Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring
Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kamptilbudet 2021/22

Påmeldingen til Region Sørs kamptilbud for sesongen 2021/22 er åpen!

Trener og klubb må sammen gjennomføre gode diskusjoner for å vurdere hvilket nivå de ulike lagene skal/ bør meldes på til.  

Å melde på lag til riktig nivå er viktig for at laget og spillerne skal få en arena hvor de opplever mestring, spiller jevne kamper og får utfordringer som gir grunnlag for videre utvikling og trivsel. 

I aldersbestemte klasser tilbyr Region Sør påmelding til A, B og C- nivå, der A er det høyeste nivået.  

A nivå: 

Lag som er motivert av et hurtigere spill, får flere ballberøringer og utfordres i høyere grad på de tekniske elementene. Lag som i stor grad vinner sine kamper. Lag som melder seg opp en årsklasse bør melde seg på dette nivået. 

B nivå: 

Lag som har utøvere med varierende ferdighetsnivå 

C nivå: 

Lag som i mindre grad ønsker fokus på resultat. Spillet forenkles, noe som kan øke motivasjonen for usikre spillere. Dette nivået er ikke egnet for spillere som også deltar i A-serie. 

I alle aldersbestemte klasser legges seriene på nytt i desember. Klubbene får dermed en god mulighet midtveis i sesongen til å endre nivå eller melde på ekstra lag dersom man ser behovet for det. Region Sør forbeholder seg i den forbindelse retten til å justere lag på nivå. 

Nytt serieoppsett etter jul bidrar til: 

 • Flest mulig jevne kamper og færre med store målforskjeller 
 • Best mulig utvikling for utøver og lag 
 • Bedre mestringsfølelse for den enkelte utøver 

 

Alle må få nok kamper og spilletid - det er slik vi beholder spillere!

En tommelfingerregel er at man skal få 50% spilletid når man er tatt ut til kamp!

 

Påmelding

Påmelding foregår i TA. For å kunne melde på lag må du ha funksjonen "kampansvarlig klubb". 

Husk å legge inn antilag og eventuelle sperredatoer i påmeldingen.

Seriestart - serieslutt

Seriestart vil for de fleste klasser være uke 36/37, mens andre vil starte noe senere (avhengig av seriens størrelse, alder mm.) 

Kampavvikling

De fleste kampene vil fortsatt bli avviklet lørdag/søndag, men vi ser gjerne at klubbene melder inn noen ukedager (ikke tirsdager) for kampaktivitet. 

Høstferie i regionen er uke 40 i gamle Buskerud og uke 41 i Vestfold og Telemark. 

Vinterferie er i uke 8 i Vestfold og Telemark,  gamle Buskerud i uke 9.

I enkelte serier kan det bli nødvendig å avvikle kamper i enden på alle skoleferier. 

Viktige datoer

 • 1. mai er påmeldingsfrist for Regionserien
 • 1. juni er fristen for å trekke lag gebyrfritt
 • 1. juni er frist for å justere nivå på påmeldingen
 • 20. august er påmeldingsfrist for Region Sør Cup
 • Lag kan etteranmeldes fram til 20. august. 
 • Påmeldingsfrist for nye lag til vårsesongen er 15. november 2021

Sammensatte lag

Søknad for sammensatte lag bør foreligge sammen med påmeldingen, men vil bli behandlet fram til 20. august. Søknad om sammensatte lag legges inn i TA og signeres av leder i klubbene.

Antilag

Det kan meldes opp ett antilags-forhold på guttesiden og ett antilags-forhold på jentesiden pr. klubb i NHF Region Sør. Det er ikke mulig å melde antilag for trener mot lag.

Dispensasjoner

Dispensasjonssøknader ser vi helst kommer sammen med påmeldingen. Dog vil alle søknader som kommer inntil 14 dager før første terminfestede kamp for laget søknaden gjelder for, bli behandlet. Skjema for søknad om dispensasjon fra aldersbestemmelsene finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier.

Kontaktpersoner

For at klubbene skal få godkjent påmelding av lag må det registreres

 • Lagleder for hvert enkelt lag
 • Dommerkontakt

Digital kamprapport 

Alle kamper i regionens serietilbud skal føres digitalt. I 11- og 12-årsklassen føres det LIVE-enkel, mens fra 13-senior føres det LIVE- standard. 

 

Vi tilbyr 4’er håndballturneringer i klassene jenter og gutter 6-8 år.

Det spilles på minibane med 3 utespillere og en målvakt.

Turneringene spilles en lørdag i måneden fra september til og med april.

Hvert lag settes opp med minimum 3 kamper a 15 minutter pr. turnering.

Lagene kan meldes på til hver enkelt turnering, eller til alle samtidig.

