Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til Lerøyserien 2024/25

Norges Håndballforbund inviterer klubber til å melde seg på Lerøyserien 2024/25.

Kvalifiseringsmodell, antall avdelinger, spillemodell og sluttspillmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag. Det vil være seriespill over 4 runder etterfulgt av sluttspill for de best rangerte lagene etter endt seriespill.

Datoer:
Kvalifisering: 14. – 15.9. og 12. – 13.10.
Runde 1: 16.11. – 17.11.
Runde 2: 7.12. – 8.12.
Runde 3: 8.2. – 9.2.
Runde 4 (fellesrunde): 28.3 – 30.3.
Nasjonalt sluttspill: 9.5. – 11.5.

Kvalifiseringsmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag. Kvalifiseringen til Lerøyserien settes sammen på bakgrunn av seeding og geografi.

Bringserien og Lerøyserien spilles samtidig, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og Lerøyserien samme helg. En spiller kan kun delta i enten kvalifiseringen til Bringserien eller kvalifiseringen til Lerøyserien. Dette er gjeldende for hele kvalifiseringen (begge runder).

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i sesongen 2024-25. Sammensatte lag kan ikke delta i Lerøyserien. Påmelding fra partnerklubb vil ikke godkjennes dersom prestasjonsklubb er påmeldt.

Det er anledning til å stille med inntil 14 spillere i hver kamp i Lerøyserien.
Spilletid i Lerøyserien er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause.

Jenter 18 spiller med ball nr 2
Gutter 18 spiller med ball nr 3

Bestemmelser for LERØYserien er å finne på handball.no. Dette er obligatorisk å kjenne til for de deltakende lag.

Det er en forutsetning for å delta i Lerøyserien at laget også melder seg på og deltar i serietilbud i regional juniorserie (ved partnerklubbsamarbeid kan dette fravikes dersom partnerklubb deltar med eget lag i regional juniorserie).

Spillere som deltar i Lerøyseriekvalifiseringen kan ikke spille for annen klubb i Lerøyserien 2024-25.

Rundedatoene er faste og vil ikke bli endret. Det er ingen omberamming av kamper i Lerøyserien. Dersom ett lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom) så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp.

Det tilstrebes at alle lag som kvalifiserer seg til Lerøyserien får ett arrangement hver, og er da selv ansvarlig for å skaffe halltilgjengelighet til arrangementet.

Runde 4 spilles som et fellesarrangement for jenter og gutter. Klubbene kan søke om arrangement i runde 1 – 3. NHF tildeler arrangement basert på mottatte søknader og reisevei.

Rundedatoene er faste, og vil ikke bli endret.

Dersom ett lag fullfører en kvalifiseringsrunde eller seriespillet, og trekker seg før neste spillerunde, kan ledig plass tilbys best rangerte lag som ikke kvalifiserte seg videre. Lag som er kvalifisert for seriespill eller sluttspill må være med i utgiftsfordelingen, selv om trekkingen skjer før oppstart.
Eventuell trekking av lag etter at oppsettet er publisert, kan medføre endringer i puljesammensetningen.

Kampdager
Kampdager er primært lørdager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også søndag vil bli benyttet ved behov.

Alle kamper i puljen spilles samme dag. Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i NHFs serier.

Økonomi
Påmeldingsavgiften er kr. 4.000,- *).

Faktura for påmeldingsavgift sendes klubben i etterkant av påmelding.

*) Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i LERØYserien faktureres med kr 1.250,-.

Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører serien, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret, pålydende:

  • Før oppsett av 1. kvalifiserende runde: kr 3 000,-
  • Etter oppsett av 1. kvalifiseringsrunde: Inntil Kr 15.000,- + utgiftsfordeling. Lag som trekker seg vil ikke få godkjent sine reise- eller dommerutgifter i utgiftsfordelingen.
  • Ikke møter til runde: 5.000,-

Påmeldingsavgift blir ikke refundert ved trekking av lag.

I Lerøyserien fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det er felles fordeling for alle deltakende lag.

NHFs kamp- og konkurransereglement inneholder nødvendig informasjon
Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen. Halleie i fellesrunden og sluttspillet vil være del av utgiftsfordelingen.

I sluttspillet vil utgiftsfordelingen være felles for alle deltakende lag, både gutter og jenter.

I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km-godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Manglende innsending av utgifter i henhold til frist vil føre til at klubben går inn med kr 0,- i utgiftsfordelingen for det aktuelle arrangementet.

Påmelding til Lerøyserien for jenter og gutter 18 år 2024-25
gjøres av klubb fra 1. april via TurneringsAdmin (TA) (krever innlogging).

Lagleder, kampansvarlig lag og kampansvarlig klubb kan melde på lag i TA.

Brukerveiledning TurneringsAdmin (TA) 

Påmeldingsfristen er 1. mai 2024.  

NB: All korrespondanse i forbindelse med Lerøyserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. Lerøyserien 2024-25 administreres av NHF Region Sør og all henvendelse vedrørende Lerøyserien skal skje dit.