Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvoteberegning

Nye dommerkvotebestemmelser ble vedtatt på regionstinget 2020 - her finner du informasjon om gjeldende dommerkvoter.

Kvoteberegning

Med en kvote menes:

En måleenhet for det antallet dommere/dommerutviklere en klubb må stille med i serien veid opp mot antallet lag. Antall kvoter en klubb må ha utfra antall lag finner dere i denne tabellen.

Klubber som ikke fyller nok kvoter må ved sesongslutt betale et gebyr lik kr 7500 for manglende kvoter.

Klubber som fyller flere kvoter enn de trenger, vil ved sesongslutt få utbetalt et honorar lik kr 5500 pr overskytende kvote.

Antall lag

Antall kvoter

 

Antall lag

Antall kvoter

1-2

1

 

21-22

13

3-4

2

 

23-24

14

5-6

4

 

25-26

15

7-8

5

 

27-28

16

9-10

6

 

29-30

17

11-12

7

 

31-32

18

13-14

8

 

33-34

19

15-16

10

 

35-36

20

17-18

11

 

37-38

21

19-20

12

 

39-40

22, osv

 Vi tar da utgangspunkt i antall lag fra 12 år og oppover, og antall kamper for dommer/dommerutvikler i de samme klassene. Klubben må ha lag med i disse klassene for at det skal gis gebyr eller utbetales honorar.

Dommerkontakt

Er noe alle klubber må ha. Så for at klubbens dommere/dommerutviklere skal telle i kvoteregnskapet, må klubben ha en dommerkontakt. Dommerkontakten eller en stedfortreder må også stille på to obligatoriske møter i løpet av sesongen for å bli godkjent.

Hvordan fylle en kvote:

Alle dommere/dommerutviklere må være påmeldt innen fristen 1 mai, og ha akseptert påmeldingen innen fristen 1 juni og deltatt på dommermøte før sesongstart for å telle i kvoteregnskapet.

Alle dommere må også ha løst lisens før seriestart for å bli godkjent.

Dommeren/dommerutvikleren må dømme/være dommerutvikler i 10 kamper for å få kvoten godkjent. Kvoten kan også fylles som en kombinasjon av dømte kamper/ vært utvikler i kamper. 10 kamper er 1 kvote uansett. Hvis en person fyller kvoten på 10 kamper, både som dommer og dommerutvikler, får personen 2 kvoter.

           

Merk: Dommere teller på kvoten til den klubben som har meldt de på til sesongen og som dommerne selv har akseptert at de vil dømme for. Har dommeren først akseptert påmelding fra en klubb vil de telle på denne klubbens kvote uavhengig av senere klubbendring samme sesong. 

Klubben vår har ikke dommere/dommerutviklere, vil vi få belønning for å være i gang med dommerarbeidet?

Om klubben kan dokumentere at de er i gang med en prosess med å skaffe dommere og dommerutviklere, så skal de få belønning lik 1 kvote for dette arbeidet. 
En enkel søknad fra klubbens leder/ dommerkontakt forventes tilsendt regionens administrasjon.

 

Klubben vår hadde ikke nok dommere som aksepterte innen fristen og stilte på møte, men vi klarte å rekruttere i løpet av sesongen. Vil vi da få kvoter for disse?

Ja dere vil få mulighet til å fylle opp kvotene som klubben trenger, men gir ikke «pluss» i regnskapet.

 

Klubben vår hadde nok dommere som var påmeldt og som hadde akseptert påmeldingen før fristen, men som i etterkant fant ut at de ikke kunne dømme. Hva gjør vi da?

Da kan dere erstatte denne dommeren med en ny, og få kvote for denne.