Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene
Annonse:
Gjensidige Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2023_RT_RØ_Årets bærekraftspris_Tistedal1.jpg
Tistedalen Turn og idrettsforening vant årets bærekraftspris
Foto: Ida Sanden Asmyhr

Hederspriser ble delt ut under Regionstinget

Under Regionstinget i helgen ble fire hederspriser tildelt. Her kan du se alle vinnerne.

Årets dommerarbeid i klubb

Årets dommerarbeid i klubb ble tildelt Ski IL 2. juni 2023.2023_RT_RØ_Årets dommerarbeid i klubb_Ski.jpg

Prisen skulle tildeles en klubb som har jobbet aktivt og systematisk med dommerarbeid. Klubben utvikler dommere og dommerutviklere som er engasjerte og stolte både på og utenfor banen.

Ski IL har over en periode de siste årene snudd skuta fra å ha utelukkende ”papirdommere” til å ha over 17 aktive kvotedommere. Styret ser viktigheten av godt dommerarbeid i klubb og stiller opp med midler. De har sammen med daglig leder i spissen satt dommerarbeid som en prioritert oppgave i klubben. Dette er utelukkende grunnen til at de har lykkes som en dommerklubb. De har hvert halvår en sosial samling med kvotedommere slik at de føler et samhold og at de er en viktig brikke i klubben.

Ski er en voksende dommerklubb med 5 aktive utviklere og alle kamper fra 12 år og nedover har hatt en utvikler på kampene. Dommerkontakten i klubben er en støttespiller for dommere i klubben og for andre dommerkontakter i regionen.

Årets unge ildsjel

Årets unge ildsjel ble tildelt Henrik Sletteng-Fagerli 2. juni 2023.2023_RT_RØ_Årets unge ildsjel_Henrik_Sletteng-Fagerli.jpg

Prisen skulle tildeles Prisen tildeles en person mellom 16 og 25 år som har gjort en solid innsats for klubben sin. Personen kan enten være trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i klubben.

Henrik Sletteng-Fagerli brenner og lever for håndball på mange ulike arenaer. Han er en ivrig dommer, spiller venstrekant på Fjellhammer IL junior, og sitter i kommunikasjonsutvalget i Lillestrøm HK. Han er en populær trener for J/G 13 år i Lillestrøm HK, og for å utvikle seg som trener har han denne sesongen tatt Trener 2-utdanning. Henrik er også en kjent bidragsyter i podkasten ”Klisterboksen” til Romerike Ravens, og kommentator på HåndballTV/Direktesport, hvor han kommenterer de fleste kampene til Romerike Ravens. Henrik er et godt forbilde for veldig mange i klubben og et eksempel til etterfølgelse.

Årets inkluderingspris

Årets inkluderingspris ble tildelt Linderud IL 2. juni 2023.2023_RT_RØ_årets inkluderingspris_Linderud.jpg

Prisen skulle tildeles en klubb som aktivt arbeider med å styrke inkludering av barn, unge og voksne med flerkulturell bakgrunn og/eller med en funksjonsnedsettelse. 

I Linderud IL er inkludering en verdi som settes svært høyt. De ønsker å være en klubb for alle, der hvert medlem kan føle en sterk tilhørighet til klubben. Alle skal kunne finne sin plass uavhengig av bakgrunn, økonomi, kjønn, religion, etnisitet, funksjonsvariasjon, legning og kjønnsidentitet.

Mangfoldet i klubben er allerede stort, og de har denne sesongen hatt 42 ulike nasjoner representert. Dette er Linderud utrolig stolte over, og spesielt fornøyde er de med klubbens jentelag som består av en stor andel minoritetsjenter. Det er ønskelig at mangfoldet i klubben skal gjenspeiles i alle ledd, og de har nå flere trenere og dommere med flerkulturell bakgrunn.

Denne sesongen startet Linderud opp med tilrettelagt håndball og disse spillerne har deltatt i REMA 1000 Hjerteligaen.

Årets bærekraftspris (ny)

Årets bæreraftspris ble tildelt Tistedalen Turn og idrettsforening 2. juni 2023.2023_RT_RØ_Årets bærekraftspris_Tistedal.jpg

Prisen skulle tildeles Tildeles en klubb som går foran og utfordrer etablert praksis for å gjøre klubben og håndballen mer bærekraftig. Arbeidet kan være innenfor en eller flere av dimensjonene sosial bærekraft, miljø og klima, og økonomisk bærekraft.

Når idretten og håndballen har behov for ekstra hallflater venter en ofte på det offentlige. I Tistedalen Turn og idrettsforening tok imidlertid idrettslaget sats og sa; vi bygger på vår hall, det løser vi. I prosjektet som er gjennomført av idrettslaget og mange frivillige sjeler, er det nettopp det sosiale som har løftet og realisert prosjektet.

I en tid hvor covid, krig, høyere rente og frafall av frivillighet brettet klubben opp ”ermene”, for å få til et tilbygg. De har utviklet samarbeidsmodell med skole og kommune, og utnytter felles varmeløsninger med skolen. De ser nå hvordan deres sosiale rom kan styrke møteplassene for enda flere mennesker og organisasjoner i nærmiljøet. Dette vil også bidra til mindre transport da flere kan drive aktivitet i sitt nærmiljø.