Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2016-Integrering-4.jpg

Inkludering

Alle mennesker har rett til et organisert og tilrettelagt tilbud i fritiden, i sitt eget lokalmiljø!

Norges Håndballforbund (NHF) har totalansvar for tilrettelegging av håndballaktivitet for alle grupper utøvere. 

Enkeltgrupper, som funksjonshemmede, etniske minoriteter og personer med ulik seksuell orientering, trenger fortsatt litt ekstra oppmerksomhet for å få et godt nok tilbud.
For å ivareta dette arbeidet har NHF opprettet egne ressursgrupper, som tar seg av organisering og aktivitet for disse gruppene. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn, etnisitet eller seksuell orientering skal ha et godt, utfordrende og tilrettelagt tilbud i sin lokale håndballklubb.

Norges Håndballforbund er inndelt i 6 regioner, som er ansvarlig for all aktivitet i sin region. Sentralleddet i samarbeid med regionene, skal til enhver tid gi hjelp og støtte til klubber som ønsker å gi et ekstraordinært tilbud til utøvere i sin klubb.
NHF sentralt har en egen prosjektleder, som sammen med sentrale ressursgrupper og ansatte/tillitsvalgte i regionene, skal sørge for at det til enhver tid er fokus på det samfunnsansvaret norsk håndball har.

Oversikt over kontaktpersoner sentralt og i regionene:

Prosjektleder: Eva Skei , tlf.: 915 22 975
Forbundsstyrets representant: AU/FS

Ta gjerne direkte kontakt med regionkontakt (RK) og/eller administrasjonen i DIN region:

Region Nord:
Regionkontakt: Marie Bendiksen Lind - telefon: 970 68 694 
Administrasjon: Eva Skei - telefon: 915 22 975

Region Vest: 
Regionkontakt: Ane Grete Vik - telefon 945 25 198
Administrasjon HU: Tove Iren Vindenes - telefon 934 19 733
Administrasjon minoriteter: Elise Barsnes - telefon 481 48 786 

Region SørVest:
Regionkontakt: Anne Aareskjold - telefon 402 28 852
Administrasjon funksjonshemmede: Lene Byberg - telefon 934 19 733
                          
Region Sør: 
Regionkontakt: Gro Gulliksen - telefon 918 12 236 

Region Øst:
Administrasjon/Regionkontakt: Marianne Aarønes - telefon 915 95 848 

Region Innlandet:
Administrasjon: Merethe Kjellberg - telefon 90635088

Ressursgruppe
funksjonshemmede
Administrativ
Ressursgruppe for 
etniske minoritetsgrupper

Berit Hagen
Ane Grete Vik
Marie Bendiksen Lind
Marianne Aarønes
Anne Aareskjold
Gro Gulliksen
Tove Iren Vindenes
Merethe Kjellberg

Marianne Aarønes
Elise Barsnes
Henriette Henriksen Løge
Merethe Kjellberg
Hans Petter Andersen