasning dersom kastet etter den sjette pasningen blir blokkert av det  forsvarende lag og går utover sidelinjen eller kortlinjen eller om ballen havner tilbake til det angripende lag.

Retningslinjer
vedlegg 3 Øvelse materiale for telling av 4 pasninger (eksempler)

NHF kommentar:
Gjelder for alle klasser fra og med J/G 13 år og eldre.

Tilsvarende utdrag fra spillereglene, se dokumenter gjeldende regelendringene 1 – 5

Se eget vedlegg "Passivt spill" (pdf-fil)

Siste 30 sekunder  

Siden regelendringene i 2005, usportslig opptreden (for eksempel hindring av avkast) eller alvorlige regelbrudd i kampens siste minutt har dette blitt bestraffet etter spesielle bestemmelser. Spilleren ble diskvalifisert og dommerne leverte en skriftlig rapport som i de fleste tilfeller førte til at spilleren måtte stå over kamper. Til tross for disse tiltakene har det bare ført til en delvis bedring. Når lagene trengte å vinne eller få uavgjort resultat mot motstanderen, tok lagene og spillerne risiko om å måtte stå over kamper, for å forhindre motstanderen å skaffe seg en scoringsmulighet og fra å utligne eller vinne kampen.  

Ved å beholde egenskapene og kriteriene gjeldende til regel 8.10c og 8.10d, er de bestemmelser som tillater bestrafning av disse regelbruddene justert som følger:

 • I stedet for diskvalifikasjon med skriftlig rapport, skal spilleren/lederen bestraffes med en diskvalifikasjon uten rapport. Dessuten, skal 7m kast tildeles til motstanderlaget.
 • En diskvalifikasjon med skriftlig rapport finner sted i regel 8.10c og 8.10d bare dersom dommerne mener regelbruddet er et særlig voldsomt regelbrudd iht. spilleregel 8.6 eller 8.10a-b.
 • Den spesielle bestemmelsen knyttet til kampens avslutning (siste minutt) er endret til kampens siste 30 sekunder. Det avgjørende elementet er om regelbruddet har funnet sted i kampens siste 30 sekunder eller samtidig som sluttsignalet går.  

Som nevnt endres ikke egenskapene og kriteriene i regel 8.10c og 8.10d, derfor er det ikke endringer knyttet til de tilfeller som faller inn under disse bestemmelsene.

Dersom ballen er ute av spill (regel 8.10c), hindring eller drøying av avkast, frikast, innkast eller utkast i kampens siste 30 sekunder bestraffes med diskvalifikasjon og 7m- kast. Dette gjelder alle typer innblanding, for eksempel holding av en motstander, regelstridig innblanding mot kasteren eller forhindre kasteren å gjøre en pasning likeledes å forhindre en pasning til kasteren, innblanding av mottak av ball, ikke slippe ball. Denne regelen gjelder også dersom spillet avbrytes grunnet et feil innbytte av det forsvarende lag, slik at et idømt kast forhindres eller drøyes.

Dersom ballen er i spill (regel 8.10d), og det angripende lag er forhindret ved en innblanding iht. regel 8.5 eller 8.6 (diskvalifikasjon) i kampens siste 30 sekunder fra å oppnå en klar målsjanse, skal den spiller som er innblandet diskvalifiseres. Et 7m-kast tildeles til motstander laget. Denne regelen gjelder ikke hvis regelbruddet som begås av forsvarende lag skal bestraffes med frikast eller 2 min. utvisning (da ikke 8.5 eller 8.6).

Følgende punkter må tas med i betraktning i de tilfeller der bestrafning av slike regelbrudd skal gjøres iht. reglene:

 • Dersom en spiller, som ble utsatt for regelbrudd, klarer å score mål, skal spilleren som begikk regelbruddet diskvalifiseres og 7m-kast tildeles ikke.
 • Dersom en spiller, som ble utsatt for regelbrudd, lykkes med en pasning til en annen spiller på laget på tross av regelbruddet, er det korrekt å vente på utfallet. Dersom den andre spilleren scorer mål, dømmes mål og ikke 7m-kast. Spilleren som begikk regelbruddet diskvalifiseres.
 • Dersom den andre spilleren på laget som mottar ballen gjør en ny pasning til en annen medspiller, stopper dommerne kampen og tildeler et 7m-kast. Den spilleren som begikk regelbruddet skal diskvalifiseres.
 • Dersom det angripende laget ikke kan score mål i denne situasjonen, skal den spilleren som begikk regelbruddet diskvalifiseres og 7m-kast tildeles det angripende lag.

I dette tilfelle, tildeles 7m-kast ikke på grunn av en klar målsjanse er ødelagt av et regelbrudd, men er tilleggsstraff for brudd på regel 8.5 og 8.6 i kampens siste 30 sekunder. Til sammenligning skal de nevnte punktene gjelde dersom en lagleder har en grov usportslig opptreden i kampens siste 30 sekunder, i samsvar med regel 8.10a eller 8.10b (I) for eksempel truende eller fornærmende opptreden, eller innblanding i spillet på spillebanen eller fra innbytterommet.

