Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsseriene resten av sesongen

Følgende vil gjelde for ungdomslag i sone 4-8 resten av sesongen. Sett deg inn i hva som gjelder for ditt lag.

Høsten 2020 har vært en annerledes sesong og en utfordrende sesong. Kamper har blitt utsatt og flere har ikke blitt spilt enten på grunn av nedstengning på kommunalt nivå eller på grunn av karantene og smitte i ulike lag. Dette har ført til et heng på flere kamper for flere lag. Likevel har flere også fått spilt en del kamper, noe som gjør at utgangspunktet for planlegning videre i sesongen er ulikt fra lag til lag. 

Basert på dagens situasjon og usikkerhet har regionene landet ned på at vi velger å gjennomføre en modell som skissert som alternativt 1 på møte med trenere og klubber tirsdag 24.november. Modellen vil gjelde for alle lag, dersom ikke annet er spesifisert under egen pulje/avdeling lenger ned i dette skrivet.

Vi har fått mange gode innspill fra lag i de ulike puljer og aldersklasser. Vi har lest gjennom alle, og har tatt de med oss inn i vurderingene. Oppsummert kan vi nevne at tilbakemeldingene som er kommet fra trenere og klubber samsvarer i stor grad med våre tanker.

Det flere påpeker i sine tilbakemeldinger er:

 • Det viktigste er å få komme i gang med å spille kamper.
 • Blir det aktivitetserie så er det helt OK i år
 • Flere mener det er vanskelig å ta igjen de utsatte kampene, mens i andre avdelinger mener noen det kan bli mulig å gjennomføre det som er utsatt.
 • Viktig at ikke belastningen blir for stor og at det er en god balanse mellom trening og kamp.
 • Viktig å spille kamper når det er lov/mulig å gjennomføre kamper.
 • Noen lag ser det mulig å strekke sesongen ut over våren, mens andre mener det blir vanskelig å strekke sesongen. Det som oppgis som grunn er da skole, andre idretter, konfirmasjon og andre aktiviteter.

Det er en krevende oppgave å vurdere hvordan sesongen skal bli spilt. Vi er i en usikker og uforutsigbar tid. Vi trenger et alternativ som er gjennomførbart for flertallet og som kan gjennomføres dersom vi skulle oppleve en vinter og vår som tilsvarer høsten. Det er likevel viktig for oss å påpeke at vi ønsker mest mulig aktivitet.  Da blir det viktig at kamper blir spilt når det er lov å spille kamper. På lenger sikt er det viktig å opprettholde motivasjonen hos ungdommen. Vi mener modellen vi har valgt å gå for vil ivareta dette på en god måte.

Gjennomgang av hva som vil være prioriteringene for de ulike aldersgruppene:

Vi ønsker å spesifisere utgangspunktet for de ulike puljene, samt de prioriteringene som vil gjelde for de ulike aldersgruppene. Vi tar for oss hver aldersgruppe nedover.

Jenter 13

Alle avdelinger og puljer er opprinnelig satt opp som dobbelserie, antallet lag i puljene varierer mellom 7-10 lag etter trekninger i høst. Følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

Gutter 13

A01 er satt opp som dobbel serie hvor det er 12 lag. Mens B01 er satt opp som enkel serie og har 13 lag igjen etter trekninger i høst. Vi ser det kan blir utfordrende for A01 å ta igjen alle kamper, mens for B01 så kan det være en kan å få spilt de kampene som står i terminlisten og ta igjen utsatte kamper. Følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

Jenter 14

De fleste avdelinger og puljer er opprinnelig satt opp som dobbelserie, med unntak av C01 som er satt opp som trippel serie. Antallet lag i puljene varierer mellom 6-9 lag etter trekninger i høst.

For A og B puljene vil følgende prioriteringer gjelde: 

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper min. en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

For J14 C01 vil følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper en gang mot alle lag.
 2. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 3. Spille kamper to ganger mot alle lag.
 4. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 5. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 6. Vurderer i jan/feb. om det er mulig å kåre en puljevinner.

