Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommer Tema2.jpg

Forfallsrutiner sesongen 2023-24

NHF Region Innlandet har oppdatert sine rutiner og regler for kampforfall fra dommere/dommerpar.

Her følger en samlet oversikt over disse rutinene, samt oversikt over ansvaret dommere har i forbindelse med forfall. I tillegg vil vi komme med noen gode tips og råd på hvordan få et best mulig kamptilbud for flest mulig. Rutinene gjelder fra sesongen 2023-24 og inntil videre. Det er viktig at alle dommere leser denne informasjon nøye.

Åtte virkedagers frist på ordinært forfall

Alle forfall på dommeroppdrag i regionserien skal som utgangspunkt meldes innen åtte virkedager før kamp. Alle slike forfall skal gis i TA som «fritakssøknad». Søknadene blir håndtert fortløpende av administrasjonen. Det er viktig å fylle ut i kommentarfeltet om forfallet gjelder den ene dommeren i dommerparet eller begge to. Hvis tidsfristen holdes, løser administrasjonen forfallet.

Forsøk alltid å finne en erstatter

Hvis du må melde forfall til en kamp og det ikke gjelder akutt sykdom, skal du alltid forsøke å finne en erstatter. Det er viktig å sjekke ut at erstatteren kan dømme på nivået til den oppsatte kampen.

Ved akutt sykdom

Er forfallet innenfor tidsrammen på færre enn åtte virkedager, må administrasjonen kontaktes direkte. I slike tilfeller vil Regionen alltid forsøke å hjelpe til, men garanterer ikke noe. Forfall uten grunn vil bli avslått og sendt tilbake til dommeren/dommerparet og klubbens dommerkontakt. Forfall meldes til Regionens dommeransvarlige, Bjørn Larsen, på mail: bjorn.larsen@handball.no

Er det akutt sykdom som er grunnen til forfall, må dommeransvarlig Bjørn Larsen kontaktes på tlf 411 00 999. Vi hjelper så godt vi kan i disse tilfellene. 

Habilitetssperre, antilag og tidssperre

Hver enkelt dommer skal i forkant av hvert dommeroppsett legge inn informasjon rundt habilitetssperre, antilag og tidssperre. Hvis dette blir lagt inn korrekt, blir dette tatt hensyn til når dommeroppsettet blir laget. På denne måten vil dommerparet unngå å miste kamper, eller melde unødvendige forfall.

Tips:

1) Ved publisering av nytt dommeroppsett

Det er lurt at dommerparet snakker sammen om kampene det har fått i så tidlig som mulig. Se om det er kamper dere ikke mulighet til å dømme.

Etter dette tar dere kontakt med dommerkontakten i klubben deres, det kan være at en annen dommer eller et annet dommerpar i klubben som kan steppe inn istedenfor deg/dere. Slik informasjon legges i tilfelle inn i kommentarfeltet på fritakssøknaden. 

2) Se etter ledige oppdrag i TA

Gjennom sesongen vil oversikten over ledige oppdrag i TA være levende. Dette gjør at det er lurt å sjekke her om du ønsker flere kamper enn de du er satt opp på. Disse kampene er oppdrag som andre dommere/dommerpar ikke har anledning til å ta. Meld interesse for oppdrag, og fyll ut kommentarfeltet på en god måte. Da vet vi om det er deg som enkeltdommer, eller deg og dommermakkeren din som melder interesse for kampen. Dommerpar vil bli prioritert ved tildelingene av oppdrag.

3) På Regionens Facebookside Dommere i NHF Region Innlandet legges det fortløpende ut informasjon om aktiviteter for dommere, kurser og annen informasjon. Her publiseres også forespørsler om dommere til ledige kamper tett opp mot kamptidspunktet.

Vi håper disse rammene gir gode arbeidsforhold og forutsigbarhet for alle parter. God sesong!