Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Teknikkmerket

Gjør som Magnus  og Malin! Ta teknikkmerket i håndball!

Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene er laget slik at de gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall vil klare dem. 

I merkeprøvene er det lagt vekt på å få med sentrale teknikker fra håndballspillet. Disse teknikkene er så viktige å beherske, at de i alle fall bør prioriteres i håndballtreninga.

Enkle regler Reglene for prøvene er enkle både å forstå, lede og kontrollere. Her finnes ingen skjønnsmessig vurdering, alle resultater er målbare, og merketakerne er ikke prisgitt medspillernes prestasjoner. Derfor får alle merketakerne de samme utfordringene.

Teknikkmerke  i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen.

Rødt merke, har lavere vanskelighetsgrad enn bronse, og de fleste barn fra 6-7-års alder vil klare prøvene. Rødt merke har også bare fire prøver. Disse finner du med videoer her:

Prøve 1: Stussing

En spiller og en ball. Stuss ballen i gulvet foran kroppen med hvilken som helst hånd. Drei kroppen helt rundt, om kroppens akse, 360 grader, mens ballen hele tiden stusses foran kroppen. Drei tilbake, 360 grader, også mens ballen stusses foran kroppen. Det er lov å skifte hånd, men ballen skal stusses i ubrutt serie.

Prøve 2: Pasning

En spiller og en ball. Stå minst to meter fra en vegg. Spill ballen i veggen, ta imot returen direkte fra veggen. (Ballen skal ikke via gulvet.) Bruk to hender i mottaket, ingen andre deler av kroppen kan brukes til hjelp. Spill ballen i veggen 10 ganger i ubrutt serie

Prøve 3: Kast

En spiller og en ball.

a) Stå bak målfeltlinja med ansiktet mot mål. (Eller 6 meter fra mållinja/ opptrukken linje.) Bruk «beste» hånd, kast ballen mot mål, over mållinja, før den treffer gulvet.

b) Stå bak «målvaktens begrensningslinje ved 7-meter kast» (Eller 4 meter fra mållinja/opptrukken linje.) Bruk «dårligste» hånd, kast ballen mot mål, over mållinja før den treffer gulvet. Det er viktig å presisere at det i håndball er lurt å kunne kaste like godt med begge hender. Dersom kastkravet mestres enkelt, er det ingen grunn til å godta kortere avstand under punkt b. Vurder utøverne, kravene skal motivere til innsats.

Prøve 4: Ballbehandling

En spiller og en ball. Sitt på gulvet, kast ballen opp i lufta, reis opp og fang ballen uten at den stusser i gulvet.

Kravene til bronse-, sølv- og gullmerket skal, med litt trening, også være mulig å klare for de fleste fra 10-12-år og oppover. Prøvene avlegges i gymnastikksal og/eller på håndballbane inne eller ute.

Prøvene til Gullballen

 er vanskeligere og krever både mye trening og litt talent.  Prøvene til Gullballen avlegges på håndballbane. 
Det er ingen aldersgrense på de ulike merkene, og kravene er de samme for begge kjønn. Merketakeren kan avlegge prøvene til hvilken grad som helst, uten først å ha avlagt prøvene til lavere grad. Alle klubber, foreninger, lag eller skoler kan arrangere merkeprøver. Merketakeren må nødvendigvis ikke være medlem av noen klubb eller forening.

Gjennomføring. Merketakeren kan avlegge en og en prøve. Det er ingen begrensning i antall forsøk på hver prøve. Det skal være minst en kontrollør til stede når prøvene avlegges. Denne må kunne prøvene og kjenne merkekravene. Til prøvene benyttes den type ball som merketakeren bruker i konkurransesammenheng. 

BRONSE:

En spiller og en ball. Stuss ballen i gulvet, bruk høyre og venstre hånd annen hver gang. 20 stuss, 10 med hver hånd, i serie.

SØLV:

En spiller og to baller. Stuss en ball med høyre hånd og en ball med venstre hånd samtidig. 10 stuss med hver hånd i serie.

GULL:

En spiller og to baller. Stuss en ball med høyre hånd og en ball med venstre hånd samtidig under rolig bevegelse framover og rundt på gulvet. 20 stuss med hver hånd i serie.

GULLBALLEN:

En spiller og to baller. Stuss en ball med høyre hånd og en ball med venstre hånd banens lengde (40 m) - snu - banens lengde tilbake på 20 sekunder.

BRONSE:

En spiller og en ball. Stå minst to meter fra en vegg, spill ballen i veggen med en hånd - ta imot med en hånd (ingen andre deler av kroppen må brukes til hjelp i mottaket). Spill ballen i veggen 10 ganger i serie.

