Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHFs organisasjon

Medlemmer

Medlemmer_ill_900.jpg
Norsk håndball består av medlemmer som deler interessen for håndball. Enten som spillere, dommere, trenere og ledere. I klubben og laget er det viktig at alle medlemmene deltar i arbeidet med å skape den gode klubben.

Laget

 Laget_illustrasjon_900.jpg

De spillende lagene deles inn i ulike klasser. Aldersbestemt (jenter/gutter 10, 12, 14 år osv.), senior og veteran. Det enkelte lags fremste oppgave er å tilby god aktivitet. God aktivitet kjennetegnes ved trivsel, læring, utfordringer, opplevelser, variasjon og lite pauser. Både trenere, spillere og ikke minst foreldre er viktige for at laget skal fungere godt.

Klubben/Gruppa
Klubber_ill_300.jpg

Klubben/Gruppa ledes av et styre som velges på årsmøtet. Klubbens viktigste oppgave er å:  

 • Utforme klubbens (og lagenes) mål.
 • Administrere driften.
 • Skaffe økonomi.
 • Melde på lag i seriespill og arrangere kamper.
 • Skaffe dommere, trenere, medhjelpere etc.
 • Ordne med treningstider etc.
 • Det er viktig å huske på at dette er klubbens (og ikke styrets) oppgaver.

 Alle medlemmene må gjøre sin del av jobben. 

Håndballregionene

Norgeskart-med-regioner_640x360px.jpg

Håndballregionen ledes av et valgt styre. Den daglige driften forestås av administrasjonen (de ansatte). Det er i dag 6 regioner. Håndballregionen skal:

 • Lede og utbre håndballidretten i sitt område.
 • Organisere serie-/kamptilbudet.
 • Gi tilbud om og gjennomføre kurs- og utdanning.
 • Være rådgiver for klubbene.
 • Sørge for god informasjon.
 • I samarbeid med klubbene planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter.
 • Drive talentutvikling (spiller, trener, dommer).
 • Være klubbenes serviceorgan. 

Norges Håndballforbund
NHF logo med tekst

Norges Håndballforbund ledes av Forbundsstyret som velges på Håndballtinget som avholdes hvert tredje år. Den daglige driften forestås av administrasjonen (de ansatte).

Norges Håndballforbund skal:

 • Lede og utbre håndballidretten i Norge samt representere internasjonalt.
 • Organisere serie-/kamptilbud på nasjonalt nivå.
 • Utvikle fagprogrammer, kurs- og utdanningstilbud.
 • Utvikle fagprodukter (litteratur, video, cd-rom etc.)
 • Faglig rådgiving til regioner og klubber.
 • Planlegge og gjennomføre kurs og utdanningstilbud.
 • I samarbeid med regionene planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/aktiviteter.
 • Drive landslagsarbeidet inkl. talentutvikling. (Spiller, trener, dommer.)
 • Være serviceorgan for regioner og klubber.