Det kan være inntil 8 spillere pr. lag, men vi anbefaler maks 6 spillere så alle får mye spilletid.

Det er viktig å melde på nok antall lag, slik at alle får mye spilletid. En tommelfingerregel bør være at alle skal få minst 50% spilletid når man er med på kamp! Topping av lag skal ikke forekomme! Det er fri spillerflyt mellom lagene i samme aldersklasse og klassen over.

Spillerne blir premiert på turneringene i desember og april.

I alle tre aldersklasser tilbys påmelding i øvet eller uøvet nivå for at flest mulig lag skal kunne oppleve mestring og spille jevne kamper som passer eget ferdighetsnivå. Man kan endre nivå gjennom hele sesongen dersom man ser at man har meldt seg på feil.

Øvet nivå passer best for de som har kommet et stykke i utviklingen og som innehar et visst ferdighetsnivå. Erfarne lag som trenger ytterligere utfordringer bør vurdere å melde seg opp en aldersklasse.
Uøvet nivå passer best for mer uerfarne lag som har mindre erfaring med håndballen. 

Vi tilbyr 5’er håndballturneringer i klassene jenter og gutter 9 og 10 år.

Det spilles på kortbane (ca 26 x 20 m) med 4 utespillere og en målvakt.

Turneringene spilles en søndag i måneden fra september til og med april.

Hvert lag settes opp med 2 kamper a 2 x 15 minutter og 5 min pause med sidebytte, i hver turnering.

Lagene kan meldes på til hver enkelt turnering, eller til alle samtidig.

Det kan være inntil 10 spillere pr. lag, men vi anbefaler maks 7 spillere så alle får mye spilletid.

Det er viktig å melde på nok antall lag, slik at alle får mye spilletid. En tommelfingerregel bør være at alle skal få minst 50% spilletid når man er med på kamp!
Topping av lag skal ikke forekomme!
Det er fri spillerflyt mellom lagene i samme aldersklasse og klassen over.
Dersom man melder på lag på flere nivåer i samme klasse og kjønn, kan lagene bli satt opp i forskjellige haller eller spille til forskjellige tider.

Spillerne blir premiert på turneringene i desember og april.


I 9-årsklassen kan man melde seg på øvet eller uøvet nivå for at flest mulig lag skal kunne oppleve mestring og spille jevne kamper som passer eget ferdighetsnivå. Man kan endre nivå gjennom hele sesongen dersom man ser at man har meldt seg på feil.
Øvet nivå passer best for de som har kommet et stykke i utviklingen og som innehar et visst ferdighetsnivå. Erfarne lag som trenger ytterligere utfordringer bør vurdere å melde seg opp en aldersklasse.
Uøvet nivå passer best for uerfarne lag som har mindre/liten erfaring med håndballen.


I 10-årsklassen kan man melde seg på nivå A, B og C for at flest mulig lag skal kunne oppleve mestring og spille jevne kamper som passer eget ferdighetsnivå. Man kan endre nivå gjennom hele sesongen dersom man ser at man har meldt seg på feil.
A-nivå passer best for de som har kommet et stykke i utviklingen og som innehar et visst ferdighetsnivå. Erfarne lag som trenger ytterligere utfordringer må vurdere å melde seg opp en aldersklasse.
B-nivå passer best for lag som har noe erfaring, men som enda ikke er klare for nivå A.
C-nivå passer best for uerfarne og helt nye lag som har liten/ingen erfaring med håndballen.

Region Sør inviterer til Aktivitetserie for jenter og gutter 11 år. Det vil være påmelding på to nivåer; A og B. I Aktivitetsserien spilles det 6'er håndball og kampene avvikles som serie. Serien legges opp slik at alle lag vil få en hjemmerunde hvor tre lag møtes for å spille to kamper hver, i tillegg til noen enkeltkamper. 

Lagene vil spille 8-10 kamper pr. halve sesong. 16-20 totalt. 

Det tas mest mulig geografiske hensyn ut fra påmeldte lag og nivå.

Påmeldingsfrist 1.mai.

Påmeldingen er bindende for hele sesongen. Det åpnes for etteranmelding av ekstra lag, som vil bli med i serien på vårparten. I forbindelse med at det legges nye serier til vårsesongen vil det også være mulig å endre nivå.

Fristen for påmelding av nye lag og endring av nivå er 15.november. Regionen forbeholder seg retten til å flytte lag mellom nivåer med bakgrunn i resultater.

11-årsserien er definert som barnehåndball, og det blir derfor ikke ført tabell.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier.

 Merk at det er arrangør som er ansvarlig for dommerutbetalinger og halleie selv om det kan være 2 bortelag som spiller kamp.

I 12-årsklassen spilles det 6'er håndball, med full størrelse på målene. Det vil ikke føres tabell. Kamptid er 2*20 minutter. Det spilles etter reglement for 6'er håndball.

