Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2018_G16-finalen_640x360.jpeg
Foto: Dan-Ketil Jakobsen

Regional spillerutvikling

Vårt mål er at spillere opplever inspirasjon, veiledning, tilført kunnskap, stimulert sine holdninger og øvd sine ferdigheter sammen med andre motiverte spillere.

Hensikten med Regionalt Landslagsmiljø

Samlinger for hele regionen (Trondheim)
Utfordrersamlinger
(Trondheim og Bodø/Tromsø)

Datoer => Innkallinger 2021-2022

Arena_Hensikt_Regional_Spillerutvikling.png

Om lokale samlinger

Regional målsetting
Regionens målsetting med spillerutvikling er å legge til rette for en kultur med positive holdninger og ferdighetsutvikling.
Vårt hovedmål er å bidra til at det innkalles en ny spiller på seniorlandslagene hvert år og at vi er representert med ca 20% på
yngrelandslagene.

I løpet av samlinger ønsker vi at spillere opplever inspirasjon, veiledning, tilført kunnskap, stimulert sine holdninger og øvd sine ferdigheter sammen med andre motiverte spillere.
I løpet av regionale samlinger:
   => Avdekke motivasjon og holdninger
   => Påvirke ferdigheter
   => Kartegge til yngrelandslag og/eller regionalt landslag

Hensikt_Regional_Spillerutvikling.png

Spillere kan forvente

 • Inspirasjon
 • Bli sett / tilbakemelding
 • Opplever høy aktivisering og hensiktsmessige øvelser
 • Konkretisering
 • Utfordret på refleksjon
 • Utvilingsoppgaver

Region forventer

 • Innsatsvilje
 • Lærevillighet
 • Selvstendighet
 • Oppgaveorientert tankesett

Regionalt Landslag (RLM)

Regional arena

Samlingene gjennomnføres i Trondheim.

2 av samlingene besøkes av yngre-landslagstrenere.

De “yngste” spillerne danner “BYLAG” en periode (desember - februar).

RLM Utfordrersamlinger

En delt regional arena for spillere i Nord-Norge og Midt-Norge.

Samlingene i Nord-Norge kan rullere mellom Bodø og Tromsø.

Samlingene i Midt-Norge gjennomføres primært i Trondheim.

Samlingene ledes av regionens RLM spillerutviklere og lokale spillerutviklere vil rullere på å bistå.

Uttaket til samlingene baserer seg på prestasjoner lokale samlinger og kamper.

 

Vår ambisjon er å MOTIVERE til mer selvstendighet og ansvarlighet i daglige treningsarbeid. Dette fordi det er i det daglige treningsarbeidet størst utvikling og påvirkning skjer.

Med utgangspunkt i dine ambisjoner er det noen setninger / verdier / holdninger som peker ut retningen på vårt utviklingsarbeid:

  • "Lyst og vilje til å øve mye og motivasjon til å lære”
  • "Det er meg selv det kommer an på”. Det er spilleren selv som må gjennomføre alle treningstimene med kvalitet
  • "Jeg blir det jeg gjør”. Ønsker man å øve hurtighet, må eksplosivitet / skarphet og start-stopp-start terpes ofte
  • "Det jeg vet har jeg godt av”. Kosthold, væske, restitusjon (inkl. god natt søvn), osv.

Om samling og din deltakelse
Senest to uker før hver samling mottar innkalte spillere SMS.
I SMS fremkommer nødvendig informasjon om samlingen man er innkalt til.
I hvert innkallingsdokument sees kommende samlinger. Oppfordrer spillerne til å merke seg disse datoene med tanke på eventuelt videre uttak. Forfall eller praktiske spørsmål knyttet til samlingen rettes oppgitt person på side 1 i innkallingen.
Sykdom/skade – varsle så fort skade/sykdom oppstår. Hvis du har vært forhindret fra å trene for fullt de to siste dagene før samling forventes forfall.

Gjennom deltakelse på samlinger i regional regi ønsker vi å bevisstgjøre spillerne til å bli selvstendig i sitt treningsarbeid. I dette ligger bl.a. at spilleren selv tar ansvar for å innhente svar på sine spørsmål. I tillegg loggføre trening, reflektere over egen utvikling, sette seg konkrete personlige utviklingsmål, osv.

Som foresatte vil man det beste for sin ungdom. Vi mener at det beste for alle ungdommer er at foresatte oppfordrer og støtter ungdommen til å ta ansvar. Videre håper vi at vårt verdi-grunnlag* er noe å strekke seg etter i samtalen(e) om samlingen i etterkant. *) Begeistring – Innsatsvilje – Respekt og Fair-Play

Spørsmål om uttak rettes til oppgitt kontaktperson. Her har vi som policy at det er klubbtrener og ikke foresatte som henvender seg med uttaksspørsmål. Vi ber om at alle foresatte respekterer dette.

Totalaktivitet og tilrettelegging i hverdagen
Etter samling bør spiller vente med ny trening til neste dag.
Vårt ønske er at klubb legger til rette for at innkalte spillere er ”fit for fight” til samling. Dagene før samling bør være lagt til rette treningsmessig og eventuelt deltakelse kamp. Er det mulig styres spiller unna kamp dagen før samling.

Mellom samlingene, det vil si 4-6 uker, oppfordrer vi klubbene til å legge til rette for spillerutvikling. Med det mener vi bl.a.:

 • Balanse mellom treninger og kamp, utgangspunkt er 3 treninger mellom hver kamp.
 • Kandidater til våre arenaer får en treningspåvirkning i klubbregi som ivaretar utvikling. Vi er opptatt av at helheten til
 • spilleren blir ivaretatt igjennom:
  • Ca 1/3 trening sammen med spillere som har kommet lengre (differensiering / hospitering).
  • Hver klubbtrening med øving i spillsituasjoner som er kamplike (spesifisitet).
  • Hver klubbtrening minimum 1/3 med fys-trening (prestasjonsfremmende og utvikle forutsetningene).
  • Egentrening med fokus mental - og fys-trening.

I vår idrett gjennomføres mange av kampene i helger. Viktig at klubb vurderer hver enkelt spiller sin totalbelastning over tid, slik at utgangspunktet “3-1” holdes så godt det lar seg gjøre.