Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Info om dommerkvoten for sesongen 2022-23

Etter å ha gjennomgått klubbenes dommerkvoter har vi i Region Øst valgt å innføre noen endringer i ses. 2022-23

Dette var opprinnelig en regel som skulle gjelde fra sesongen 2021-22 men da covid-19 har gjort seriespill og dommeroppsett mildt sagt uforutsigbart vil dette ikke gjelde før sesong 2022-23 sesongen med bakgrunn i forgående sesong.

Denne sesongen har sesongen blitt amputert grunnet covid-19, og derfor har vi sett bort fra innskjerpingen vi skulle gjøre denne sesongen. Dette er nå videreført til å gjelde fra kommende sesong. Det vil si at innskjerping av reglene som i utgangspunktet skulle inntreffe sesongen 2021-22 har blitt utsatt til å gjelde sesongen 2022-23. Det betyr at dommeres aktivitet sesongen 2021-22 vil bli vurdert inn mot sesongen 2022-23.

Vi er tidlig ute med informasjonen for å gi muligheten til å starte dommerarbeidet allerede kommende sesong. Det er viktig at denne informasjonen blir formidlet til klubbens styre og dommerkontaktene i klubbene.

MERK: Dette gjelder for sesongen 2022-23

Vi i Region Øst har nå gjennomgått klubbenes dommerkvoter. Vi ser dessverre et økende problem med påmeldte kvotedommere som bytter bort alle kamper de får, eller sperrer seg på en slik måte som gjør at de ikke får tildelt kamper. Dette skaper stor ubalanse for de klubbene som gjør den jobben de skal og har fokus på å utvikle spillere, trenere OG dommere.

Vi har mange klubber som jobber godt med dommerutvikling og bidrar til at vi sammen utvikler håndballen i Region Øst. For å få dette på riktig vei ser vi det nødvendig å stramme inn reglene for å få alle til å bidra i fellesskapet.

Fra sesongen 2022-23 vil det gjøres vurderinger av alle påmeldte dommere/utviklere. Påmeldte dommere/utviklere som blir vurdert ikke-aktive i foregående sesong (2021-22), vil ikke bli godkjent til å telle på kvoten til klubben.

Vi håper denne innstrammingen vil være med på å løfte fokuset på dommerarbeid i klubb. Dommerne er en av tre aktører på kamp, og målsettingen er å få flere aktive og gode dommere i Region Øst. Vi går ut med denne informasjonen nå over ett år før endringen vil tre i kraft. Dette for å gi alle klubber og dommere god tid til å systematisere og planlegge oppfølgning av dommer- arbeidet allerede kommende sesong.

Les mer om endringen og forslag til tiltak her.

Denne informasjonen er sendt ut til alle våre klubber, samt diskutert med dommerkontakter på boblemøter.

Dommerpåmeldingen for sesongen 2021-22 åpner 1. april og stenger 30. april 2021.