Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2021 dommer1.jpg
Foto: Svein André Svendsen

Dommer barnehåndball

Dommere som dømmer barnehåndballturneringer (6-10 år) og/eller 11-årsserien skal minimum ha gjennomført kurset Dommer Barnehåndball.

Fra sesongen 2016-17 har Regionstinget bestemt at klubbene, i tillegg til å sette opp dommere og veiledere til egne barnehåndballturneringer, også har ansvaret for å sette opp dommere til kampene i 11-årsklassen. Da disse kampene går over en hel sesong er det viktig at klubbene finner ordninger hvor de tidlig skaffer seg oversikt over de kampene de har ansvar for dommeroppsette til, og ikke minst så tidlig som mulig finner dommere til kampene. Om det benyttes mer erfarne dommere med høyere utdanning, er det klubbens plikt å sørge for at disse dommerne er klar over regeltilpasningene i barnehåndball.

Klubbens dommer barnehåndballansvarlig skal ha gjennomført kurset Dommerveileder barnehåndball.

Som dommeransvarlig i barnehåndball skal man:

 • Skaffe dommere til turneringen(e) som egen klubb er tildelt. Dommere i barnehåndballen skal være personer, som minimum har gjennomført kurset Dommer - barnehåndball, eller høyere dommerutdanning.
 • Skaffe til veie og sette opp utdannede dommerutviklere, som kan bistå dommerne med veiledning underveis i turneringen. 
 • Sørge for at dommere og dommerutviklere er sine veilederroller bevisste og er godt kjent med reglementet for aktiviteten som skal foregå.

Dommerutviklere har som oppgave å følge opp, observere og veilede/utvikle barnekamplederne under og etter kampene samt underveis i turneringen. Kompetansen til å gjøre denne jobben vil man få på kurset Dommerutvikler - barnehåndball.

Se mer om vårt utdanningstilbud her for sesongen 2023-2024

Videre skal en dommerutvikler:

 • Skape trygghet hos uerfarne kampledere.
 • Sørge for at dommerne er godt kjent med og følger reglementet for aktiviteten som skal foregå.
 • Sørge for at dommerne er sin veilederrolle bevisst.
 • Være synlig i hallen under kampene.
 • Presentere seg for begge lags ledere før kampen.
 • Om nødvendig være en "buffer" overfor lagledere, publikum og andre som måtte opptre eller oppføre seg på en uønsket måte ovenfor dommerne.  

På kurset Dommer - Barnehåndball får våre fremtidige dommere sine første møter med dommertekniske ferdigheter som fløyteblåsing, tegngiving og bedømming av frikast / 7m-kast. En vesentlig del av utdanningen tar for seg viktigheten av å veilede spillere fremfor å straffe dem. Verdiene i norsk håndball generelt og intensjonen med barnehåndball spesielt er vektlagt!

Oppgavene til dommere:

 • Skal lede kampene ut fra den enkelte spillers utvikling og ferdigheter.
 • Veilede uten å straffe. Alltid ta seg tid til å forklare spilleren hvorfor man blåste av!
 • Opptre med stil og humør samt vise respekt og ydmykhet overfor kampens øvrige aktører.
 • Skape god stemning på banen og i hallen.

I Barnehåndballturneringer (6-10 år) skal hver dommer få 90 kroner pr dømte kamp i 4'er håndball og 130 kr pr dømte kamp i 5'er håndball. Det er de spillende lagene som spleiser på honoraret til dommerne i barnehåndballturneringene, og siden det ikke er utgiftsfordeling i slutten av sesongen, skal de deltakende lagene verken betale kjøregodtgjørelse eller diett til kamplederne i barnehåndballturneringene.

Det skal være én dommer pr kamp i 4'er håndballkamper og 2 dommere i 5'er håndballkamper.

I 4'er håndball skal de to spillende lagene betale 45 kr hver for kampen. I 5'er håndball skal de to spillende lagene betale 65 kr hver per dommer for kampen. Resultatet blir at hver dommer får 90/130 kroner fra lagene, for å dømme én kamp.

En god og ryddig måte å samle inn disse pengene på, er at arrangementsledelsen samler inn dette ved lagenes ankomt og deretter videreformidler pengene til dommerne. Det kan betales kontant eller med VIPPS. Ved at arrangementsledelsen organiserer innkreving og betaling til dommerne, får de deltagende lagene en ryddig kvittering for hva de har betalt, samtidig som dommerne kan konsentrere seg om å dømme kamper framfor å ”løpe” etter lagledere og trenere med regninger. Ikke alle dommere er klar over at det er forskjell på betaling i seriekamper og turneringer.

Videre skal dommere i barnehåndballturneringene få kjøregodtgjørelse og diett dersom de har lang vei til hallen, og/eller er så lenge borte fra hjemmet at det overstiger 6 timer. Dette er det arrangøren som skal betale, dersom det for eksempel brukes dommere fra en annen klubb. Den øvrige betalingen beregnes slik:

 • Kjøregodtgjørelse kr 3,50 pr km hvis man kjører alene og kr 4,50 pr km hvis to dommere kjører sammen (Å sitte på med foreldre osv tilsvarer å kjøre selv)
 • Dommere skal i størst mulig utstrekning kjøre sammen.
 • Har dommere fravær 6-12 timer skal man ha diett på kr 324 kr dersom man bor lenger enn 15 km unna hallen (en vei).

Under finner du skjemaer som kan brukes (disse er kun til hjelp for arrangørklubben, og skal ikke sendes regionen):

Dommerregning for barnehåndballen - Excel

Kvittering til deltagende lag i barnehåndballturneringer

Oppgjørsskjema for arrangørklubb i barnehåndballturneringer

Det er en forutsetning at dommere og utviklere som benyttes i barnehåndballen, er kurset på det nivået de skal gjøre en jobb.

Dommer - Barnehåndball

Det settes opp kurs på oppfordring fra klubbene. Man melder seg på kursene i Min Idrett. Maksimum antall deltakere pr kurs er 16. Denne grensen SKAL ikke overskrides da det vil gå ut over hver enkelt deltakers mulighet til praktisk trening. Aldersgrensen for å ta utdanningen Dommer Barnehåndball er 14 år.

Vi oppfordrer klubber til å samarbeide om å få satt opp kurs lokalt. Kurset har en varighet på 5 timer der 1 time er e-læring og 4 timer praktisk undervisning.

Se Læreplanen Dommer Barnehåndball.

Se totaloversikten over planlagte kurs.

 

Dommerutvikler - Barnehåndball

Kurset settes opp på oppfordring fra klubbene. Kurset har en teorikveld (4 timer) og en praktisk dag i hall sammen med instruktør. På den praktiske økten ser man dommere i aksjon i kamper, og gjennomfører veiledningssamtaler med paret i etterkant.

Se totaloversikten over planlagte kurs.

 

Ønsker din klubb å sette opp noen av disse kursene hos dere?

Ta kontakt med Bjørn; bjorn.hagberg@handball.no