Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2019Klubbhuset_januar_640.jpg

Klubbhuset 01

Vår Klubbhusaktivitet har satt sine spor i januar. Vi i Region Øst har vært på besøk hos hele 11 klubber.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om Klubbhuset:
Klubbhuset er et prosjekt i regi av NHF for sesongene 2016/17-2018/19.
Prosjektets klare målsetning er å redusere frafallet, og da spesielt i den utsatte ungdomsgruppen 13-19 år. Prosjektet vektlegger betydningen av trenere og deres kompetanse, både sportslig og mer spesifikt for ungdomsgruppen. 

Gjennom Klubbhuset tilbys alle klubber i Norge muligheten til å få hjelp fra NHF til å gjennomføre enkle prosesser innad i klubben. Inngangen til Klubbhuset er Klubbanalysen hvor man foretar en kartlegging av klubben. Deretter tilbys 4 ulike moduler: Sportslig ledelse, Klubbdrift, Dommerarbeid i klubb og Frivillighet. I tillegg tilbys Trenermentor-kurs og Klubbtemperatur.

I januar var vi på besøk hos 11 klubber, i tillegg til at 13 klubber deltok på et fellesarrangement under Gjensidige Cup. Mange moduler ble gjennomført, og tilbakemeldingene har vært gode.

Oversikt over Klubbhusaktivitet januar, 2019
03.01 – Gjensidige Cup: vi inviterte til landslagskamp og faglig påfyll med Marit Breivik som                          snakket om trenerutvikling
07.01 – Lillestrøm HK gjennomførte modulen Dommerarbeid i klubb
08.01 – Nit-Hak HK gjennomførte Klubbanalysen
09.01 – HK Eidsberg gjennomførte modulen Klubbdrift 
15.01 – Bjørkelangen SF gjennomførte modulen Sportslig ledelse 
16.01 – Vålerenga gjennomførte modulen Sportslig ledelse 
21.01 – Eidsvold TF hadde gjennomgang av Klubbanalysen 
24.01 – Rolvsøy IF gjennomførte modulen Sportslig ledelse
28.01 – Ullern IF gjennomførte modulen Klubbdrift
29.01 – Oppegård IL gjennomførte modulen Sportslig ledelse 
29.01 – Ullensaker/Kisa IL Håndball gjennomførte modulen Dommerarbeid i klubb
31.01 – Vollen UL gjennomførte modulen Klubbdrift 

Her er litt informasjon om de forskjellige modulene:

Klubbanalysen
Klubbanalysen er inngangen til Klubbhuset, og er basert på en elektronisk plattform hvor klubbens styre svarer på en rekke spørsmål og kartlegger nå-situasjonen i klubben. Klubbens organisering og fasiliteter, medlemsutvikling og trender, kompetanse og utdanning i klubben og økonomi er eksempler på hvilke temaer klubbanalysen dekker. Gjennomføring av klubbanalysen tar 30-45 minutter. I etterkant vil regionen motta en rapport som danner grunnlaget for videre samarbeid, klubben vil få et referat fra rapporten og muligheten for en grundigere gjennomgang med en av regionens klubbveiledere.

Sportslig ledelse
Sportslig ledelse er en 3 timers modul som baserer seg på å tilrettelegge for best mulig håndballaktivitet. For å sikre at alle får et best mulig tilbud og trives med idretten sin er man avhengig av at man har forutsigbare, trygge og tydelige rammer. Det er klubben og klubbens styre som er ansvarlig for klubbens aktivitet mellom årsmøtene. Det kan ikke presiseres nok ganger hvor viktig det er at klubbens styre har oversikt, kontroll og en styrende hånd på aktiviteten i klubben. Vi ønsker å hjelpe alle klubber til å komme i gang med å systematisere og strukturere klubbens sportslige ledelse. Vi starter tankeprosessen og arbeidet med å utvikle klubbens sportslige plan og organisering. 
Klubbhuset2019_Bjørkelangen2.jpg
Bjørkelangen SF gjennomførte modulen Sportslig ledelse.

Klubbdrift
Hva er klubbens viktigste oppgaver? Hvordan løser vi de? Hvem gjør hva? Hvor begynner vi? Klubbdrift er en 3 timers modul hvor vi tar opp nettopp disse spørsmålene. Å styre en klubb innebærer et stort ansvar og til tider høyt tempo. Vi anbefaler alle klubber å ha systematisert styreoppgavene i en årsplan. Hva skal gjøres når, hvem gjør det og hvor lang tid tar det? For å kunne fordele oppgavene på flere, må man ha en oversikt over hvilke oppgaver man faktisk har i klubben.
Klubbhuset2019_Ullern.jpg
Ullern IF gjennomførte modulen Klubbdrift.

Dommerarbeid i klubb 
Dommerarbeid i klubb er den nyeste modulen innenfor Klubbhuset. Det er en 3 timers modul som baserer seg på å tilrettelegge for best mulige rammer rundt dommerne i klubben. Vi tar for oss viktigheten av å sette dommerarbeidet på agendaen, ha en velfungerende dommerkontakt og et «team» rundt dommerne i klubben. Det er viktig at dommerne får den støtten de trenger og følelsen av tilhørighet. Ved at dommerarbeidet er forankret i klubb, og en del av den sportslige planen, skapes det et godt fundament for rekruttering og et godt miljø for dommerne.
Klubbhuset2019_UllKisa6.jpg
Ullensaker/Kisa IL Håndball gjennomførte den nyeste modulen Dommerarbeid i klubb.

Frivillighet
Norsk idrett er tuftet på frivillighet – vår største styrke. Hvordan få flere til å bidra – flere hender til å løse klubbens oppgaver? Frivillighet er en 3 timers modul hvor målet er at klubben gjennom et godt strategisk arbeid skal sette seg i stand til å engasjere og motivere personer som kan bidra til best mulig håndballaktivitet. Vi ønsker å bidra til at klubbene med enkle grep skal kunne øke sannsynligheten for at enda flere bidrar, stort eller lite inn i deres klubb. Vi oppfordrer alle klubber til å sette frivilligheten og strategi for dette på dagsorden. 

All aktivitet som Klubbhuset tilbyr er gratis for alle klubbene i håndball-Norge.

Vil DIN klubb komme i gang med Klubbhuset, ta kontakt med oss på nhf.ron@handball.no