Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto: Svein-Ivar Pedersen
Illustrasjonsfoto: Svein-Ivar Pedersen

Lisens for 13-åringer

Spillere som fyller 13 år i 2017 må etter 01. januar betale lisens for å være spilleberettiget.

Alle spillere og dommere skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Spillere som fyller 13 år i 2017 (født i 2004) må etter 01. januar betale lisens for å være spilleberettiget. I tillegg til å gi spilleberettigelse fungerer lisensen som forsikring!

Les om lisensbeløp og forsikring. 

Viktig å merke seg:
Spillere som i SA (SportsAdmin) er tildelt lisens under 13 år fra tidligere:
De får ikke endret lisenstype til lisenstypen som har forfall 1.1.2017. Disse må betale korrekt sum over nettbank på det KID-nummer de allerede har fått generert. Lisens må betales i nettbank, og kan ikke betales med kort i Min Idrett.

Spillere født 2004, som er registrert med riktig lisenstype, og får fakturabeløp kr 0,-:
For disse gjelder det samme som ovenfor, at de må betale korrekt sum i nettbank på det KID-nummer som blir generert selv om fakturabeløp er satt til kr 0,-.

Det er klubben som oppretter lisenskrav i SportsAdmin (SA), og
for at klubben skal finne spilleren det gjelder må bruker opprettes i MinIdrett.  

Slik oppretter klubben lisenskrav:
Opprette Lisenskrav i SA (SportsAdmin) av Lisensansvarlig i klubb 

1. Lisens 
2. Lisenser 
3. Opprette ny lisens 
4. Lisensperiode «Håndballsesongen 2015/2016» 
5. Velg Klubb og søk gjerne flere spillere på en gang ved å bruke fødselsdato «Født fra» - «Født til» 
6. Merk av spillerne det skal opprettes lisenskrav på 
7. Trykk «Velg personer» og «Neste» 
8. Velg lisenstype Lise eller Lise+, type lisens kan endres av den enkelte ved innbetaling, innbetalt beløp tilsier hvilken dekningsgrad spilleren får. 
9. Velg varslingsmåte – anbefalt «E-post til person» - spiller vil da få varsel til registrert e-post adresse. 
10. Trykk «Fullfør»

Sjekk innbetalte lisenser i SA: 

1. Lisens
2. Lisenser
3. Vise eller endre eksisterende lisens

Mer utfyllende veiledning 

Har du behov for hjelp, ta kontakt med ditt regionskontor.