Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ball020_640x360web.jpg

Beskrivelse av tiltaket

SPU 14 år er et tilbud til spillere fra klubber i RØ. Det vil være ni SPU-miljøer for jentene, og fire SPU-miljøer for guttene, med forbehold om antall påmeldte lag i denne årsklassen. Det vil avholdes sju treningssamlinger gjennom sesongen, cirka en gang i måneden fra september/oktober til april.

Hver SPU-gruppe vil bestå av ca. 25 utøvere hvorav tre-fire er målvakter. Vi vil ta noe hensyn til geografi, men vi vil også se på antall påmeldte lag i det geografiske området. På den måten vil hvert SPU-miljø bestå av spillere fra ulike klubber. Gruppene ledes av to spillerutviklere fra RØ,

og for at klubber skal få med spillere på SPU må klubbtrener stille som assistent de øktene hvor klubben står som arrangør

Påmelding & uttak:
Innmelding av spillere gjøres av lagets kontaktperson innen 1. september 2023. Skjema for utfylling vil bli sendt til klubbens epost. Her skal man oppgi informasjon om spilleren samt navn og kontaktinformasjon på hovedtrener. I tillegg skal påmeldingen inneholde lagets treningstid.

Kvote
Vi tar utgangspunkt i påmeldte lag i denne årsklassen når vi deler inn gruppene og lisensierte spillere i det aktuelle fødselsåret.

Til første og andre samling er kvoten lås og hvor mange av de innmeldte spillerne hvert lag får med seg forelder vi etter følgende kvote:

  • 1-12 lisensierte spillere født i 2008 to spiller
  • 13-24 lisensierte spillere født i 2008 tre spillere
  • 25-36 lisensierte spillere født i 2008 fire spillere

Av den grunn er det viktig at klubbtrener prioriterer/rangerer spillerne man melder inn til SPU ved første innmelding. Når lag ikke fyller sin tildelte kvote eller ikke overholder frister for innmelding av spillere, vil RØ forbeholde seg retten til å kalle inn flere spillere fra et lag enn det kvoten tilsier.

Oppstart SPU 14
Det vil være et oppstartsmøte med klubbtrenere over Teams torsdag 31. august 2023. Deretter vil det lages en samlingsplan for alle SPU gruppene hvor oppstart av samlinger vil være september/oktober.