Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik søker du

Informasjon om hvordan du søker og hvilke retningslinjer det er for søkerne.

For støtte til enkeltpersoner gjør du følgende:

 • Send kvitteringer eller spørsmål om støtte til utstyr, kontingent, treningsavgift, medlemskap, transport, turneringsdeltakelse eller annet til Klubbutvikler inkludering - Elise Barsnes: elise.barsnes@handball.no
 • Skriv kort om alder, klubb og hvilken kommune/område du hører til, vi pålegger ikke søker å oppgi navn om det ikke ønskes.

Behandlingstid; Enkeltsøknader behandles av Klubbutvikler inkludering primært innen 2-7 ordinære arbeidsdager.

 

For støtte til utstyr for lag, gjør du følgende:

 • Send en kort søknad til Klubbutvikler inkludering som inneholder en forklaring på hvilke utstyr ditt lag trenger og hvorfor laget ditt trenger dette.
 • Kontaktinformasjon til søker og øverste leder i klubben/idrettslagene må være informert.

Behandlingstid; Ved støtte til lag, fargerike turneringer og lavterskelaktiviteter er behandlingstiden fra 3-10 ordinære arbeidsdager. Disse søknadene blir behandlet av Klubbutvikler inkludering sammen med 2 representanter fra administrasjonene og 1 fra regionstyret. 

 

For støtte til fargerike håndballaktiviteter og lavterskelaktiviteter, gjør du følgende:

 • Send en kort søknad (maks 2 A4 sider) til Klubbutvikler inkludering som inneholder en forklaring på hva dere skal gjennomføre, hvem dere skal gjennomføre det med og når dere skal gjennomføre det. Hvem målgruppen for aktivitetene er og hvorfor denne/disse aktivitetene er viktige for målgruppen og dere som håndballklubb.
 • Kontaktinformasjon til søker og øverste leder i klubben/idrettslagene må være informert.

Behandlingstid; Ved støtte til lag, fargerike turneringer og lavterskelaktiviteter er behandlingstiden fra 3-10 ordinære arbeidsdager. Disse søknadene blir behandlet av Klubbutvikler inkludering sammen med 2 representanter fra administrasjonene og 1 fra regionstyret.

 

Retningslinjer for søknader:

 • Søknadsprosessen baserer seg i hovedsak på egenerklæring. Det vil si at søkeren samtykker til at han/hun møter tildelingskriteriene, og forplikter seg til å tilbakebetale ved mislighold av ordningen.
 • Hver søker skal skrive alder, by/steds område og hvilke idrettslag/klubb søkeren tilhører. Vi vil ikke pålegge søker å oppgi navn om det ikke ønskes.
 • Ved søknader fra enkeltpersoner til støtte for medlemskontingent, treningsavgift, turneringsavgift og lignende, så utbetaler fondet dette direkte til idrettslaget/klubben som søker tilhører.
 • Ved søknader fra enkeltpersoner til støtte for personlig utstyr, transport eller lignende, så tilbakebetaler fondet dette direkte til enkeltpersoner ved fremleggelse av gyldig kvittering.
 • Er søkeren et idrettslag, skal styreleder og/eller daglig leder informeres og midler utbetales kun ut til idrettslagets offisielle konto.
 • Klubber som har fått midler på over 5 000 kr skal avlegge en kort rapport innen 1. desember 2020.
 • Utbetalingene vil skje fortløpende og hele prosessen skal ta kort tid for søkeren(e).

All informasjon som blir lagret vil være innenfor GDPR regelverk. Det er kun de som behandler søknadene og utbetalingene som kjenner til hvem søkerne er, ingen andre i regionene av administrasjon og styret får informasjon om det. De som behandler har taushetsplikt.