Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Terminlistene for 2020/2021 er nå publisert

Nå er terminlistene i klassene 9 år øvd og eldre publisert. Fri omberamming til 15.september.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til alle klubber i Region Vest. 

Nå er terminlistene i klassene 9 år øvd og eldre publisert.

Tiden vi nå er inne i skaper en god del usikkerhet rundt terminlistearbeidet og ulike faktorer for å få på plass et optimalt oppsett for alle lag har derfor vært utfordrende. En del avklaringer vil komme til høsten, noe som kan komme til å påvirke oppsettet fremover. Vi velger likevel å publisere terminlistene nå slik at lag og klubber kan gå i gang med sitt arbeid med å optimalisere det ut ifra eget årshjul og faktorer som vi ikke har oversikt over.   

Terminlistene vil ligge åpne fra de publiseres. Det er verdt å merke seg at terminlistene er levende og oppdateres fortløpende over sommeren. Utkastet for terminlistene finner dere her. 

Velg Region Vest i nedtrekksmenyen, deretter Håndballsesongen 2020/2021, og skriv inn kjønn og alder (f.eks «Gutter 12») i søkefeltet.

Det er svært viktig at lagene og klubben nå bruker tiden på å gå gjennom terminlisten for å planlegge hele sesongen for sine spillere og lag. Det er i denne perioden vi er inne i nå, at mulighetene til å kunne påvirke sin egen terminliste er stor, og for å gjøre endringer kostnadsfritt.  

Det er fri omberamming til og med tirsdag 15.september 2020. Alle omberamminger må avklares med halleier og motstander. Elektronisk omberamming av kamper foregår i TA. Gjeldene regelverk finner dere her.

Vi ber alle lese gjennom vedlagt skriv, som også er sendt på e-post til alle klubber. 

Slik meldes ønsker om endringer:

ALLE endringer (både endring av tidspunkt på samme dag og endring av dag) skal meldes som elektronisk omberamming i TurneringsAdmin (TA). Endringer som sendes per e-post vil ikke bli gjennomført (med unntak av endring dersom kamper er satt opp på feil treningstid).

  • Nytt kamptidspunkt må avtales med motstander.
  • Den som søker omberamming er ansvarlig for å sjekke at det finnes ledig tid i hallen.
  • Bruk eventuelt egen treningstid.
  • Vi oppfordrer søker til å bruke kommentarfeltet til informasjon slik at søknadene enkelt kan behandles.
  • Det er ikke mulig å omberamme kamper i klassene 9-12 år (5’er og 6’er håndball).

Fra og med 1. august er det tillatt med kampaktivitet for spillere som er 19 år og yngre, men kun innenfor egen region. Det er foreløpig ikke åpnet for kampaktivitet på tvers av regionsgrensene. Samtidig pågår gjenåpning av trening for topphåndballen i seniorklassene, mens trening og kampaktivitet for spillere som er 20 år og eldre i lavere divisjoner fortsatt er uavklart. Smittesituasjonen gjennom sommeren vil avgjøre om og når det blir ytterligere gradvis åpning for aktivitet. Per i dag har vi derfor ikke spill i seniorklassene, samt 20 årsklassen, men vi håper at disse klassene også kan starte opp i midten av september. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil det komme ut egen informasjon om avvikling i disse seriene.

Vi ser frem til å forhåpentligvis starte opp med all kampaktivitet til høsten.