Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du forsøkt å ta Teknikkmerket?

I håndball er det viktig å bruke tid på individuell teknisk trening. Her kan teknikkmerkeprøvene være til hjelp.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Teknikkmerket i håndball har fem graderinger: rødt, bronse, sølv, gull og gullballen. Det finnes et teknikkmerke som passer for alle aldre, og det er ingen aldersgrense for noen av merkene. Det er også samme krav for begge kjønn.

Teknikkmerkeprøvene i håndball er laget for å motivere til individuell teknisk trening. Prøvene er lagt opp slik at gode teknikere favoriseres. Ingen av prøvene er så vanskelige at bare noen få vil klare dem, og det er heller ingen begrensning på antall ganger man kan forsøke på hver prøve.

Spilleren kan avlegge prøve til den graden hun eller han ønsker uten å ha avlagt prøvene til en lavere grad. Men det skal være en kontrollør til stede når man forsøker seg på en teknikkmerkeprøve.

Selve gjennomføringen kan gjøres på trening enten i en hall, i en gymsal eller ute så sant øvelsen ikke krever en håndballbane.

Den som forsøker å ta merket benytter den ballen de bruker i konkurransesammenheng.

Mer om de ulike merkene:

Rødt merke har lavere vanskelighetsgrad enn bronse og består av fire øvelser/prøver. De fleste barn fra 6-7-års alder vil klare disse øvelsene.

Bronse-, sølv- og gullmerket består av sju øvelser/prøver. De fleste i aldersgruppen 10-12 vil klare disse øvelsene med litt trening.

Gullballen er noe vanskeligere og krever både mye trening og litt talent.

Merkeprøvene er inndelt i øvelsene nedenfor, og det er stigende vanskelighetsgrad innenfor hver øvelse.

  • Prøve 1 - Stussing
  • Prøve 2 - Pasning
  • Prøve 3 - Forflytning
  • Prøve 4 - Kast
  • Prøve 5 - Kantskudd
  • Prøve 6 - Balltempo
  • Prøve 7 - Ballbehandling

Når merkeprøvene er bestått, kan man kjøpe teknikkmerker og diplom på nhfshop.no. Merk at det vil komme nye merker i første halvdel av 2021.