Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lagsbesøk i klubb

Ønsker klubben din klubb lagsbesøk av en av Region Vest sine trenerressurser denne høsten?

I forbindelse med at all regional spillerutvikling er satt på vent ut 2020 ønsker Region Vest å tilby en alternativ form for spillerutvikling. 

I en ordinær sesong ville regionens spillerutviklingen vært godt i gang på denne tiden av sesongen, men som så mye annet har COVID-19 også medført begrensninger for spillerutvikling. For å forsøke å tilby regionens klubber en alternativ form for spillerutvikling ønsker vi å tilby klubbene lagsbesøk av regionens trenerressurser. Hva dette innebærer kan du lese mer om her.  

For å forhindre blanding av spillere fra forskjellige kohorter ønsker vi å tilby lagsbesøk i klubb, fremfor ordinære spillerutviklings-samlinger. Det er mulig å bestille lagsbesøk hvor instruktør fra Region Vest leder en trening med ett lag (samme kohort), men hvor alle klubbens trenere kan observere økten. Klubb kan velge mellom å ha lagsbesøk for trenere med lag i alderen 10 – 12 år, 13 – 17 år, eller for målvakter i alderen 13 – 17 år.

Vi presiserer at det vil være én trening for ett lag, men at alle klubbens trenere inviteres til å observere økten. Hver klubb kan bestille ett lagsbesøk for ett lag innenfor en av følgende årsklasser:

 • 10 – 12 år
 • 13 - 17 år
 • Målvaktstrening 13 – 17 år

Eksempelvis kan en klubb bestille ett lagsbesøk for sitt J12 lag, ett for sitt G16 lag og ett for klubbens målvakter i alderen 13 - 17 år. 

Hvert lagsbesøk har en subsidiert pris på kr. 750. 

Klubb må stille med følgende for å kunne bestille lagsbesøk:

 • Ledig banetid – klubb melder inn 2 aktuelle dager / tider som kan benyttes. Region avtaler i samråd med aktuelle trenerressurser hvilke dag / som benyttes. 
  • 60 - 90 minutter for 10 – 12 år
  • 90 – 120 minutter for 13 – 17 år (både for lagsbesøk og målvaktsbesøk)
 • Lagsbesøk 10-12 år og 13-17 år: Inntil 25 utøvere for utespillere fra samme kohort
 • Lagsbesøk målvaktstrening: Inntil 16 målvakter. Behøver ikke være fra samme kohort da denne treningen vil være uten kroppskontakt og overholde 1 meter avstand
 • 1 trener som kan kjenner gruppen og kan være behjelpelig med organisering av trening
 • Klubb må invitere alle klubbens trenere til lagsbesøket og melde tilbake til regionen hvor mange trenere som stiller
  • Hvis antallet tillater det kan Region Vest invitere nærliggende klubbers trenere å observere treningen

OPPSTART: Fortløpende så snart klubber melder inn bestilling av lagsbesøk.

Kontaktpersoner for bestilling av lagsbesøk: