Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Askøy J08 glede.jpg

Lagleder i barnehåndball

Vi får en del henvendelser på regler og roller i barnehåndballen. Vi skriver litt om det her.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Å spille håndballkamper er det aller morsomste for både barn og voksne. Kampene er høydepunktet hvor spillerne skal få vist frem alle ferdighetene de har trent på. Kampen gir dermed en gylden mulighet til å oppmuntre til videre innsats og utvikling.

Det aller viktigste som lagleder i kampsituasjon er å legge større vekt på mestring enn resultater. At en spiller tør å prøve en ny finte kan være vel så viktig som at spilleren lager mål. For andre spillere kan det være en stor prestasjon å tørre å skyte. Som lagleder er det viktig å oppmuntre til at hver enkelt utfordrer sine egne grenser og gi ros til alle gode forsøk. Noen viktige tips til godt lagledervett:

 • Det skal være moro å spille håndball. Jevne kamper er artigst, og ingen bør vinne med mer enn ti mål.
 • Lagleder for det beste laget har ansvar for at kampen blir jevn og artig for begge lag.
 • Alle på laget skal være med i spillet og alle bør spille omtrent like mye. Oppmuntre også de som har kommet kortest i utviklingen til å score mål.
 • Noe av det artigste for spilleren, er å score mål. Begge lags ledere har ansvar for at begge lag har mål ved kampslutt. Dette kan for eksempel gjøres gjennom rullering på laget.
 • Gi de beste spillerne utfordringer/oppgaver som å spille fri andre, spille på nye spilleplasser, lære dem finter som de må bruke før de skyter osv.
 • Gi ros for gode prestasjoner, fremgang og forsøk - ikke bare resultater.
 • Innbytterne skal også ha det artig. Det heies og ropes når vi sitter på benken.
 • Alle spillere og ledere hilser på motstanderen før kamp, og vi takker hverandre for kampen etter kampslutt.

Norges Håndballforbund ønsker også å presisere hvilken rolle en dommer skal ha under kamper i barnehåndball. Det meldes om at dommer også korrigerer spillere og lagledere i utførelsen av selve spillet. Dette gjelder spesielt ved aksjoner som er ball- og ballbaneorientert, omtalt i regel 5 i barnehåndballen. Et eksempel kan være snapping og jaging av ball.

Fagmiljøet i NHF ønsker en håndballaktivitet i barnehåndballen med tilpassede utfordringer og mestringsfokus. Gjennom aktiviteten skal barna kunne tilegne seg ferdigheter som gjør at de behersker flere teknikker og utvikler seg i alle faser av spillet. Dette må kunne praktiseres i kamp innenfor dagens regelverk.

Det er lagene selv som avgjør hvordan spill / motspill løses ut fra egne forutsetninger. Om et lag er det andre laget veldig overlegent, er laglederens oppgave å justere spillet / spillerne.
Kampen skal være en god opplevelse for begge lag og alle spillerne som er med.

Dommeren
Er satt til å administrere kampen ut fra et gjeldene regelverk, basert på forståelsen av hva som er barnehåndballens intensjoner og målsettinger. Være bevisst på hvor skillene går mellom dommeren sine oppgaver og hva som er lagledernes oppgaver i kampen.

 • Bidra til at kampen spilles i en god Fair Play-atmosfære
  • Opptre vennlig, informativt og bestemt
  • Bidra til at kampen spilles etter gjeldende regler
  • Rettlede spillere i forhold til reglementet
  • Være oppdatert på barnehåndballens regler / reglement

Bestrafning i barnehåndball:

4’er håndball

I minihåndball skal spilleregel 16 «Bestrafning» ikke benyttes. Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller, eller en spiller/leder opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/ irettesettelse fra dommer barnekamp. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal dommer barnekamp påse at laglederen bytter ut den aktuelle spilleren, og instruerer denne før vedkommende igjen er spilleklar. Ved gjentatte regelbrudd fra en leders side, skal dommer barnekamp rapportere dette til ansvarlig instans.  

Les mer om reglene i 4’er håndball her. 

Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i form av taklinger og holdninger, spillet skal være ball og ballbaneorientert. Her er det lagleders ansvar å påse at dette er fokuset på banen og gjøre nødvendige tilpasninger.

Andre vanlige spørsmål innen barnehåndballen har vi også prøvd å besvare her.

6’er håndball

I 6'er håndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Dommer barnekamp rolle som veileder, skal også gjelde i denne aldersklassen.
Advarsel og utvisning skal derfor brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

En utvisning i 6'er håndball er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter. Utvisningstiden styres av sekretariatet.

Dommer barnekamp skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til håndballspillets idé og ideelle mål. Det er også lagleders ansvar å ta spillere av banen dersom en ser at utøveren viser usportslig opptreden og har behov for en pause.

Mer om spilleregler for 6’er håndball finner dere her.