Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

29.09.18Regional_Bylagscup.jpg

Trener 1 VGS

NHF Region Øst ønsker å få et samarbeid med de tilhørende videregående skolene i regionen som tilbyr et treårig studieløp med det valgfrie programfaget (VPF) toppidrett håndball.

Elever på idrettsfaglig studieretning med VPF toppidrett håndball kan etter 3 år autoriseres som Trener 1 i håndball.
NHF ønsker med dette å utdanne flere håndballtrenere som kan bidra i håndballklubbene våre.

Gjennomføring
Den videregående skolen skal implementere Trener 1-modulene i fellesfagene treningslære, idrett og samfunn, treningsledelse og aktivitetslære, i tillegg til det valgfrie programfaget toppidrett håndball. I løpet av det treårige studieforløpet skal alle 12 modulene og 45 timer med praksis være gjennomført.
Det skal foreligge en skriftlig samarbeidsavtale mellom den gjeldende videregående skolen og NHF Region Øst.

Krav til skolen
Den videregående skolen er ansvarlig for å legge følgende til rette for å kunne tilby denne utdanningen:

 • Trenerutdanningen skal dekkes via målene i idrettsfagene over 3 år
  - Trener 1 modulene skal implementeres i fellesfagene treningslære, idrett og samfunn, treningsledelse og aktivitetslære, i tillegg til det valgfrie programfaget toppidrett håndball
 • Undervisningen i spesielt toppidrett håndball må «oversettes» til trenerutdanningen
 • I løpet av det treårige studieforløpet skal alle 12 modulene og 45 timer praksis være gjennomført
  - Håndballtrenerpraksisen for elevene underveis i utdanningen må være i en håndballklubb, helst rettet mot barnehåndball (6-12 år)
 •  Utarbeide årsplan og periodeplan som viser hvordan skolene skal implementere trenerutdanningen
  - Disse skal sendes til og godkjennes av NHF Region Øst
 • Skolen må ha en faglærer som er autorisert NHF Trenerinstruktør
  - NHF Region Øst arrangerer sertifisering av ikke-autoriserte faglærere
  - Ved endringer i ansettelsesforhold plikter skolen seg til å ha en faglærer som er autorisert NHF Trenerinstruktør, for at avtalen skal være gyldig/fortsette å foreligge 
 • Det skal leveres lister på hvilke elever som ønsker å bli autorisert Trener 1
  - Det skal leveres inn navnelister etter hvert endt skoleår til NHF Region Øst

Krav til NHF Region Øst
NHF Region Øst er ansvarlig for å legge følgende til rette:

 • Regionen arrangerer informasjonsmøter vedrørende Trener 1 implementering i videregående skolen i løpet av året
 • Regionen sender ut samarbeidsavtale og elevlister til deltakende videregående skole
 • Regionen godkjenner årsplanen og periodeplanen til deltakende videregående skole
 • Regionen bistår med å utdanne faglærer til autorisert NHF Trenerinstruktør
 • Regionen autoriserer elevene etter endt treårig studieforløp med toppidrett håndball
  - Elevene registreres i SportsAdmin (SA), og legger til autorisering på deres Idretts-CV
 • Regionen legger til rette for faglig påfyll (fagdag/workshop) i løpet av året

Deltakende videregående skoler p.d.d:

 • Bjerke
 • Bjørkelangen
 • Dønski
 • Frederik II
 • Frogn
 • Lambertseter
 • Ski

Mer informasjon: 
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Marianne Aarønes
Mail: marianne.aarones@handball.no
Tlf: 915 95 848