Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein André Svendsen/NHF

Kampavvikling

Førstnevnte lag i hver pulje er arrangør, bortsett fra i 4. runde der alle lagene samles i fellesarrangement på ett sted.

Kamptidspunkt er 11:00, 15:00 og 19:00.
Det skal være minimum 4 timer mellom kampene.

Info om LERØYserien 2020-21:

• Arrangører må sende inn hall i løpet av uke 44 2020 (første lag i hver pulje er arrangør)
• Alle flyreisene for hele sesongen må sendes NHF Region Sør for godkjenning innen utgangen av uke 45. (Minimum 7 timer og/eller 550 km i reisevei!)
• I første runde vil alle lag få deltagerpakker, LERØYseil og LERØY draktmerker. Alle arrangører av første runde må derfor sende e-post med leveringsadresse til NHF Region Sør hvor alt utstyret til alle deltagere kan leveres. Gjerne adressen direkte til hallen. Alle lag får maks 20 deltagerpakker og draktmerkene skal være påsydd før runde 2.
• Scandic vil ha overnattingstilbud til alle arrangørstedene.

I tillegg kommer invitasjon til fellesrunden med bookingdetaljer med pris for overnatting på hotell.
• Lagene vil få mulighet til å bestille LERØY-produkter til arrangementet, mer info kommer.
• Kampene vil bli lagt inn i løpet av 44 og publisert på handball.no Kamprekkefølgen blir satt opp av NHF og kampene skal gå på fastsatte tidspunkt. Eventuelle avvik på kamptidspunkt skal godkjennes av alle lag i puljen.
• Det kan benyttes inntil 14 spillere på kamper i LERØYserien.
• NHF vil stipulere reiseutgiftene for hele LERØYserien og som sendes ut før første runde.
• Runde 4 er fellesrunde 6.-7. mars 2021 i Drammen. Mer info om dette kommer etter hvert.
• De 2 beste lagene fra hver avdeling er kvalifisert til Sluttspill helgen 9. – 11. april i Hønefoss.

REN UTØVER

Alle utøvere skal ha gjennomført Ren Utøver innen 1.11.20 for å ha spilleberettigelse i påfølgende kamper i Bringserien, LERØYserien, NM Junior.
Spillere som ikke har gjennomført e-læringen via nettsidene til Antidoping Norge vil ha funksjonsforbud i aktuell serie til vedkommende har gjennomført Ren Utøver.

Her er lenke til Ren Utøver

Klubbens leder må skriftlig bekrefte til NHF Region Sør at alle spillere som skal delta i LERØYserien har tatt alle modulene av Ren utøver før 1. november 2020!

Trenerlisens

Hovedtrener for klubbene i LERØYserien (Landsserien) skal være autorisert Trener 2 fra og med sesongen 2018/2019, men trenere som har startet på utdanningen kan arbeide som trenere i LERØYserien (Landsserien) mens de fullfører utdanningen. Dette er en overgangsordning fram til sesongen 2021/2022. Personer med spillererfaring fra høyt internasjonalt nivå (individuell vurdering) kan arbeide som trenere i LERØYserien (Landsserien) så lenge de deltar på utdanningen.
Lag som melder seg på til LERØYserien (Landsserien) må dokumentere at disse forpliktelsene er oppfylt før påmeldingen kan godkjennes.

NHF Region Sør må ha bekreftelse fra alle lag på dette før første runde!

Håndball LIVE

skal benyttes i alle kamper i LERØYserien, og det er arrangør som er ansvarlig for dette. Hver klubb må sørge for å gi aktuelle personer tilgang til Turneringsadministrasjon (TA). 

Alle lagene må selv legge inn sine spillerstaller og kamptropper
med riktige draktnumre og sørge for å oppdatere disse før hver runde. Vi henstiller til lagene å sørge for at spillerne benytter samme nummer i alle kampene i samme runde. Dette letter jobben med statistikkregistrering betraktelig. NB: Registrering av spillerstall skal gjøres FØR første runde avvikles.

Husk:

I 18-årsklassen er det tillatt med inntil 14 spillere på laget pr kamp. 
Spilletid er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause. 

Det skal benyttes nøytral tidtaker i alle kampene. Bruk av ikke nøytral tidtaker kan medføre protest.

Lagledere/trenere må løse lisens i LERØYserien. (Gjelder ikke i kvalifiseringskampene.)

Lagledere/kontaktpersoner for lagene 
bør legges inn i TA, slik at lagene enklere kan få kontakt med hverandre. 

Økonomiske bestemmelser
er å finne i NHFs Lov og Kampreglement, som er obligatorisk å ha for alle deltakende lag i Lerøyserien

Se bestemmelsene for LERØYserien (Landsserien)

Overnattingsutgifter
dekkes av lagene selv.

Hall- og sekretariatsutgifter
dekkes av arrangør.

Dommerutgifter
betales av arrangør, og sendes inn til utgiftsfordeling på e-post til

NHF Region Sør som administrerer LERØYserien  også i 2020-21.

Reiseutgiftsreglene
innebærer at det er opp til det enkelte lag å gjøre reisen så rimelig som mulig, da det uansett reiseutgifter/reisemåte, kun vil bli beregnet 0,80 kr pr. km pr person for maks 20 personer. I de tilfeller fly er rimeligere enn kilometergodtgjørelse, eller reisen overstiger 550 km en vei, må laget sørge for å få godkjenning i forkant innen gitte frister (se lenger opp i artikkelen).

Arrangør
har plikt til å informere tilreisende lag om mulige overnattingssteder.

Vi håper alle arrangører gjør sitt ytterste for at tilreisende lag skal få et flott opphold, slik at det blir et arrangement i hallen som er verdig Norges beste gutte- og jentelag i 18 års-klassen!