Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viktig info om terminlister våren 2021

Flere kamper er nå utsatt grunnet nye nedstenginger, vi trenger en tilbakemelding fra lag i ungdomsserien.

I forbindelse med ny nedstenging er det på nytt flere kamper som ikke vil bli spilt som oppsatt. Kamper i perioden 04.januar til og med 18.januar er nå fjernet fra terminlistene slik at de ikke vises på handball.no eller i appen. Dette gjør vi nå noen endringer på. 

Vi jobber i disse dager må å rydde i banedagbøker ut over våren. I tillegg må vi gjøre noen prioriteringer for å få plass til de kamper som er utsatt som det er ønskelig å få spilt. Vi jobber også må å forsøke å finne mer halltid ut over våren og da spesielt i april måned. Vi trenger i denne forbindelse hjelp fra alle ungdomslag i regionene vår. 

Lag i sone 4-8 (Gamle Hordaland)

I desember sendte vi ut en oversikt over prioriteringer i de ulike aldersgruppene

Vi ber alle lag om å se over sin terminliste og sende en e-post til Sebastian Aam (sebastian.aam@handball.no) på de kamper som dere prioriterer å ikke spille denne sesongen, samt gir beskjed om hvilke kamper som er utsatt som dere ønsker å få spilt på nytt.
Vi er nå kommet til en tidspunkt der det i de fleste serier i sone 4-8 tvinger seg frem at en må få prioritert å få spilt en (1) kamp gang mot hver motstander (gjelder ikke avdelinger som spilles som enkelt serie). 

Når vi får tilbakemelding fra dere vil vi gjøre følgende: 

  • For kamper som ikke skal spilles settes kampene til 01.01.2021 uten resultat.
  • Kamper som er utsatt, men som dere ønsker å spille på nytt, vil vi i første omgang settes uten dato og publisere slik at de er synlig i terminlisten. På denne måten kan vi skaffe oss en oversikt over alle kamper som må settes opp på nytt. Her trenger vi hjelp fra alle lag til å finne nye tider.  (Dette gjelder alle lag, også avdelinger med enkeltserie). 

Det er ønskelig at dere forsøker å omberamme utsatte kamper selv. Vi ber om å alle lag tar kontakt med motstander, avtale ny dato og sende inn en omberammingssøknad i TurneringsAdmin (TA). Dette vil være kostnadsfritt. Ta kontakt om dere trenger hjelp fra oss. 

Dommere vil vi sette opp.

Lag i sone 1-3 (Gamle Sogn og Fjordane) 

For lag i sone 1-3 er det ønskelig at dere selv ser over terminlisten og omberammer de kamper som er utsatt nå i januar. Gå i dialog med motstander for å finne ny tid. Vi vil sette opp dommere når dere har funnet ny tid. Kampene som er utsatt blir nå satt uten dato og vil igjen bli publisert slik at de er synlig i terminlisten og kan omberammes. 

Oppfordrer til å bruke treningstid

På grunn av halltilgjengelighet, spesielt i sone 4-7, ser vi at det er helt nødvendig at treningstider tas i bruk. Vi vil allerede nå komme med en oppfordring på dette. Vi ser at det dessverre om ikke så lenge vil tvinge seg frem som en nødvendighet dersom en ønsker å få spilt utsatte kamper. Vi har fått informajson om at flere idrettsanlegg utenfor Bergen kommune vil bli benyttet til vaksinasjon i tiden fremover.

I tillegg er det flere idretter som også har utsatte kampaktivitet, noe som fører til at det er trangt om plassen, og da spesielt i Bergen kommune og kommunene rundt.  

Oppsummert: 

Alle ungdomslag i sone 4-8 må sende en epost til Sebastian Aam om følgende:

1. Kamper som en prioriterer å ikke spille denne sesongen

2. Kamper som en ønsker å spille som per nå er utsatt. 

3. Når punkt 1 og 2 er avklart: Omberamme kamper som er utsatt som en ønsker å spille (dette er selvsagt gebyrfritt).  

Alle ungdomslag i sone 1-3 må:

1. Omberamme kamper som er utsatt. 

2. Ved spørsmål ta kontakt med Ainor Naustdal

 

For barnelagene gjør vi også noen endringer. Her kommer det ut egen informasjon i løpet av denne eller neste uke. Seniorlagene og TH-lagene våre har vi dessverre per nå ikke noe oppdatart informasjon å komme med. 

Har du genrelle spørsmål ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon til våre ansatte finner du her.