Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til Lerøyserien 2023/24

Norges Håndballforbund inviterer klubber til å melde seg på Lerøyserien 2023/24.

Kvalifiseringsmodell, antall avdelinger, spillemodell og sluttspillmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag. Det vil være seriespill over 4 runder etterfulgt av sluttspill for de best rangerte lagene etter endt seriespill.

Spilledatoer:
Kvalifisering: 9. – 10.9. og 30.9. – 1.10.
Runde 1: 11.11. – 12.11.
Runde 2: 20.1. – 21.1.
Runde 3: 10.2. – 11.2.
Runde 4 (fellesrunde): 8.3 – 10.3.
Nasjonalt sluttspill: 26.4. – 28.4.

Kvalifiseringsmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag. Kvalifiseringen til Lerøyserien settes sammen på bakgrunn av seeding og geografi.

Bringserien og Lerøyserien spilles parallelt, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og Lerøyserien samme helg.

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i sesongen 2023-24. Det er ikke tillatt med sammensatte lag.

Det er en forutsetning for å delta i Lerøyserien at laget også deltar i serietilbud i regional juniorserie (ved partnerklubbsamarbeid kan dette fravikes dersom samtlige partnerklubber deltar med egne lag i regional juniorserie).

Spillere som deltar i Lerøyseriekvalifiseringen kan ikke spille for annen klubb i Lerøyserien 2023-24.

Rundedatoene er faste og vil ikke bli endret. Det er ingen omberamming av kamper. Dersom et lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom), så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp.

Det tilstrebes at alle lag som kvalifiserer seg til Lerøyserien får ett arrangement hver, og er da selv ansvarlig for å skaffe halltilgjengelighet til arrangementet.

Runde 4 spilles som et fellesarrangement for jenter og gutter. Klubbene kan søke om arrangement i runde 1 – 3. NHF tildeler arrangement basert på mottatte søknader og reisevei.

Dersom et lag fullfører en kvalifiseringsrunde eller seriespillet, og trekker seg før neste spillerunde, kan ledig plass tilbys best rangerte lag som ikke kvalifiserte seg videre. Lag som er kvalifisert for seriespill eller sluttspill må være med i utgiftsfordelingen, selv om trekkingen skjer før oppstart. Eventuell trekking av lag etter at oppsettet er publisert, kan medføre endringer i puljesammensetningen.

Bestemmelser for Lerøyserien er å finne på handball.no. Dette er obligatorisk å kjenne til for de deltakende lag.

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
Det er anledning til å stille med inntil 14 spillere i hver kamp i Lerøyserien. Spilletid er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause.

Jenter 18 spiller med ball nr. 2.
Gutter 18 spiller med ball nr. 3.

Kampdager
Kampdager er primært lørdager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også søndag vil bli benyttet ved behov.

Alle kamper i puljen spilles samme dag. Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i NHFs serier.

Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

Økonomi
Påmeldingsavgiften er kr. 3.750,- *. Faktura for påmeldingsavgift sendes klubben i etterkant av påmelding.

*Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i Lerøyserien faktureres med kr 1000,-.

Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører serien, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret, pålydende:

  • Før oppsett av 1. kvalifiserende runde: kr 3 000,-
  • Etter oppsett av 1. kvalifiseringsrunde: Inntil Kr 15.000,- + utgiftsfordeling. Lag som trekker seg vil ikke få godkjent sine reise- eller dommerutgifter i utgiftsfordelingen.
  • Ikke møter til runde: 5.000,-

Påmeldingsavgift blir ikke refundert ved trekking av lag.

I Lerøyserien fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det er felles fordeling for alle deltakende lag.
NHFs kamp- og konkurransereglement inneholder nødvendig informasjon.

Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen. Halleie i fellesrunden og sluttspillet vil være del av utgiftsfordelingen.

I sluttspillet vil utgiftsfordelingen være felles for alle deltakende lag, både gutter og jenter.

I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km-godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Manglende innsending av utgifter i henhold til frist vil føre til at klubben går inn med kr 0,- i utgiftsfordelingen for det aktuelle arrangementet.

Påmelding til Lerøyserien 2023-24 gjøres av klubb fra 1. april via TurneringsAdmin (TA) (krever innlogging).

Lagleder, kampansvarlig lag og kampansvarlig klubb kan melde på lag i TA.

Brukerveiledning TurneringsAdmin (TA) 

Påmeldingsfristen er 1. mai 2023.  

NB: All korrespondanse i forbindelse med LERØYserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. LERØYserien 2023-24 administreres av NHF Region Sør og all henvendelse vedrørende LERØYserien skal skje dit.