Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement for innbytterommet

1. Innbytterommene befinner seg til venstre og høyre for forlengelsen av midtlinjen utenfor sidelinjen opp til enden av innbytterbenkene (eller stolrad, som også er tillatt), også bak innbytterbenkene hvis det er plass (fig. 1 i Spillereglene).

Reglementet for IHF og EHFs konkurranser har en bestemmelse om at innbytterbenkene, og derfor også de respektive «lagledersonene» skal starte 3,5 m fra midtlinjen. Denne bestemmelsen gjelder også som anbefaling for alle kamper på andre nivåer.

Det er ikke tillatt å plassere gjenstander av noe slag ved sidelinjen foran innbytterbenken (i minst 8 meters avstand fra midtlinjen).

2. Bare de spillerne og lederne som er oppført i kamprapporten, har tillatelse til å oppholde seg i innbytterommet (4.1–2).

Dersom det er nødvendig med en tolk, skal han anvises plass bak innbytterommet.

3. Lederne i innbytterommet skal være iført komplett sportsantrekk eller
sivilt antrekk. Farger som kan forveksles med motspillernes drakter, er ikke tillatt.

4. Tidtakeren og sekretæren skal hjelpe dommerne med overvåkning av innbytterommet og hvem som har rett til å oppholde seg der – både før og under kampen.

I tilfelle reglenes bestemmelser om innbytterommet ikke er oppfylt før kampen skal starte, skal kampen ikke settes i gang før feilene er rettet. Dersom det under spillets gang oppstår uregelmessigheter, skal spilletiden avbrytes ved neste stopp i spillet, og uregelmessighetene skal rettes før spillet gjenopptas.

5. Laglederne har rett og plikt, også under spillet, til å lede sitt lag på en sportslig måte og i tråd med reglene. De bør i prinsippet sitte på innbytterbenken.

Det er imidlertid tillatt for lederne å bevege seg i «lagledersonen». Innbytterommet er området rett foran benken og, hvis det lar seg gjøre, også rett bak den.

Bevegelser og plasseringer i «lagledersonen» er tillatt for å gi taktiske meldinger og medisinsk tilsyn. I prinsippet gjelder retten til fritt å bevege seg bare for én av lagets ledere om gangen.

En lagleder har selvsagt lov til å forlate «lagledersonen» når han straks ønsker å levere «det grønne kortet» og be om lags time-out. Laglederen har imidlertid ikke lov til å forlate «lagledersonen» med «det grønne kortet» og gi seg til å stå ved bordet og avvente øyeblikket da han ber om time-out.

«Den lagansvarlige» kan også forlate «lagledersonen» under spesielle forhold, for eksempel for nødvendig kontakt med tidtaker eller sekretær.

I prinsippet skal spillere som befinner seg i innbytterommet, sitte på innbytterbenken.

Spillerne har imidlertid lov til:

• ved oppvarming å bevege seg uten ball bak innbytterbenken hvis plassen tillater det, og oppvarmingen ikke virker forstyrrende.

Det er ikke tillatt for lagledere eller spillere:

• med tale, mimikk eller gestikulering å forstyrre eller fornærme dommere, sekretær, tidtaker, delegat, spillere, ledere eller publikum ved å opptre på en provoserende, protesterende eller noen annen usportslig måte;

• å forlate innbytterommet for å påvirke spillet;

I prinsippet er det meningen at ledere og spillere skal bli værende i lagets innbytterom. Hvis en lagleder likevel forlater dette området og inntar en annen posisjon, mister han retten til å lede og styre laget – og må returnere til lagets innbytterom for å få tilbake denne rettigheten.

Generelt omfattes spillere og ledere av dommernes domsmyndighet gjennom hele kampen, og de vanlige reglene for personlig bestrafning gjelder selv om en spiller eller leder skulle bestemme seg for å innta en posisjon borte fra spillebanen og innbytterommet. Derfor skal usportslig opptreden, grov usportslig opptreden eller svært grov usportslig opptreden bestraffes som om forseelsen hadde funnet sted på spillebanen eller i innbytterommet.

6. Ved brudd på bestemmelser i dette reglement er dommerne etter regel 4.2 3.avsnitt, 16.1b, 16.3d eller 16.6b forpliktet til å gi advarsel, utvisning eller diskvalifikasjon.