Gutter 14

A01 er satt opp som enkel serie og skulle opprinnelig hatt deling av serien til jul. Det er 12 lag i denne puljen. På grunn av få spilte kamper har vi etter innspill og diskusjoner kommet til følgende prioriteringer for denne puljen:

 1. Serien spilles som enkel serie ut sesongen, spilte kamper blir tellende.
 2. Spille alle kampene som planlagt, utsatte kamper omberammes.
  • Lag som selv ønsker å finne nye tider, må sende dette til regionskontoret innen 14.desember.
 3. Vi vil fra 15.desember starte på arbeidet med å sette opp utgåtte kamper på nytt.
  • Sesongen strekes ut april i første omgang, første helg i vinterferien kan bli benyttet til kamp.
 4. Dersom det er ferdigspilte serier i både Hordaland og Sogn & Fjordane og det lar seg gjennomføre, vil vi vurdere Regionsmesterskapet for denne gruppen.
 5. Avvikle sluttspill - A og B nivå (evt. C)

B01 er satt opp som dobbelserie og det er 9 lag i denne puljen.

Følgende prioriteringer vil gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av pulje/avdelingsvinner.

Jenter 15

Alle avdelinger og puljer er opprinnelig satt opp som dobbelserie, antallet lag i puljene varierer mellom 7-10 lag etter trekninger i høst. Følgende prioriteringer vil gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

Gutter 15

A01 er satt opp som enkel serie og skulle opprinnelig hatt deling av serien til jul. Det er 10 lag i denne puljen. På grunn av få spilte kamper har vi etter innspill og diskusjoner kommet til følgende prioriteringer for denne puljen:

 1. Serien spilles som enkel serie ut sesongen, spilte kamper blir tellende.
 2. Spille alle kampene som planlagt, utsatte kamper omberammes.
  • Lag som selv ønsker å finne nye tider, må sende dette til regionskontoret innen 14.desember.
 3. Regionskontoret vil fra 15.desember starte på arbeidet med å sette opp utgåtte kamper på nytt.
  • Sesongen strekes ut april i første omgang, første helg i vinterferien kan bli benyttet til kamp.
 4. Dersom det er ferdigspilte serier i både Hordaland og Sogn & Fjordane og det lar seg gjennomføre, vil vi vurdere Regionsmesterskapet for denne gruppen.
 5. Avvikle sluttspill - A og B nivå (evt. C).

Jenter 16

Alle avdelinger og puljer er opprinnelig satt opp som dobbelserie, antallet lag i puljene varierer mellom 7-9 lag etter trekninger i høst. Følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 5. Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

Gutter 16

G16 A01 er opprinnelig satt opp som dobbelserie, antallet lag i puljene varierer mellom 9 lag etter trekninger i høst. Følgende prioriteringer vil gjelde:

 • Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 • Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 • Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 • Strekker sesongen ut april i første omgang.
 • Vurderer i jan/feb. om det er gjennomførbart med sluttspill og kåring av avdelingsvinnere.

G16 B01 er opprinnelig satt opp som trippel serie med 5 lag i puljen. Følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper en gang mot alle lag.
 2. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 3. Spille kamper to ganger mot alle lag.
 4. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 5. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 6. Vurderer i jan/feb. om det er mulig å kåre en puljevinner.

Jenter 17-20

A-nivå er opprinnelig satt opp som enkel serie med 15 lag per i dag. Denne serien gjennomføres som planlagt med følgende prioriteringer:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Omberammer utsatte kamper høsten 2020.
 3. Strekker sesongen ut april i første omgang.

B-nivå er opprinnelig satt opp som trippel seire med 6 lag per i dag. Denne serien gjennomføres som planlagt med følgende prioriteringer:

 1. Spille kamper en gang mot alle lag.
 2. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 3. Spille kamper to ganger mot alle lag.
 4. Omberammer utsatte kamper høsten 2020 dersom en ser at det er mulig.
 5. Strekker sesongen ut april i første omgang.
 6. Vurderer i jan/feb. om det er mulig å kåre en puljevinner.

Gutter 17 – 20

A-nivå er opprinnelig satt opp som dobbelserie med 10 lag i puljen. Følgende prioriteringer gjelde:

 1. Spille kamper som står terminfestet utover vinteren/våren.
 2. Spille kamper minimum en gang mot alle lag.
 3. Omberammer utsatte kamper høsten 2020.
 4. Strekker sesongen ut april i første omgang.