Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

duell01.JPG
Arkivfoto

Oppstart av spillerutvikling 13 og 14 år

Vi planlegger oppstart av spillerutvikling (SPU) for spillere født i 2009 og 2010.

Oppstart av spillerutvikling nærmer seg og i den forbindelse inviterer vi til møte med klubbtrenere i årgang J/G 13 og 14 år over Teams 31. august 2023 kl.18.00-19.30.

Er du klubbtrener eller lagleder i årgangen melder du deg på oppstartsmøte her.

Spillerutvikling i Region Øst:

I Region Øst er det utarbeidet et utviklingsløp for spillere fra klassen 11 år og opp til 17 år. Spillerutviklingstiltakene er alt fra et breddetilbud til treningsmiljøer for de beste. Det er både utviklingsmiljøer som spillerne blir tatt ut til å være med i, samt ulike typer samlinger der den enkelte selv kan melde seg på. Etter hvert som spillerne blir eldre, spisses uttaket.

SPU 13 og 14 år

Alle klubblag som er påmeldt i seriespill i nivå 1 eller nivå 2 blir tildelt et antall plasser per lag på SPU etter lisensierte spillere født i årgang 2010 for SPU 13 og 2009 for SPU 14. Vi setter sammen grupper geografisk og hvert SPU-miljø vil på denne måten bestå av spillere fra ulike klubber og nivåer. Geografisk inndeling gjøres fordi vi ønsker å skape gode relasjoner i nærområdet og for å minske belastningen med for lang kjøring mellom treningsarenaer. 

Kvoter:

Region Øst gjør ingen uttak av spillere på SPU 13 og SPU 14, men klubbtrener i samråd med sportslig leder gjør en prioritering i sitt lag og bestemmer selv hvilke spillere han/hun mener vil være best egnet for deltakelse til SPU.

Hvert lag får tildelt kvoter etter lisensierte spillere:

  • 1-12 lisensierte spillere – 2 plasser på SPU
  • 13-24 lisensierte spillere – 3 plasser på SPU
  • 25- 36 lisensierte spillere – 4 plasser på SPU

Innmelding av spillere:

Klubbtrener bes om å melde inn spillere fra sitt lag, i prioritert rekkefølge, som han/hun mener oppfyller flere av påfølgende punkter; hvor det første bør være oppfylt for at alle skal ha utbytte av samlingen:

  • Spilleren må besitte grunnleggende ferdigheter når det gjelder kast og mottak
  • Er motivert til å trene utover eget lag
  • Er ekstra treningsvillig med gode holdninger til trening og viser «stå-på-vilje»
  • Viser spillforståelse
  • Viser håndballinteresse og har stor vinnervilje

Treningstid:

En forutsetning for å få spillere med på SPU-samling er at hvert lag frigir treningstid til samlinger 1-2 ganger i løpet av sesongen. Vi trenger halltid mandag til fredag i tidsrommet kl. 18:00 – 21:00 og treningsøktens varighet skal være 90 minutter.

Innmelding av spillere og treningstid gjøres av lagets hovedtrener innen 1. september 2023:

SPU 13 spillere født 2010 (Klikk her)
SPU 14 spillere født 2009 (Klikk her)

Samarbeidslag melder inn spillere på samme skjema!

Har du noen spørsmål om spillerutvikling 13 og 14 år kan du rette disse spørsmålene til følgene kontaktpersoner i NHF Region Øst:

SPU 13 – Trine Sneeggen Fors, trine.sneeggenfors@handball.no, Tlf. 91372361
SPU 14 – Tom Fokstuen, tom.fokstuen@handball.no, Tlf. 45906571