I alle aldersbestemte klasser vil det legges nye serier til vårsesongen. Det innebærer at klubbene kan melde på et ekstra lag eller bytte nivå dersom de ser laget møter for hard eller for enkel motstand. Region Sør forbeholder seg retten til å flytte lag vi ser spiller på feil nivå. Dette gjør vi for å sikre jevnest mulig avdelinger og kamper, hvor lagene møter andre lag som er nære sitt eget ferdighetsnivå. Frist for påmelding av nye lag og justering av nivå er 15. november.

Lagene skal spille 8-10 kamper pr. halve sesong, dog minimum 14 pr. hele sesong. I klasser hvor terminlistene legges for hele sesongen tas det sikte på 10-12 lag pr. avdeling, men i noen tilfeller reduseres antall lag for å gi et fornuftig antall kamper. 

Felles for alle aldersbestemte klasser i Regionserien er at det inviteres til spill på tre nivåer; A-, B-, og C-nivå. Vi forbeholder oss retten til å slå sammen nivåer ved for få påmeldte. Påmeldingen er gjeldende for hele sesongen uavhengig av endringer som gjøres.

 • I J/G13, J/G14 og J15 avholdes det regionalt sluttspill 1. mai.
 • For J/G13 avholdes det 13-årsdag på tre steder i regionen. 

 

Fra og med sesongen 2020/21 erstattes 18-årsklassen med Juniorserien i det regionale kamptilbudet. Klubber med lag påmeldt i Lerøyserien må delta her. (Lerøyserien vil være for J/G18) 

Juniorserien er for spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2001, og det inviteres også i denne klassen til spill på A-, B- og C-nivå. Det vil lages nye avdelinger til jul.

Kamptid i Juniorserien er 2*25 minutter og det er tillatt med 14 spillere på kamprapporten. 

Regionserien senior 

Det regionale spilltilbudet for senior består av 3., 4., og 5. divisjon på kvinnesiden og 3. og 4. divisjon på herresiden.

3. divisjon

Fra og med sesongen 2022/23 skal 3. divisjon kvinner i Region Sør kun bestå av én avdeling. Det innebærer store endringer for opp- og nedrykk sesongen 2021/22.

Etter overgangssesongen skal 3. divisjon kvinner bestå av 12 lag, hvilket betyr at minimum 6 lag vil rykke ned fra hver avdeling. 

Vinnerne av de to avdelingene vil spille kvalifisering om opprykk til 2. divisjon.

3. divisjon kvinner og menn avvikles som dobbel serie.

4.- og 5. divisjon

4. divisjon herrer vil gå som enkel serie fram til jul, hvor tabellene deles på midten og nye avdelinger blir satt. Det er kun vinner av den toppede avdelingen som får opprykksrett.

4. divisjon kvinner vil i sesongen 20/21 spilles etter samme modell som herrenes 4. divisjon. Det spilles enkel serie i to avdelinger, som deles på midten til jul. Opprykksretten ligger dermed i den toppede avdelingen.

5. divisjon kvinner spilles som dobbel serie. 

Det tas sikte på avdelinger á 12 lag, som gir 22 kamper. Divisjonene fylles fra toppen. 

Regionen regulerer påmeldte lag etter opprykk og nedrykk.

Vi ber om at lagene melder inn treningstid til kampavvikling. 

TH- Serien (Tilrettelagt håndball)

I Region Sør har vi eget seriespill for HU-lag. Det legges opp til både enkeltkamper, og fellesarrangementer med flere kamper samme dag. Det vil arrangeres sluttspill på våren.

Kampene spilles med NHFs spillregler, med enkelte tilpasninger.

Alle lag får lagspokal ved sesongslutt.

Det arrangeres en 13-årsdag i hvert fylke hvor alle lag spiller to kamper. Klubber som har to lag påmeldt i J/G 13 vil bli satt opp med totalt tre kamper.

Drammenshallen: 13. november

Slagenhallen: 14. november

Skienshallen: 06. november

Dersom klubben har flere lag og nok spillere til å gjennomføre 4 kamper på én dag bes klubben melde dette til regionskontoret. 

 

 

Dommerpåmeldinger

Påmelding av dommere gjøres av klubbens dommerkontakt, via Turneringsadmin (TA). Påmeldingen åpner 26. mars og må skje innen 30. april.

Brukerveiledning for påmelding i TA.

Dommerkvotene pr. klubb for sesongen 2021/22 vil beregnes ut fra antall påmeldte lag og dommere. En oversikt sendes klubbene etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Mer info om kvoteberegninger

Region Sør inviterer til Region Sør Cup i følgende klasser:

 • J/G13
 • J/G14
 • J/G15*
 • J/G16
 • J/G Junior

Påmeldingsfrist 20. august.

