Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommer 01.jpg

Dommerinfo nr. 2/2023-2024

Dommerinfo om oppsett, rapportering av uønsket oppførsel, dommerkrav, tester og kurs, og forfallsrutiner.

Da er sesongen godt i gang og oppdragene for oktober er fordelt. Jeg starter med oppsettet for Bring- og Lerøyrundene 11. og 12. november på mandag. Deretter blir oppsettet for første helgen i november publisert, før de resterende kampene i november fortløpende blir tilgjengelig i dommerdagboka deres.

Hvis noen har sperrer i november er det viktig at disse legges inn i løpet av denne helgen. Fra og med mandag 23. oktober blir det midlertidig ikke mulig å legge inn nye tidssperrer før det nye oppsettet er tilgjengelig. Funksjonen blir åpnet igjen når dommeroppsettet er klart.

Søke på oppdrag?

Kampene helgen 21. og 22. oktober ble lagt ut som kamper dere kunne søke om å få tildelt. Erfaringene fra denne testen er at mange la inn søknader om oppdrag, men at det er uhensiktsmessig å gjøre alle kampene tilgjengelig på denne måten. Noen kamper bør plasseres av Regionen først. Jeg vil prøve dette igjen på en helg i november, men kan heller ikke da love at alle får de kampene dere søker på. 

Meld fra om hets/trakassering

TV2 har i flere reportasjer satt fokus på hets og trakassering av håndballdommere fra publikum. Vi vet at dette ikke bare skjer på de største arenaene, det skjer dessverre også hos oss i Innlandet.

Vi ønsker derfor at Regionens dommer og dommerutviklere skal rapportere uønsket oppførsel mot dommere fra publikum eller andre aktører til Regionen.

For at slike hendelser skal kunne følges opp umiddelbart må dommere/dommerutviklere rapportere inn skriftlig så raskt som mulig etter kampslutt.

Rapporter som går på dårlig oppførsel fra spillere og trenere i forbindelse med kamper skal fortsatt håndteres etter gjeldene prosedyrer. Husk å notere i kamprapporten at det blir sendt rapport i etterkant.

Dommerkrav ved w.o.

Nytt denne sesongen er at dommere har krav på et honorar på kr 250 pr kamp dersom en kamp flyttes (gjelder ikke dersom flyttingen ikke utløser gebyr) eller avgjøres med walk over, mindre enn 48 timer før terminfestet kampstart. Utgiftene belastes i sin helhet klubben til det laget som har forårsakete flyttingen eller gitt w.o. Regionen sender ut info om til dommerne i hvert enkelt tilfelle.

Regeltest, dommerattest og Ren Utøver

For å være en god dommer må man blant annet besitte god regelkunnskap, ha formalitetene i orden og være et godt forbilde gjennom Fair Play i videste forstand. Jeg minner dere derfor om:

Dommerkurs

Regionen arrangerer flere Dommer barnehåndballkurs denne høsten. De fleste av disse skjer i den enkelte klubben eller i samarbeid mellom flere klubber.

Dommer 1-kurs arrangeres nå i Gjøvik og Elverum. Deretter planlegges det for kurs på Hadeland og i Østerdalen. Er det flere som har behov må dere ta kontakt med Regionen.

Dommer 2-kurs og Dommerutvikler 1 og muligens Dommerutvikler 2-kurs holdes sentralt i Regionen. Datoer er ikke bestemt, men kurs vil bli satt opp rett før eller rett etter jul.  

Dommerforfall

Det er dessverre nødvendig å minne om at forfall på dommeroppdrag i regionserien som hovedregel skal meldes innen åtte virkedager før kamp. Alle forfallene skal gis i TA som «fritakssøknad» og dommeren som melder forfall skal forsøke å finne en erstatter.

Er forfallet innenfor tidsrammen på færre enn åtte virkedager, må Regionen kontaktes på mail. Skyldes forfallet akutt sykdom må Regionens dommeransvarlig kontaktes på telefon. Forfallsgrunn må alltid oppgis og godkjennes. Les mer: https://www.handball.no/regioner/regioninnlandet/kampaktivitet/dommer-i-innlandet/forfallsrutiner/