Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbhuset_1-3_blå

NHFs klubbutviklingsprogram

Klubbhuset nivå 1-3

Klubbhuset nivå 1-3 utgjør grunnmuren i vårt tilbud. 
Målet er å bistå alle håndballgrupper som ønsker å utvikle seg med langsiktig og strukturert bistand.

På denne siden kan du lese mer om hva, hvordan, hvorfor og hvem.

Klubbhuset har som mål å bidra til en bedre klubbhverdag for spillere, tillitsvalgte, trenere, dommere og alle andre involvert i håndballgruppen.

Konseptet baserer seg på 5 hovedkategorier: Klubbdrift, sport, rekruttering, dommer og frivillighet/arrangement.

Innenfor hver kategori er det definert kriterier som totalt sett utgjør det NHF anser som sentralt for å kunne drive håndballaktivitet på en best mulig måte samt at det legger til rette for utvikling og kontinuitet over tid.

Kriteriene utgjør en stor del (ikke uttømmende) oversikt over hva man anser som sentralt for en best mulig håndballhverdag - for alle innvolverte i håndballgruppene.
Lenke til kriteriene finner lenger ned på denne siden.

Hvorfor skal deres håndballgruppe bli med?

Aller viktigst mener vi at er argumentet om utvikling av håndballgruppen for en bedre håndballhverdag.
Kritieriene vektlegger dokumentasjon, planverk, forutsigbarhet, tydelighet og kontinuitet høyt. Dette i kombinasjon med en offensiv tilnærming til både sportslig organisering, rekruttering og dommerarbeid, samt målet om flere frivillige mener vi vil være et meget verdifullt bidrag til norske håndballgrupper.

Verdi som blir værende. Norsk håndball drives av frivilligheten. Denne frivilligheten er basert på engasjerte personer som ønsker å bidra til en best mulig håndballhverdag for spillere, dommere, tillitsvalgte og andre. Verdien hver enkelt av disse frivillige bidrar med i det daglige ønsker vi at håndballgruppen skal implementere i organisasjonen, slik at verdien blir værende til tross for at en frivillig ikke lenger er en del av håndballgruppen. Vi tror at dette vil spare håndballgruppene for mye unødvendig arbeid og legge til rette for enda mer utvikling.

Håndballgrupper som blir sertifisert på nivåene vil få tildelt logo som man kan benytte for å synliggjøre at håndballgruppen har jobbet og jobber strukturert med utvikling. 

Møtearenaer. Håndballgruppene som er en del av tilbudet og for de som har oppnådd nivåene vil bli invitert til møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll.

 

Håndballgruppen tar kontakt med oss i klubbhusteamet ved interesse. Vi står klare til å bli bedre kjent med gruppen og dens tillitsvalgte.
Vi presenterer hva vi kan bistå deres håndballgruppe med samtidig som vi også svært gjerne vil høre mer om deres hverdag og motivasjon for å utvikle håndballgruppen deres.

Etter en innledende dialog avgjør dere om dere ønsker å forplikte dere til å jobbe med utviklingen av deres håndballgruppe. Tempo og forventninger avklares mellom håndballgruppens representant(er) og ansvarlig i regionen dere tilhører.

Klubbhuset har regionale ressurser i alle regioner med ansvar for tiltak og som gir støtte og oppfølging. Klubbhusteamet har som målsetning å bistå alle håndballgrupper og deres medlemmer.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss! 

Kristian Valstad

Kristian Valstad

Klubbhuset - Region Nord

Epost: kristian.valstad@handball.no
Mobil: 414 12 095

jens.jpg

Jens Ørbæk

Klubbhuset - Region Innlandet

Epost: jens.orbak@spesialenheten.no
Mobil: 478 73 802

Monica Berntsen Torp

Monica Berntsen Torp

Klubbhuset - Region Øst

Epost: MonicaBerntsen.torp@handball.no
Mobil: 905 20 566

Marianne Seljestad

Marianne Seljestad

Klubbhuset - Region Sør

Epost: marianne.seljestad@handball.no
Mobil: 913 23 035

Kurt Eckholdt

Kurt Eckholdt

Klubbhuset - Region Sør-Vest

Epost: kurt.eckholdt@handball.no
Mobil: 959 65 011

Paal Teodor Eeg Lilletvedt

Paal Teodor Eeg Lilletvedt

Klubbhuset - Region Vest

Epost: paal.lilletvedt@handball.no
Mobil: 928 83 044

Ansatt i NHF Sentralt

Anders Eriksrud Bergan

Fagansvarlig

Epost: anderseriksrud.bergan@handball.no
Mobil: 957 57 585

Klubbhuset når du enten direkte via kontaktperson i håndballregionen du tilhører eventuelt kontakt oss på vår hoved e-post: klubbhuset@handball.no