Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjon av frimerke på håndballbanen.
Foto: Jan Eskil Severinsen / Kolstad Håndball

Frimerkeforbud

Frimerkeforbud eller forbud mot punktmarkering gjelder i klassene til og med 16 år. 

Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med formål å passivisere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress. Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

Se video-illustrasjoner med eksempler på hva som er tillatt/ikke tillatt når det gjelder punktmarkering (frimerke).

(Videoene er tilrettelagt av DHF)

Punktmarkering i aldersbestemt håndball til og med 16 år

Lovtekst 1:1
Det er ikke tillatt til å benytte seg av punktmarkering av motspiller.

Fortolkning:
Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å passivisere
vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillerens valg og
handlefrihet hindres.

Gjelder i de situasjoner hvor forsvarsspiller kun er opptatt av motspiller og ikke av det øvrige spillet som finner sted.

Ureglementert punktmarkering som finner sted er å betrakte som en regelstridig handling.

Begrepet «frimerke» kjenner de fleste til, og i ordets rette forstand er dette ikke lengre tillatt i aldersklassene til og med 16 år.

Det er ikke tillatt at en bestemt spiller følger en bestemt motspiller over flere soner.

Spill mellom frikastlinjen og målfeltlinjen omhandles ikke av regelen av 
punktmarkering.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel:

5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress.

Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og bedømmes ikke som ureglementert ved riktig utførelse.

Det er viktig å skille mellom punktmarkering der hvor motspillere blir tatt ut av spillet og aksjoner som er en naturlig del av spillet i utgrupperte forsvarsformasjoner.

Det er tillatt å støte på en motspiller og oppnå kroppskontakt.

Det er tillatt å nekte motspiller ball og en begrenset handlefrihet, for deretter å trekke seg bort fra vedkommende.

Kantspillere kan bli sonet ut.

Lovtekst 1:2

Hvis forsvarsspiller utøver en ulovlig punktmarkering, skal ansvarlig lagleder idømmes:

1. gangs regelbrudd: Utvisning
2.gangs regelbrudd: Diskvalifikasjon
Deretter: Diskvalifikasjon av de øvrige laglederene.

Fortolkning:
Ref. øvrige IHF fortolkninger flyttes ansvaret for visse typer regelbrudd fra spiller til lagleder A.

Utvisning inngår i lagledernes personlige progressive bestrafning:
en advarsel – en utvisning – fire diskvalifikasjoner.   

Idømt bestrafning  er personlig.

Et lag hvor lagleder A som har mottatt utvisning for punktmarkering, kan fortsatt bli idømt en advarsel og eller diskvalifikasjon av de øvrige lagledere.

Lagleder A kan også bli diskvalifisert evt på et senere tidspunkt.

Ref spilleregel 16.


Lovtekst 1:3
Spillet settes i gang igjen med frikast fra der forseelsen fant sted.

Fortolkning:
Ref. spilleregel 13:7 plassering ved utførelse av frikast.

Husk toleransetrekanten!