Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regler i kamper for utviklingshemmede

Spilleregler i kamper for utviklingshemmede.

Tilrettelagt for NHF for bruk i Norge

Vi har tatt utgangspunkt i de ordinære spillereglene for håndball. For enkelte av reglene har vi gjort tilpasninger, endringer og tillegg. Der ingen kommentar er angitt gjelder de ordinære spillereglene.

Dommeren skal være spillernes hjelper og veileder i forhold til spillereglene. Kampene skal avvikles i henhold til regler og reglement – og til håndballidret tens beste, jfr. 8.

Samtale med spillerne under spillets gang – for å veilede – er viktig, kanskje like viktig som å bruke fløyta.

REGEL 1. SPILLEBANEN

REGEL 2. SPILLETIDEN

Anbefalt spilletid for enkeltkamper er 2 x 20 min 5 min pause.

NHF Kommentar: På dager / turneringer der lagene spiller flere kamper, kan spilletiden reduseres til for eksempel 2 x 15 min.

Avtales i den enkelte region med regionkontaktene.

REGEL 3. BALLEN

Ballen skal ha en omkrets på 54–56 cm. (ball nr. 2) og veie 325–375 g.

NHF Kommentar: I tilfelle der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm – på 290–330 g) eller ball nr. 3 (58–60 cm – 425–475 g) benyttes.

REGEL 4. LAGET, INNBYTTE OG UTSTYR

NHF Kommentar: Det er ingen begrensning i forhold til antall ledere på ben- ken i en kamp. Spillere kan få individuell veiledning, også utenfor «innbytter- rommet», da helst på motsatt side av banen.Ved spesielle behov kan en (1) lagleder betre banen under spillets gang.

I hver kamp kan lagene benytte flere enn 5 innbyttere og laglederne må sørge for at alle spillerne får spilletid. Alle spillere som ønskes benyttet, skal føres opp på kampkortet.

REGEL 5. MÅLVAKTEN

REGEL 6. MÅLFELTET

NHF Kommentar: Spillere straffes kun dersom overtramp skaffer spilleren en fordel i forhold til å lage / hindre mål.

Kastes ballen med hensikt inn i eget målfelt og ballen ikke går i mål, men blir berørt av målvakt, er bestrafning frikast, som i alle andre forseelser i mål- feltet. Her, som ellers i reglementet, skal dommerne bruke skjønn og sunn fornuft ved bestrafning av spillere.

REGEL 7. SPILL AV BALLEN OG PASSIVT SPILL

7.2 Å holde ballen mer enn 3 sek. Er ikke tillatt.

NHF Kommentar: Her som i flere sammenhenger oppfordres til bruk av skjønn og sunn fornuft i forhold til spillers funksjonsnivå.

7.3 Det er tillatt å bevege seg inntil tre skritt med ballen.

NHF Kommentar: Har spilleren fordeler i forhold til skrittfeil, som eksempel- vis i forhold til å score mål, skal det dømmes.

Her som i flere sammenhenger oppfordres til bruk av skjønn og sunn fornuft i forhold til spillers funksjonsnivå.

7.8 Å berøre ballen med legg eller fot er ikke tillatt.

NHF Kommentar: Her som i flere sammenhenger oppfordres til bruk av skjønn og sunn fornuft i forhold til spillers funksjonsnivå.

De andre punktene under regel 7, benyttes etter de ordinære reglene. Reglene om passivt spill bortfaller.

REGEL 8. FORHOLD TIL MOTSPILLER OG USPORTSLIG OPPTREDEN

NHF Kommentar: Denne regelen setter store krav til dommerens evne til å kommunisere med spillere, ledere og trenere, før, under og etter kamp. Se LAGLEDERVETTREGLER og Fair Play.

REGEL 9. MÅL REGEL 10.AVKAST REGEL 11. INNKAST REGEL 12.UTKAST REGEL 13.FRIKAST REGEL 14.7M­KAST

NHF Kommentar: Skal kun benyttes der klar mulighet for å score mål blir hindret;
– neddragning i scoringsposisjon
– hekting av arm i scoringsposisjon
– bevist dekking i målfeltet

REGEL 15.GENERELLE ANVISNING FOR UTFØRELSE AV KASTENE

NHF Kommentar: Dommere veileder.

REGEL 16.BESTRAFNING

NHF Kommentar: Gult kort og utvisninger kan benyttes.