Dersom det er en kollisjon mellom målvakt og en utespiller på utsiden av målfeltet i en kontring i kampens siste 30 sekunder, tildeles 7m-kast jfr. kommentar til regel 8.5 (siste avsnitt). Denne endringen i reglene skal alltid føre til 7m-kast dersom målvakten begår regelbrudd iht. regel 8.6 i denne situasjonen.  

De detaljerte bestemmelsene av spillereglene er oppdatert som følger:

Regel 8.6, kommentar
Siste 30 sekundene

Regel 8.10c                           
Ball ute av spill

Regel 8.10d                           
Ball i spill 
Oppnå en fordel

Regel 14.1d                           
7m-kast iht. regel 8.10c eller 8.10d

Retningslinjer           
Start av de siste 30 sekundene

Retningslinjer           
Presiseringer vedr. innblanding ved utførelsen av et kast

Retningslinjer           
Øyeblikket av regelbruddet iht. regel 8.10c-d

Retningslinjer           
Anvendelse i tilfelle feil innbytte

Retningslinjer           
Anvendelse i tilfelle innblanding av målvakt

NHF kommentar:
Gjelder i alle kamper fra og med J/G 16 år og eldre (inkludert J/G 15 år)

Se eget vedlegg "30 siste sekunder" (pdf-fil)

Blått kort

Ofte er det ikke klart for kampens deltakende aktører, media eller publikum om en diskvalifikasjon som er gitt av dommerne er med en skriftlig rapport (for eksempel med tilleggsstraff) eller uten rapport (ingen konsekvenser for kommende kamper).

Følgende endringer er gjort for å gi mer klarhet knyttet til dette:
Dersom dommerne viser det blå kortet etter å ha vist det røde kortet, vil en skriftlig rapport sendes den myndighet kampen sorterer under. Diskvalifikasjon er fortsatt markert med å holde opp det røde kortet; det blå kortet vises som tilleggsinformasjon.

De detaljerte bestemmelsene av spillereglene er oppdatert som følger:

Regel 16.7
Referanse til dommertegn
Regel 16.8
Prosedyre vedr. diskvalifikasjon med rapport
Dommertegn 13
Nytt dommertegn med gult, rødt og blått kort

NHF kommentar:
Gjelder i alle kamper fra og med J/G 16 år og eldre (inkludert J/G 15 år)

Se eget vedlegg "Blått kort" (pdf-fil) 


Flere justeringer 

I tillegg til disse fem hovedområdene, er flere mindre endringer, redaksjonelle  tilpasninger og rettelser av noen individuelle referanser også blitt gjort.

Videre inkluderer den nye versjonen av spillereglene tidligere utgitt dokument kalt  "IHF publikasjon spillereglene" på IHF sin hjemmeside. Disse detaljene er nå  oppsummert i et nytt kapittel kalt "retningslinjer og tolkninger" av spillereglene. Disse tilleggsbestemmelser binder og tillater en mer standardisering og forbedret anvendelse av reglene.

Spillereglene er justert som følger:

Regel 4.2
Ansvar for lagsansvarlig i samsvar med reglene for innbytterommet. Bestrafning.

Regel 4.9
Justering av bestemmelsene vedrørende utstyr som er tillatt og ikke tillatt å benytte.
I tillegg, den lagsansvarlige bekrefter ved å signere på kamprapporten/spillerregisteringen at alle spillere har korrekt utstyr. Dersom ikke tillatt utstyr blir observert senere, skal lagsansvarlig straffes progressivt.

Regel 7.3
Bestemmelsene vedrørende å dra foten bakfra og sette inntil den andre, som ikke er å anse som et skritt, har blitt flyttet fra IHF-publikasjonen til den nye versjonen av spillereglene.

Regel 13.2 / 14.2
Unntak vedrørende fordel i forbindelse med et feil bytte (flyttet fra IHF-publikasjonen til den nye versjonen av spillereglene). 

Reglement for innbytterom, punkt 5
En lagleder som tar en stående posisjon skal ikke hindre spillere på spillebanen eller spillet.

Retningslinjer

Markeringer på spillebanen: markering av lagledersonens begrensningslinje – til informasjon.

Start av de siste 5 minuttene av kampen (lags time-out)

Vedlegg 2 til regel 4.9 (utstyr tillatt/ikke tillatt å bruke), oversikt
og bildeeksempler

Tilleggsdetaljer vedrørende utførelsen av innkast

Tilleggs detaljer vedrørende utførelsen av et kast

Tilskuere som oppfører seg truende ovenfor spillere (regel 17.12)

Se spilleregler håndball