Lag med dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan delta i Region Sør Cup, men da uten overårige spillere. 

Det vil være cupspill fra første stund, og kampene trekkes vilkårlig uten seeding. Antallet påmeldte lag i hver klasse bestemmer antallet spillerunder. I Region Sør Cup må man ha separate staller dersom klubben melder på flere lag i samme klasse.

De første kampene i Region Sør Cup vil spilles i september, mens semifinaler og finaler vil avvikles 26.-27. februar. Lag som kvalifiserer seg til spill i finalehelgen er pålagt å stille til kamp på den fastsatte datoen. Disse kampene kan ikke omberammes!

 * Generelt må det være minimum 8 lag påmeldt i en klasse for at cupen skal avvikles. Ved liten påmelding i f.eks. klassene J/G15 vil disse slås sammen med J/G16.

Barnehåndballturneringer:

4'er-håndball (6-8 år) kr. 500,- 

5'er-håndball (9-10 år) kr. 550,-

 

Aktivitetsserie:

J/ G 11 år kr. 6150,-

 

Regionserien:

J/G 12 år kr. 6750,-

J/G 13 år kr. 6900,- 

J/G 14 år kr. 6900,- 

J/G 15 år kr. 7200,- 

J/G 16 år kr. 7200,- 

J/G Junior kr. 8025,- 

3. divisjon kvinner og menn  kr. 10 950,- 

4. og 5. divisjon kvinner og menn kr. 8775,- 

Regionstinget vedtok på tinget i 2016 at det engasjeres inntil 6 dommermedarbeidere med 10-20% engasjement. Disse skal hjelpe klubbene med organisering av rekruttering, forvaltning og utvikling av dommere i egen klubb, samt samarbeid mellom klubbene. Dette finansieres sammen med dommerutvikling i Regionen som en avgift for hvert enkelt påmeldte lag i regionserien (gjelder fra 12 år til senior). 

 

Rema 1000 TH- serien kr. 2000,-

Region Sør Cup:

Per påmeldte lag kr. 750,-

 

 

 I NHFs reglement om Lisens og deltakerberettigelse heter det at:

"§ 15 Deltagelse i flere klasser

 (1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen."

 *Ihht NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser kapittel 0, så inngår klassene J/G 11 år og yngre i det som kalles Barneklasser. I disse klassene er det definert at hvert nivå er en egen offisiell aldersklasse, dvs at man kun har lov til å gå opp og spille i den nærmeste klassen, definert som følger;

8 år kan spille egen klasse samt 9 års-klassen.

9 år kan spille egen klasse samt 10 års-klassen.

10 år kan spille egen klasse samt 11 års-klassen.

11 år kan spille egen klasse samt 12-års-klassen.

Klasse: Fødselsår:

Kan benytte
spillere født:

J/G 06 2015 2016
J/G 07 2014 2015
J/G 08 2013 2014
J/G 09 2012 2013
J/G 10 2011 2012

 

Klasse: Fødselsår: Kan benytte spillere født:
J/G 11 2010 2011
J/G 12 2009 2010
J/G 13 2008 2009
J/G 14 2007 2008, 2009
J/G 15 2006 2007, 2008
J/G 16 2005 2006, 2007, 2008
Junior   Må være fylt 16 år*
Senior   Må være fylt 16 år

*mulighet for dispensasjon

Spilletider og ballstørrelser

Barnehåndball

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
J/G06 (4'er) 8 1x15 00 (Mykball)
J/G07 (4'er) 8 1x15 00(Mykball)
J/G08 (4'er) 8 1x15 00
J/G09 (5'er) 10 2x15 00
J/G10 (5'er) 10 2x15 0
J/G11 (6'er) 12 2x20 0

 

Ungdoms- og seniorhåndball 

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
KS 14 2x30 2 (54-56 cm)
J20 14 2x30 2 (54-56 cm)
J18 14 2x25 2 (54-56 cm)
J16 14 2x25 2 (54-56 cm)
J15 14 2x25 2 (54-56 cm)
J14 12 2x20 1 (50-52 cm)
J13 12 2x20 1 (50-52 cm)
J12 12 2x20 0 (47-49 cm)
TH  Ingen begrensning 2x20 2 (54-56 cm)*
MS 14 2x30 3 (58-60 cm)
G20 14 2x30 3 (58-60 cm)
G18 14 2x25 3 (58-60 cm)
G16 14 2x25 2 (54-56 cm)
G14 12 2x20 1 (50-52 cm)
G13 12 2x20 1 (50-52 cm)
G12 12 2x20 0 (47-49 cm)

 

*I tilfeller der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm) eller ball nr. 3 (58–60) benyttes.