SØLV:

En spiller og en ball. Stå minst to meter fra en vegg, spill ballen i veggen med høyre hånd - ta imot med høyre 10 ganger i serie. Spill ballen i veggen med venstre hånd - ta imot med venstre 10 ganger i serie.

GULL:

En spiller og en ball. Stå minst to meter fra en vegg, spill ballen i veggen med høyre hånd - ta imot med venstre hånd - spill med venstre hånd osv. Spill ballen i veggen 30 ganger i serie.

GULLBALLEN:

 

En spiller og to baller. Stå tre meter fra en vegg med en ball i hver hånd. Spill ballene i veggen annenhver gang med høyre og venstre hånd. Spill hver ball i veggen 20 ganger på 25 sek.

BRONSE:

En spiller - uten ball. Start med ryggen i løpsretningen. Snu på signal - spurt ni meter - rygg ni meter - sidelengs bevegelse seks meter, motsatt sidelengs bevegelse seks meter, spurt ni meter på 14 sekunder.  

SØLV: 
Som prøvene til bronse, men på 12 sek.

GULL:
Som prøvene til bronse, men på 10 sek.

GULLBALLEN:

En spiller uten ball. Stå på midtlinja ved sidelinja med ryggen i løpsretningen. Snu på signal, spurt langs sidelinja til frikastlinja (9 m-linja), snu, rygg til skjæringspunktet mellom kortlinja og målfeltlinja (6 m-linja), sidelengs bevegelse langs målfeltlinja halvveis til motsatt side, gjør tre utstøtninger fra målfeltlinja til frikastlinja, sidelengs bevegelse videre til kortlinja. Skråjobb tilbake med to berøringer av frikastlinja til motsatt kortlinje, spurt til midtlinja på 25 sek.

BRONSE:

En spiller og en ball, et mål. Stå bak midtlinja, ta 3 skritts tilløp før midtlinja og kast ballen direkte i mål. (20 meter). Ballen skal passere mållinja før den stusser første gang. 1 treff.

SØLV:

Stå i målfeltet, ta 3 skritts tilløp. Kast ballen fra hvor som helst i målfeltet slik at ballen stusser første gang i motsatt målfelt (minst 28 meter) og stusser/triller inn i målet. 1 treff.

GULL:

Som prøvene til sølv, men kast ballen direkte i motsatt mål (minst 34 meter). Ballen skal passere motsatt mållinje før første stuss.1 treff.

GULLBALLEN:

Som prøvene til gull, 5 kast, 3 treff.

BRONSE:

En spiller og en ball, et mål og oppmerking for målfelt, kortlinje, frikastlinje og sidelinje. Stå med en fot i krysset mellom sidelinje og kortlinje, ta tre skritt, gjør innhopp over målfeltet og lever skudd. Seks skudd – fem mål.

SØLV:

Som prøvene til bronse, men målet er dreid slik at forlengelsen av mållinja treffer krysset mellom sidelinja og frikastlinja. Seks skudd - fem mål.

GULL:

En spiller og en ball, et mål og oppmerking for målfelt. Stå med en fot i krysset mellom kortlinja og målfeltlinje, lever skudd mot mål. Seks skudd - seks mål.

GULLBALLEN:

Som prøvene til gull - fem skudd med venstre fot i krysset og fem skudd med høyre fot i krysset, 10 mål. Fem av skuddene skal være med skru fra gulvet, fem skal gå direkte i mål. Alle ti skuddene tas fra samme side.

 BRONSE:

En spiller og en ball. Stå fem meter fra en vegg, kast ballen i veggen. 10 ganger på 20 sekunder.

SØLV:

En spiller og en ball. Stå seks meter fra en vegg, kast ballen i veggen. 15 ganger på 25 sekunder.

GULL:
Som prøvene til sølv. 15 ganger på 20 sek.

GULLBALLEN:
Som prøvene til sølv. 23 ganger på 30 sek.

BRONSE:

En spiller og en ball. Kast ballen opp i lufta, sitt ned, reis opp og fang ballen uten at den stusser i gulvet.

SØLV:

En spiller og en ball. Kast ballen opp i lufta, gjør forlengs rulle, fang ballen uten at den stusser i gulvet.

GULL:
Som prøvene til sølv, men utfør øvelsen fire ganger i serie uten at ballen stusser i gulvet.

GULLBALLEN:


Stå bak kortlinja, få liv i død ball.
- stuss ballen hardt i gulvet
- gjør forlengs rulle
- ta ballen direkte
(la ikke ballen stusse i gulvet)
- stuss ballen til motsatt kortlinje, legg inn fire stuss mellom bena, to fra hver side, ellers vanlig stuss. Hele øvelsen skal gjennomføres på 15 sekunder.