Annonse:
Daikin
Annonse:
Daikin

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bruk av spillere i aldersbestemte klasser

Vi får ofte tilbakemeldinger om at lag vinner med store sifre i barne- og tidlig i ungdomshåndballen.

Vi har i denne sesongen, men også tidligere sesonger, sett at lag vinner kamper med store sifre i nivå 2 og 3. Dette helt ned i 9-års alderen. Vi minner om at dette ikke er intensjonen med nivå 2- og 3-serien, og det er viktig å bevare arenaen på 2. og 3. nivå for de lagene som hører hjemme der. Jevne kamper og følelsen av mestring er viktig for utvikling og å beholde spillere i håndballen. At noen lag vinner med store sifre skaper ingen glede eller utvikling, hverken for de som vinner eller de som taper.

Nivåinndeling er ment som tilpasset opplæring, hvor utøverne skal kunne oppleve mestring og møte tilnærmet lik motstand ut ifra ferdighetsnivå.

Dette er i tråd med Idrettens barnerettigheter, blant annet punkt 3: 

  1. Mestring
    Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

Det å konsekvent dele inn en spillegruppe i 1. 2. og/eller 3. lag, er ikke noe Norges Håndballforbund anbefaler eller oppfordrer til i barneidretten. Vi ønsker at utøvere har mulighet til å rullere mellom nivåene – gjennom hele sesongen.

Les gjerne en mer utfyllende forklaring på nivåinndeling her.

Det er et voksenansvar at alle får spilletid på laget sitt!
Vi ønsker å presisere at det er klubben og laget som må lage retningslinjer for hvordan spilletid skal fordeles internt i klubben/laget, men vi oppfordrer sterkt til at alle skal få muligheter på laget sitt, og få spilletid. Det er jo nettopp spilletid som skaper glede, samhold og mulighet for mestring. Dette gjelder alle seriene våre, både nivå 1, 2 og 3. Det er likevel viktig å poengtere hensikten med nivå 2 og 3, nemlig tanken om utvikling. Disse seriene er ikke en arena der regionen ønsker at «førstelagene» skal drille forsvar, kontring og nye angrepsformasjoner med sine «førstelagsspillere». Enkeltspillere kan få utfordringer på andre måter gjennom for eksempel hospiteringsordninger i klubben.

Forsøk å unngå søkelys på ordet nivåinndeling blant spillerne og foresatte. Som klubb og trener streber dere etter at alle til enhver tid spiller på det nivået de behersker. Selv om bestevennen spiller en annen kamp samme dag, er det viktigste å få spille. Masse.

Bruk av spillere mellom nivå 1, nivå 2 og nivå 3 i Regionserien.
Man har lov til å bruke inntil tre spillere fra nivå 1 i en nivå 2 kamp. Med unntak av tre spillere må spillere som har deltatt i kamp på nivå 1 stå over en av dette lagets kamper før vedkommende har rett til å delta i kamp på nivå 2. Å stå over en kamp i andre spilltilbud (som f.eks. Regionscupen), regnes ikke som å ha stått over en ordinær seriekamp for 1. laget i denne sammenheng. Det samme gjelder for spillere mellom nivå 2 og nivå 3. 

Ingen spillere som har spilt kamp på nivå 1 kan spille på nivå 3 i samme sesong.

  • Dersom man ønsker å sende inn innsigelse vedr. spilleberettigelse bruker man dette skjemaet. 

Vi forstår at man som trener ønsker å benytte seg av muligheten til å bruke spillere fra andre nivåer av ulike grunner. Men det er viktig å poengtere at de spillerne som blir tatt med fra nivå 1 til nivå 2, eller fra nivå 2 til nivå 3, ikke skal briljere og ”ta over kampen”. Vi ønsker en god håndballkultur – og ber trenere og lagledere om å vurdere og reflektere over hvorfor og hvordan de benytter spillere fra de forskjellige nivåene. 

Det kan være mange interne grunner på et lag til å ta med spillere på en kamp de kanskje ikke burde spilt. Alt fra sosiale årsaker til skader. Vi oppfordrer trenere og lagledere til å ha respekt og god dialog med hverandre i kampens «hete».

Reglene for begrensning av bruk av spillere gjelder fra J/G 13 år. Likevel ønsker vi at intensjonen er like gjeldende i årsklassene under. Dette er lagleder og klubb sitt ansvar, la oss alle skape gode holdninger, slik at vi unngår å måtte lage enda flere regler!

Håndball skal være gøy!