Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein Andre Svendsen

Retningslinjer for håndballtrening

Spillere til og med 19 år og topphåndballen kan starte opp igjen etter nye retningslinjer som skal hindre smittespredning.

Siste status:

Regjeringen vedtok 23. juni at både treninger og kamper kan igangsettes for lag og utøvere til og med 19-årsklassen fra 1. august 2020 – forutsatt at smittetallene er tilfredsstillende på dette tidspunktet. 

Det er også bestemt at ordinær trening og konkurranser for toppidretten skal gjenåpnes. Retningslinjene for lagene i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon ble klare 1. juli.

I ukene fram til til 1. august understrekes det at retningslinjene som trådte i kraft 1. juni, og som beskrives i de videre avsnittene av denne artikkelen, fortsatt gjelder. 

God trening!

Dette er retningslinjene fra 1. juni

De nye retningslinjer som kom fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet torsdag 28. mai, ble en gladnyhet fra norsk håndball. Fra 1. juni er det nå lov til å drive tilnærmet normal håndballtrening for spillere til og med 19 år. Basert på disse overordnede føringer har Norges Håndballforbund (NHF) utarbeidet retningslinjer for håndballtrening.

Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Slik-kan-vi-trene-nå-640x360.jpg

(Foto: Svein Andre Svendsen)

Det betyr:

**Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper

**At vi kan ha aktiviteter som duell- og spilltrening og at den faste gruppen kan spille treningskamp innad i egen gruppe

**At man ikke spiller treningskamp mot andre grupper, heller ikke innad i egen klubb.

**For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt retningslinjen om minst én meters avstand gjennom hele aktiviteten. Også her er den nasjonale anbefalingen om gruppestørrelse inntil 20 personer.

De eldste spillerne våre (fra og med 20 år) vil fortsatt ha en super anledning til virkelig å kunne gå inn i detaljer individuelt og trene på teknikker som ikke helt sitter i kamp enda.

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 2. Kun friske personer skal delta på trening.
 3. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være ett godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 4. For spillere til og med 19 år gjelder:
  a) Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne
  b) Husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen
 5. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 6. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 7. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 8. For fellesutstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, kan det vurderes om det er behov for renhold. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyr vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.
  Man kan bruke felles klister/klisterfjerner, hvis god håndhygiene praktiseres.
 9. Alle har hver sin flaske.
 10. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med én flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg
 • Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet, bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)

Garderober er også stengt for skift og dusj, men toaletter/vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe. Her og i tilknytning til aktiviteten, må det til enhver tid være tilgang på såpe og desinfiseringsmidler.

Klubb og trener må presisere at syke personer blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

Det må informeres godt til alle involverte om anbefalte smittevernstiltak, gjerne på flere språk.

Den enkelte klubb er ansvarlig for at all trening foregår etter gjeldende retningslinjer.

For mer informasjon rundt forsterket renhold i hallen og treningsfasiliteter, se «Smittevernveileder for idrett» av 28. mai:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern

På handball.no finner du forslag til øvelser og tips til hvordan treningen kan gjennomføres. Se spesielt på Skuddskolen, Målvaktskolen, Forsvarsskolen, Barnehåndball og Ungdomshåndball.

Lykke til med treningen!

Idrettsforbundet jobber videre for full gjennåpning av av norsk idrett:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-jobber-videre-for-full-gjenapning-av-norsk-idrett/