Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF Logo Isbjørn

Frist for overgang, utlån og opprykksvegring

Klubber som ønsker å søke om overgang, utlån og opprykksvegring, må gjøre det innen 14. februar.

Overgang og utlån

Alle overganger som blir godkjent fra og med 15. februar, vil først få klardato for ny klubb 1. juli 2024.

Overganger og utlån som skal ha klardato for ny klubb i inneværende sesong må være fullført med alle steg senest 14.2. kl. 23:59.
 
Alle manuelle overganger må være mottatt hos Norges Håndballforbund (NHF) med fullstendig dokumentasjon før 15. februar 2024 (senest 14. februar kl. 23:59) for å kunne få godkjenning for spill denne sesongen. Dersom overgangen gjøres elektronisk via Min Idrett må alle steg i prosessen være fullført senest 14. februar kl. 23:59.

Merk at spillere som får godkjent overgang i perioden 15.2. – 30.6. kan delta på turneringer arrangert av klubber så fort overgangen er godkjent. Spillere kan imidlertid ikke delta for ny klubb i obligatoriske kamper (kamper berammet av NHF eller region) før neste sesong.

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser. 

Klubbendring gjøres via Min Idrett

NB! Internasjonale overganger kan ikke gjøres via Min Idrett.

Les mer om internasjonale overganger her 

I NHFs reglement for overgang og utlån §6 (3) heter det:

Fra og med 15. februar til sesongslutt, kan personer over 13 år ikke gis ny spiller- eller dommertilhørighet bortsett fra ved 2-års fravær. NHF og regionene kan imidlertid dispensere fra denne datoen for spillere under 18 år dersom

  1. Spilleren/dommeren foretar en fysisk endring av bopel slik at deltakelse for den tidligere klubben blir uhensiktsmessig,

eller

  1. det laget spilleren deltok på er trukket fra seriespill og spilleren ikke har annet tilbud i sin opprinnelige klubb,

eller

  1. spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp tidligere i sesongen.

Les mer om overganger her 

Opprykksvegring

Klubber som ønsker å vegre seg fra opprykk, må melde fra innen 14. februar.

I kamp- og konkurransereglementets §19 heter det:

  • 19 Reservasjon mot opprykk
  1. En klubb kan innen 14. februar frasi seg retten til å rykke opp uten at dette medfører økonomiske eller sportslige sanksjoner. Unntatt fra dette er opprykk fra 1.divisjon til Eliteserien.

Melding om reservasjon, underskrevet av klubbleder, må, for klubber i 2. divisjon, sendes til NHF sentralt (nhf@handball.no)

Klubber i øvrige divisjoner må sende sin reservasjonsmelding til sin egen region. 

Alle vegringsmeldinger må være innsendt innen 14. februar 2024.