Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kampreglement Flyball

Time-out reglene gjelder ikke i denne turneringen. Klubbene plikter å gjøre dette reglementet kjent for sine spillere før reisen til arrangementsstedet. De lag som ikke følger bestemmelsene i dette skriv og andre ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapport sendes Norges Håndballforbund.

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet. 

En spiller kan delta i Flyball for annen klubb enn der spilleren har sin klubbtilhørighet, forutsatt at den klubben spilleren har sin klubbtilhørighet i har gitt skriftlig samtykke til dette. 

Det gis ingen nye dispensasjoner vedrørende alder eller kjønn til Flyball. Lag som har innvilget dispensasjon med fulle rettigheter i Regionsserien, vil kunne bruke samme dispensasjon i Flyball. Dispensasjon skal fremvises ved ankomst. Lag som har innvilget dispensasjon i Regionsserien uten fulle rettigheter, kan delta i Flyball, men utenfor konkurranse. Alle kampene skal spilles, men resultat blir registrert med seier til motstander 

Alle lag må henvende seg i informasjonen i hallen hvor første kamp avvikles for innlevering av deltakerliste. Deltakerliste må være innlevert før første kamp. Ikke utfylte spillelister fås ved henvendelse i informasjonen.

 

Ved nedleggelse av protest må denne leveres skriftlig i hoved sekretariatet innen 15 minutter etter kampslutt. Protestgebyr kr 300.- innbetales. Før dommere og motstanderlaget forlater spillebanen må det på baksiden av ”kampslipp” anføres at protest nedlegges. Underskrift fra dommer(e) og motstanderlag (lagleder/kaptein) må være ordnet.

Juryen oppnevnes av arrangør og består av en representant fra arrangør og representanter fra deltakende klubber. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. 

Gutter 12 år Jenter 12 år

Gutter 13 år Jenter 13 år

Gutter 14 år Jenter 14 år

Gutter 15 år Jenter 15 år

Gutter 16 år Jenter 16 år

En spiller kan i samme turnering ikke delta for flere lag i samme årsklasse

Ved lik draktfarge, skal det lag som står nevnt sist i kamprapporten skifte drakter. Sjekk klubbens/lagenes drakter på søkesiden. Reservedrakter/overtrekks vester besørges av lagene selv. 

All bruk av klister i hallen er forbudt! 

2 x 6 minutter og 1 minutts pause., men kan også reduseres inntil 2 minutter

Lag som ikke stiller på banen til fastsatt tid, trekker seg eller ikke fullfører turneringen, ilegges et straffegebyr på kr 2000,-. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.. 

Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen på lagene slik:

1. Poeng i innbyrdes kamper

2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.

3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper

4. Målforskjell i samtlige kamper

5. Flest scorede mål i samtlige kamper

6. Loddtrekning.