Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fair play.png

Fair Play

Norges Håndballforbund har følgende verdier: Innsatsvilje, Begeistring, Respekt og Fair Play. Nettopp Fair Play har betydning for alle som deltar og følger håndballsporten.

Derfor trenger vi retningslinjer for alle som er på og utenfor en håndballbane. Sørg for at de som er rundt deg kjenner til disse, og oppfordre alle til å etterleve Fair Play.

Sammen med Intersport er det laget foreldrevettregler. Filen kan du laste ned her.

Foreldrevettregler:
Foreldrevettregler

Fair play som spiller betyr at du må:

 • Ta godt vare på medspillerne og inkludere nye lagvenner
 • Trene og spille kamper med godt humør
 • Behandle motstandere og dommere med respekt
 • Skape trygghet og god lagånd på banen
 • Hjelpe en skadet spiller uansett lag
 • Takke motstanderen for kampen

Som leder eller trener er du forbilde for laget du leder, og du har ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånden.

Du skal sørge for at spillerne og foreldrene/foresatte har god kjennskap hva Fair Play er og hvorfor det er viktig. Gjør gjerne dette på en inspirerende måte og legg vekt på at Fair Play etterleves.

Sørg for gode opplevelser, og gi ros og tilbakemeldinger som viser at Fair Play er mer enn ord.

Som voksen har du også et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på laget vet at det er nulltoleranse for mobbing.

I tillegg forventes det at både spillere og lagledelse utviser respekt for motstanderlag og dommere.

Foresatte, foreldre, besteforeldre og andre interesserte er viktige ressurser for norsk håndball. Derfor er det også viktig at dere bidrar til Fair play og trivsel i håndballmiljøet.

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
 • Likeverd, aksept og inkludering gjelder alle.
 • Resultatet er ikke viktig – ha fokus på mestring og utvikling.
 • Ha tillit til treneren og klubben.
 • Oppmuntre alle spillere – ingen bare de du kjenner.
 • Stimuler til å delta uten press.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd.
 • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
 • Respekter trenerens kampledelse: konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommeravgjørelser – Selv om du av og til er uenig.
 • Ta initiativ til å bidra rundt laget.

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball – uansett nivå. Tenk over at du som publikummer bidrar til stemning og atmosfære for kampene du ser på. Uansett om det gjelder topphåndball eller breddehåndball spiller du en viktig rolle.

Tenk over følgende:

 • Verdsett god opplevelse, oppførsel og lagånd høyt.
 • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
 • Respekter trenerens kampledelse.
 • Respekter dommeravgjørelser – Selv om du av og til er uenig.
 • Vis at du har det gøy på kamp!

Dommeren er medlem av håndballfamilien på lik linje med spillere, ledere og trenere. Derfor er det viktig at dommeren blir tatt vare på og respektert som et fullverdig familiemedlem når hun eller han reiser rundt for å dømme kamper. Da vil dommerne trives bedre i sin rolle og fortsette sin utvikling til beste for seg selv og håndballen. Det er morsommere å dømme kamper hvis man får arbeidsro og får ha fokus på arbeidsoppgavene sine.

Det å vise respekt for en dommer betyr ikke nødvendigvis at man er enig i alle avgjørelser eller at dommeren aldri tar feil. Dommerne må, uavhengig av alder og nivå, ta en avgjørelse, ofte på kort tid og med det grunnlaget de har. Her er det mange variabler som spiller inn, blant annet vinkel og avstand til forseelsen, og selve regelkunnskapen. Det kan være at dommerne på banen ikke fikk med seg hele situasjonen eller klarer å se det store bildet på den korte tiden de har tilgjengelig.

Håndballen trenger dyktige og engasjerte dommere. Mange kamper skal spilles i løpet av en sesong, og derfor trenger vi også mange dommere. Jobben med å rekruttere dommere blir enklere hvis vi viser respekt for alle dem som velger å være dommere.

Skap begeistring i hallen, vis respekt, bidra til fair play og vis innsatsvilje i oppgavene du får. Så kan vi sammen bidra til at flest mulig blir i håndballen lengst mulig.

Gi rom for at utvikling og mestring kan skje for alle utøvere, uavhengig av rolle!

Last ned Fair Play lydfil som kan spille av: