Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

spillere_640x360.jpg

1. mai: Klubbsamarbeid 2024/25

Klubber som ønsker å inngå samarbeid, må huske fristen 1. mai og være oppmerksom på reglene.

Ordningen med prestasjons- og partnerklubbsamarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, som er 1. mai. I de tilfeller hvor det ikke er avklart hvilken divisjon klubben deltar i kommende sesong, må klubbene fortsatt levere søknad senest 1. mai, med kommentar om forutsetningene for søknaden. 

Det skal brukes digitalt søknadskjema for søknad om klubbsamarbeid, Partner/prestasjon og Sammensatte lag.
Dette skjemaet finner du i TurneringsAdmin (TA).

Nytt av året er at det i søknaden er flere spørsmål om samarbeidet som klubbene må besvare.

Vær oppmerksom på at klubber må delta i 2. divisjon eller høyere for å innfri vilkårene for å være prestasjonsklubb i seniorklassen. 

Klubber som skal være prestasjonsklubb i 16-års klassen må være påmeldt til Bringserien, i 18-års klassen påmeldt til Lerøyserien og i 20-års klassen påmeldt til NM Junior. Partnerklubb kan ikke delta i Bringserien, Lerøyserien eller NM Junior med eget lag.

Klubbsamarbeid

Prøveordningen hvor det er anledning til å være både prestasjonsklubb og partnerklubb for samme kjønn i seniorklassen er tatt inn i reglementet fra sesongen 2024/25. Det gis også mulighet for noe mer fleksibilitet for ulike samarbeid i senior og aldersbestemt for samme kjønn:

  • En klubb kan være både prestasjonsklubb og partnerklubb i seniorklassen. En klubb kan fortsatt kun være partnerklubb for én prestasjonsklubb for samme kjønn i seniorklassen. Utøvere med tilhørighet i partnerklubb kan kun delta for den prestasjonsklubben som klubben har godkjent avtale med. Eksempel: En klubb i 2. divisjon kan være partnerklubb for klubb i Rema 1000-ligaen eller 1. divisjon, og samtidig prestasjonsklubb for klubb i 3. divisjon og lavere divisjoner.
  • En klubb kan være i to ulike samarbeid for samme kjønn etter en av to følgende inndelinger:
    • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 20.
    • Ett samarbeid i kvinner/menn senior og J/G 20 og ett samarbeid i klassene J/G 16 – J/G 18
  • Godkjent partnerklubbsamarbeid i både 18- og 20-års klassen er gyldig for den regionale juniorserien. Dersom klubber er med i ulike samarbeid i 18- og 20-års klassen må det imidlertid velges hvilket av samarbeidene som skal være gjeldende i regional juniorserie.

Nytt for sesongen 2024/25 er at klubbene ved søknad om prestasjons- og partnerklubbsamarbeid må besvare spørsmål om samarbeidet, for å sikre at samarbeidet er grundig forankret og i tråd med regelverkets intensjon. Det er obligatorisk å svare på alle spørsmålene. Ved ufullstendige søknader vil klubbene bli bedt om utfyllende informasjon, og søknader kan i verste fall bli avvist dersom det ikke gis tilfredsstillende informasjon.

Det er prestasjonsklubben som oppretter og fyller ut søknaden i TA, mens partnerklubben må signere og kan eventuelt tilføye kommentarer.

Det vil kommende sesong ikke være endringer i muligheten for klubber i REMA 1000-ligaen og tegne partnerklubbavtale med en klubb i 1. divisjon. Forbundsstyret har imidlertid vedtatt en intensjon om at ordningen med partnerklubb i 1. divisjon skal avvikles på sikt. NHF vil sammen med NTH utrede hvordan ordningen kan avvikles, og hvilke eventuelle andre endringer dette vil medføre behov for i reglementene.

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

Partnerhåndballklubb
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben. 

Les mer i Reglementet for klubbsamarbeid