Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommer

Å tilby håndballaktivitet til over 100 000 utøvere er en krevende oppgave og stort ansvar, spillere, ledere, dommere skal utvikle seg i takt med utøverne og spillet.

Kompetanse i hver rolle er helt avgjørende for utøvers og spillets utvikling, sentrale roller må være forankret i klubben som gjør arbeidet troverdig inn i en helhetlig ramme i klubb regi.

Kompetanse utvikling i tett samarbeid med holdningsskapende aktiviteter bygges det kultur og kontinuitet, håndballen inntar sin rolle med samfunnsansvar og troverdighet.

Håndball er et regulert spill gjennom reglens bokstav og reglens anvendelse og er med å skape forståelse for spillet og respekt for motspiller / spillet gjennom trygge omgivelser.

Gjennom å sette dommer utdanningen i system  innenfor de ulike aldersklassene, vil spillet møte kampledere som har et godt teknisk grunnlag for å møte utfordringene. (Ikke sikkert er enig i avgjørelsen der og da)

Alle av kampens aktører, inkludert publikum er mest tjent med at kamplederne har utdanningstilbud på alle nivåer og blir fulgt opp regelmessig av dommerutviklere, som også har tilbud om utdanning på lik linje som dommerne.

Gjennom denne siden kan du finne fram til de ulike kursene som gir deg kompetanse som dommer – fagplaner og kursplaner gir den en fin oversikt over emner og kursgjennomføringen.

 Lykke til med dommergjerningen!