Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for spillebanen og målene

a) Spillebanen (figur 1) består av et rektangel som måler 40 x 20 m. Dette kontrolleres ved å måle diagonalene. Fra yttersiden av det ene hjørnet til yttersiden av motsatt hjørne skal det være 44,72 m. Lengden på diagonalene for den enkelte banehalvdel skal være 28,28 m, målt fra yttersiden av hvert hjørne til midten av sidelinjen på motsatt side av banen.

2016_Spillebanen_figur-1.jpg

Spillebanen er merket opp med linjer. Linjen mellom målstolpene er 8 cm brede, alle andre linjer har en bredde på 5 cm. Linjer som skiller to forskjellige områder på banen fra hverandre, kan erstattes av farge- forskjeller mellom de tilstøtende områdene.

b) Målfeltet foran målene består av et rektangel på 3 x 6 m forbundet med to kvartsirkler, hver med en radius på 6 m. Målfeltet merkes opp på denne måten: En 3m lang linje merkes parallelt med og 6 m fra mållinjens bakkant til utsiden av målfeltlinjen. I begge ender fortsetter denne linjen over i to kvartsirkler med senter i det bakre, indre hjørnet av de respektive målstolpene – og med en radius på 6 m. Linjene og de to buene som omslutter målfeltet, kalles målfeltlinjen. Den ytre avstanden mellom de to punktene der denne målfeltlinjen treffer kortlinjen, skal måle 15 m (figur 5).

c) Den stiplete frikastlinjen (9m-linjen) er merket opp parallelt og kon- sentrisk med målfeltlinjen i en avstand av 3 m fra kortlinjen. Så vel de stiplete strekene som avstanden mellom dem måler 15 cm. De stiplete strekene skal avskjæres rettvinklet henholdsvis radiært. Målene på de buede strekene tas over den utvendige korden (fig. 5).

d) Den 1 m lange 7m-linjen er markert sentrert foran mål i en avstand på 7 m fra bakre del av mållinjen til fremre del av denne linjen (figur 5). Frikastlinjen avsluttes der den treffer sidelinjene (figur 5).

e) Målvaktens begrensningslinje (4m-linjen) midt foran målet er 15 cm lang. Den er parallell med mållinjen i en avstand av 4 m fra mållinjen, målt fra bakkanten av mållinjen til forkanten av denne linjen. Begge linjebredder skal altså regnes med i denne avstanden.

f) Spillebanen bør være omgitt av en sikkerhetssone på minst 1 meter langs sidelinjene og 2 meter bak kortlinjene.

g) Målet (figur 2) er plassert midt på hver kortlinje. Målet må være gjort fast til underlaget eller til veggen bak. Innvendig størrelse på målet er tre meter (bredde) og to meter (høyde). Målene skal være rektangulæ- re, dvs. at diagonalene måler 360,5 cm (maks. 361 cm og min. 360 cm, i ett og sammen mål skal forskjellen maksimalt utgjøre 0,5 cm).

2016_Regel-1-Målet-figur-2a.jpg

 

Bakkanten av målstolpene skal flukte med kortlinjens bakkant. Det betyr at målstolpenes forkant står 3 cm inn i målfeltet (foran kortlinjen). Målstolpene og tverrliggeren som forbinder dem skal være laget av det samme materialet (f.eks. tre, lettmetall eller kunststoff) og skal ha et tverrsnitt på 8 x 8 cm med runde hjørner med en radius på 4±1 mm. På de tre sidene som er synlig fra banen, skal målstengene og tverr- liggeren være malt i kontrastfarger som klart skiller seg fra hverandre og bakgrunnen. Målene på en og samme bane må ha samme farger.

Målene males slik at hjørnene har samme farge i en lengde på 28 cm langs målstengene og langs tverrliggeren. Alle andre fargebånd skal være 20 cm lange. Målene skal være forsynt med hvert sitt nett som skal være festet slik at en ball som kastes inn i målet, ikke umiddelbart kan sprette tilbake på banen eller gå tvers igjennom. Om nødvendig kan det plasseres et fangnett i målet, bak mållinjen. Avstanden fra mållinjen til dette fangnettet bør være omkring 70 cm, men minst 60 cm.

h) Dybden på målnettet bør øverst være 90 cm bak mållinjen og 110 cm ved gulvet, begge mål med en toleranse på ± 10 cm. Nettmaskene skal ikke være større enn 10 x 10 cm, og nettet må være festet til målstengene og tverrliggeren minst for hver 20 cm. Det er tillatt å feste fangnettet til selve målnettet slik at ingen ball kan komme mellom de to nettene.

i) Bak målet (ca. 1,5 m) og midt for baklinjen bør det henge et 9–14 m langt og 5 m høyt stoppnett i en avstand av ca. 1,5 m fra baklinjen.

j) I midten av innbytterommet, på en av langsidene, plasseres tidtakerbordet. Bordet, med en lengde på maksimalt 4 m, bør være plassert 30–40 cm over gulvnivå for å sikre fritt utsyn.

k) Alle mål der ingen spesifikk toleranse er oppgitt, må samsvare med ISO-Norm (International Standard Organization) ISO 27681:1989.

l) Håndballmål er standardisert av European Committee for Standardization, CEN (Comité Européen de Normalisation) som EN 749 sett i sammenheng med EN 202.10–1.

2016_målfeltet_området_rundt.jpg