Det er viktig å bestraffe personlig, ufin opptreden på banen.

Ved utvisning må utvist spiller av banen, men erstattes med ny spiller umiddelbart. I dette ligger personlig bestrafning og ikke lagstraff.

REGEL 17.DOMMERNE

Dommerne skal være spillernes hjelper og veileder i forhold til spillereglene. Kampene skal avvikles i henhold til regler og reglement – og til håndballidrettens beste. Jf. 8.

Samtale med spillerne under kampens gang – for å veilede – er viktig, kanskje like viktig eller enda viktigere enn å bruke fløyta.

REGEL 18.TIDTAKEREN OG SEKRETÆREN
ANDRE TILPASNINGER

All oppdekking skal forgå mellom målfeltlinja (6m), og frikastlinja (9m). Tett markering (frimerke) er ikke tillatt.

NHF Kommentar: Støting er tillatt, men spilleren skal umiddelbart tilbake innenfor frikastlinja.

Alle spillere på det angripende lag, bør ha kontakt med ballen, før angrepet avsluttes. Dette for å fremme lagspill.

KONTRINGER

Kontring er tillatt:

Når ballen er fortsatt er i spill, som;

– Etter skudd der ballen kommer i retur fra målvakt, målstenger eller forsvarer.

– I spill rundt motstanderens målfelt, der forsvarende lag erobrer ballen etter pasningsfeil, eller ved at angriper mister ballen.

Kontring er ikke tillatt:

Når ballen har vært ute av spill, som:

– Målvakten har reddet skuddet og fått kontroll på ballen, eller at ballen har passert kortlinja. (Målvakten skal foreta utkast)

– Når det skal fortas frikast, innkast, avkast.

Unntaket er; 7m-kast og frikast som gir returer.

Lagledervettregler – fair play!

– Det skal være gøy å spille håndball, jevne kamper er artigst.

– Alle på laget skal være med i spillet. En skal oppmuntre de svakeste til å score mål.

– Lagleder for det beste laget har ansvar for at kampen blir jevn og artig for begge lag.

– Ingen lag bør vinne med mer enn fem – 5 – mål.

– Noe av det artigste for spilleren er å score mål. Begge lags ledere har ansvar for at begge lag står oppført med mål ved kampslutt. Dette kan reguleres ved å sette inn en antatt svakere målvakt eller utspiller, eller ta ut 1–2 spillere og spille i undertall i perioder.

– Laget kan ha spilt godt, selv om de har tapt! «Tap og vinn med samme sinn».

– Gi de beste spillerne utfordringer og oppgaver; som å lære å spille fri andre, spille på andre spilleplasser, lære dem finter, som de må bruke før de skyter,.... Osv.

– De på reservebenken skal også ha det artig. Det heies på medspillere på banen.

– Gled deg over prestasjonene, – ikke bare resultatene!

– Alle spillere og ledere hilser på motstanderen før kamp, og vi takker hverandre for kampen etter kampslutt.

– Lagledere og dommeres holdninger er viktig i forhold til trygghet og trivsel i kampene.

 


- Det skal være GØY å spille håndball - jevne kamper er artigst.

- ALLE på laget skal være med i spillet. En skal oppmuntre de svakeste til å score mål.

- Lagleder for det beste laget har ansvar for at kampen blir jevn og artig for begge lag.

- Ingen lag bør vinne med mer enn fem - 5 - mål.

- Noe av det artigste for spilleren er å score mål. Begge lags ledere har ansvar for at begge lag står oppført med mål ved kampslutt. Dette kan reguleres ved å sette inn en antatt svakere målvakt eller utespiller, eller ta ut 1-2 spillere og spille i undertall i perioder.

- Laget kan ha spilt godt, selv om de har tapt! ”TAP OG VINN MED SAMME SINN”.

- Gi de beste spillerne utfordringer og oppgaver; som å lære å spille fri andre, spille på andre spilleplasser, lære dem finter som de må bruke før de skyter.. . osv.

- De på reservebenken skal også ha det artig. Det heies på medspillere på banen.


- Gled deg over prestasjonene - ikke bare resultatene!

- ALLE spillere og ledere hilser på motstanderen før kamp, og vi takker hverandre for kampen etter kampslutt.

- Lagledere og dommeres holdninger er viktig i forhold til trygghet og trivsel i kampene.